Navigacija

Dušan Bajović
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2233 Matematika 2
2245 Matematika 4
2240 Diskretna matematika
2225 Matematika 1