Navigacija

Milanka Treml
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Algebra i geometrija
Datum izbora u zvanje 31. januar 2013.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS332 Matematika 1
1C16HOS332 Matematika 1
1C09MNS910 Elementarna teorija brojeva
1C07HOS332 Matematika 1
1C09MNS322 Metodika nastave matematike 1
1C09MNS303 Algebra
1C07HOS333 Matematika 2
1C10TNS333 Matematika 2
1C16HOS333 Matematika 2
1C09MOS303 Algebra
1C09MOS686 Diferencijalna geometrija
1C09MOS971 Teorija brojeva
1C09MOS972 Teorija grafova