Navigation

prof. dr Mirjana Rađenović
redovni profesor

051/339-021
lokal 121
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Upravno pravo i uprava redovni profesor September 23, 2010

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zainteresovano lice kao stranka u upravnom postupku

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 37
  Strana do 53

  Upravni spor pune jurisdikcije - sadašnja i buduća primjena

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2013
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 7
  Strana do 21

  Vraćanje u pređašnje stanje u upravnom postupku

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 353
  Strana do 368

  Predmet upravnog spora

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2012
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 7
  Strana do 17

  Novi Zakon o opštem upravnom postupku

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 403
  Strana do 421

  Prikaz knjige: Zoran R. Tomić, Opšte ustavno pravo - Organizaciono, Materijalno, Procesno, Peto, skraćeno i osavremenjeno izdanje, Pravni fakultet u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Javno preduzeće "Službeni glasnik", Beograd, 2009.

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 343
  Strana do 350

  Pojam i obilježja upravnog akta kao ključnog instrumenta upravnog rada

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2009
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 57
  Strana do 66

  Obaveznost i izvršenje presuda iz upravnih sporova

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2009
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 401
  Strana do 410

  Mjesto službeničkog prava u sistemu prava RS

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2008
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 21
  Strana do 27

  Upravni postupak izbora akademskog osoblja

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2008
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 313
  Strana do 326

  Posebni upravni postupciu oblasti socijalne zaštite i stavljanja lica pod starateljstvo u pravu Republike Srpske

  Časopis Pravna misao
  Godina 2006
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 27
  Strana do 33

  Posebni upravni postupci u oblasti socijalne zaštite i stavljanja lica pod starateljstvo u pravu Republike Srpske

  Časopis Pravna misao
  Godina 2006
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 27
  Strana do 33

  "Ćutanje" uprave

  Časopis ZiPS
  Godina 2006
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 33
  Strana do 34

  Smanjenje broja inspekcijai njihova unifikacija rada

  Časopis ZiPS
  Godina 2006
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 30
  Strana do 34

  Kratak osvrt na novi Zakon o upravnim sporovima RS

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2006
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 583
  Strana do 594

  Jednake mogućnosti i ljudska pravau pružanju javnih usluga

  Časopis Ljudska prava
  Godina 2005
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 54
  Strana do 68

  Posebni upravni postupak izbora nastavnika (saradnika) univerziteta u određeno zvanje i vršenje drugih, povjerenih upravno-javnih ovlašćenja od strane univerziteta, odnosno visokoškolske ustanove

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2005
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 133
  Strana do 142

  Posebni upravni postupak izdavanja odobrenja za nabavljanje oružja

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2004
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 96
  Strana do 105

  Odnos krivičnog i upravnog postupka

  Časopis Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 52
  Strana do 58

  Koncept dobre uprave

  Časopis Lokalna samouprava
  Godina 2003
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 28
  Strana do 33

  Upravna kontrola uprave i upravni nadzor

  Časopis Pravni savjetnik
  Godina 2003
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 14
  Strana do 21

  Uvjerenja kao dokazna sredstva u upravnom postupku i njihovo izdavanje

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2002
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 233
  Strana do 246

  Položaj organa državne uprave u pravnom sistemu Republike Srpske

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2000
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 203
  Strana do 214

  Poslovi i zadaci organa državne uprave u pravnom sistemu Republike Srpske

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1999
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 175
  Strana do 184

  Upravni spor i njegovo pravno regulisanje

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1998
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 91
  Strana do 103

  Prethodno pitanje u upravnom postupku

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1996
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 115
  Strana do 126

  Državljanstvo u pravu Republike Srpske i pravu Velike Britanije

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1995
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 129
  Strana do 143

  Posebni slučajevi nerješavanja u upravnim stvarima

  Časopis Glasnik Advokatske komore Vojvodine
  Godina 1995
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 179
  Strana do 194

  Pravna priroda nerješavanja u upravnim stvarima

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 1994
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 127
  Strana do 141

  Zaštita protiv "ćutanja uprave" u našem pravu i pravu drugih zemalja

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1989
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 34
  Strana do 40

  Posebna sudska zaštita ustavom zajamčenih prava i sloboda povrijeđenih konačnim pojedinačnim aktom

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1982
  Autori Mirjana Rađenović
  Strana od 67
  Strana do 75

Radovi sa skupova

  Ostvarivanje i zaštita prava i pravnih interesa građana prema Zakonu o opštem upravnom postupku i reforma uprave

  Naučni skup Zbornik referata sa međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2004
  Autori Mirjana Rađenović

  Neki prijedlozi budućeg uređenja opšte upravnoprocesne regulative Republike Srpske

  Naučni skup Zbornik referata sa naučnog skupa
  Godina 1997
  Autori Mirjana Rađenović

Ostali radovi

  Publikacija „Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije“

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-54-10-6 340
  Godina 2021
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić, Zoran Vasiljević, Radenko Jotanović, Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški, Irena Radić, Darko Radić, Mirjana Rađenović, and Stojana Petrović
  Strana od 1
  Strana do 84

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010

Knjige

  Pravo opšteg upravnog postupka i upravnog spora

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-87-8
  Godina 2019
  Autori Mirjana Rađenović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Pravo opšteg upravnog postupka i upravnog spora

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-74-8
  Godina 2016
  Autori Mirjana Rađenović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Pravo upravnog spora

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-35-9
  Godina 2010
  Autori Mirjana Rađenović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Pravo posebnih upravnih postupaka

  Izdavač Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta
  ISBN 978-99938-50-35-9
  Godina 2009
  Autori Mirjana Rađenović
  Tip knjige naučna knjiga

  Priručnik za usavršavanje znanja i vještina državnih službenika

  Izdavač Centar za međunarodni razvoj (CID), Bolonja, Italija
  ISBN 9958-605-87-2
  Godina 2006
  Autori Mirjana Rađenović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Pravo opšteg upravnog postupka

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 99938-675-7-8
  Godina 2004
  Autori Mirjana Rađenović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  "Društvena stvarnost i reforma uprave u RS", "Zbirka propisa i dokumenata o reformi državne uprave RS"

  Izdavač Službeni galsnik Republike Srpske i Agencija za državnu upravu Republike Srpske
  ISBN 99938-680-8-6
  Godina 2003
  Autori Mirjana Rađenović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Priručnik za polaganje opšteg dijela stručnog ispita zaposlenih sa višom i visokom školskom spremom u organima državne uprave, lokalne samouprave i organizacijama koje obavljaju javna ovlašćenja,

  Izdavač Službeni galsnik Republike Srpske
  ISBN 99938-680-1-9
  Godina 2002
  Autori Mirjana Rađenović
  Tip knjige ostale naučne publikacije

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number 1258002
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head prof. dr Zoran Vasiljevic
Participants Bosiljka Cubrilovic Stamenic, ma
prof. dr Mirjana Radjenovic
prof. dr Nevenko Vranjes
prof. dr Darko Radic
doc. dr Stojana Petrovic
Irena Radic, ma
Nikola Aleksic
prof. dr Radenko Jotanovic
doc. dr Bojan Vlaski
Business Partner Ministarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2022-11-18
Project value 23902.25 BAM