Navigacija

Nebojša Đurić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 22. decembar 2016.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OG07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1
OGD07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1
OGD07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OGD09MG Matematika za geodete
OG07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OGD07DIR2 Diferencijalni i integralni račun 2
OG07DIR2 Diferencijalni i integralni račun 2

Bibliografija

Ostali radovi

  „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

Knjige

  Priručnik za upotrebu obrazovnih softvera u nastavi i učenju

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN COBISS.RS-ID 7554328
  Godina 2018
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Snježana Maksimović, Nebojša Đurić, Maja Ilić i Aleksandar Janković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 115