Navigacija

Milanka Treml, ma

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C07HOS333 Matematika 2
1C16HOS333 Matematika 2
1C09MOS686 Diferencijalna geometrija
1C10TNS332 Matematika 1
1C10TNS333 Matematika 2
1C09MOS971 Teorija brojeva
1C09MOS972 Teorija grafova
1C09MNS910 Elementarna teorija brojeva
1C09MNS322 Metodika nastave matematike 1
1C07HOS332 Matematika 1
1C16HOS332 Matematika 1

Projekti

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Slađana Babić
doc. dr Dragan Matić
mr Vladimir Telebak
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Zoran Mitrović
Milanka Treml, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 01.09.2017.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM