Navigacija

Nebojša Đurić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 22. decembar 2016.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGD07DIR2 Diferencijalni i integralni račun 2
OG07DIR2 Diferencijalni i integralni račun 2
OGD07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OGD09MG Matematika za geodete
OG07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OG07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1
OGD07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1

Bibliografija

Ostali radovi

    „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“