Navigacija

mr Bojan Nikolić
viši asistent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Algebra i geometrija
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MNS967 Aksiomatska teorija skupova
1C07MOS528 Statistika i slučajni procesi
1C09MOS922 Osnove matematike
1C09MOS528 Statistika i slučajni procesi
1C09MOS843 Teorija vjerovatnoće
1C07MOS569 Topologija
1C09MNS273 Elementarna matematika
2C13MAG006 Reprezentacije konačnih grupa
1C09MOS970 Aksiomatska teorija skupova
2C13MAG002 Algebra
2C13MAG009 Konačne grupe i njihovi karakteri
2C13MAG010 Algebarska teorija brojeva
1C09MNS285 Vjerovatnoća i statistika
1C09MOS569 Topologija
1C09MOS532 Matematička logika
2C13MAG003 Komutativna algebra

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Aksiome teorije skupova

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Bojan Nikolić, Duško Bogdanić i Daniel Romano
  Volumen XV(1)
  Strana od 17
  Strana do 25

  Operatori pik, karo, tref, srce

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2007
  Autori Bojan Nikolić i Nebojša Elez
  Broj XIII(1)
  Strana od 73
  Strana do 80

  O operatoru granice

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2007
  Autori Bojan Nikolić i Nebojša Elez
  Broj XIII(1)
  Strana od 67
  Strana do 72

Ostali radovi

  Prostori topologija - magistarska teza

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173