Navigation

проф. др Раденко Јотановић
ванредни професор

Наставник - II-4
Правни факултет
051/339-063
локал163
Катедре
 • Правни факултет-Катедра за грађанско и пословно право
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Грађанско право и грађанско процесно правованредни професорJuly 13, 2017

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Академске студије првог циклуса
ОГД07ОЗКПОснове земљишно-књижног права
ОГД09ОЗКПОснове земљишно-књижног права

Правни факултет

Академске студије другог циклуса
МС14ЗКПЗемљишно-књижно право
МС14НТПНотарско право
МС19НПНотарско право
МС19ПРНПраво регистра непокретности
Академске студије првог циклуса
ОС07ГРПГрађанско право
Академске студије трећег циклуса
ДС19ПЛПрава личности
ДС19ПОППраво обезбјеђења потраживања

Библиографија

Радови у часописима

  "ПРАВНИ ЗНАЧАЈ УПИСА ПРОМЈЕНЕ САДРЖАЈА ХИПОТЕКЕ"

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2019
  АуториРаденко Јотановић and Босиљка Чубриловић
  Волумен41
  Број41
  Страна од101
  Страна до117
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2019/12/Godisnjak-Ver2.pdf

  Legal mortgage modus acquirendi

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић
  Број40
  Страна од75
  Страна до93
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/?p=850

  Повреда права на физички интегритет незаконитим или неправилним радом државних органа

  DOI10.7251/GOD1739105J
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2017
  АуториРаденко Јотановић
  Број39
  Страна од105
  Страна до123
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2017/02/GODISNJAK-2017..pdf

  Право на тјелесни интегритет личности

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Број38
  Страна од35
  Страна до63

  Заштита жираната у Федерацији Босне и Херцеговине

  ЧасописДруштвени огледи - часопис за правну теорију и праксу
  Година2016
  АуториДарко Радић and Раденко Јотановић
  Волумен3
  Број1/2016
  Страна од141
  Страна до157
  Веб адресаdrustveniogledi.ibu.edu.ba

  Регистрована залога према Оквирном закону о залозима

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Број48
  Страна од9
  Страна до37
  Веб адресаwww.spmisao.rs

  Правни статус животиња у грађанском праву

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2014
  АуториРаденко Јотановић
  Број36
  Страна од101
  Страна до122

  Накнада материјалне штете због повреде права личности

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2013
  АуториРаденко Јотановић
  Број35
  Страна од33
  Страна до55

  Новчана накнада појединих видова нематеријалне штете за претрпљене душевне болове

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2012
  АуториРаденко Јотановић
  Број45
  Страна од117
  Страна до138
  Веб адресаwww.spmisao.rs

  Права личности у праву Републике Српске

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2010
  АуториРаденко Јотановић
  Број31-32/2010
  Страна од349
  Страна до366
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/

  Послови нотара према Закону о нотарима Републике Српске

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2005
  АуториРаденко Јотановић
  БројXXIX
  Страна од307
  Страна до317

  Садржина дјелатности нотара у Босни и Херцеговини

  ЧасописПравни савјетник
  Година2005
  АуториРаденко Јотановић
  Број1
  Страна од35
  Страна до40

  Пренос права на откуп стана

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2002
  АуториРаденко Јотановић
  БројXXVI
  Страна од359
  Страна до370

  Стицање и губљење стварних службености

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2001
  АуториРаденко Јотановић
  Број1-4
  Страна од549
  Страна до556

Радови са скупова

  Заштита права на суђење у разумном року

  Научни скуп VIII Научни скуп поводом Дана Правног факултета у Источном Сарајеву, на општу тему "Право, традиција и промјене"
  ПубликацијаЗборник радова: "Право, традиција и промјене", Том други
  Година2019
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од108
  Страна до124

  Ништаве одредбе у уговору о кредиту

  Научни скупАктуелна питања из области грађанског права у Босни и Херцеговини - теорија и пракса
  ПубликацијаЗборник радова са XIV Савјетовања из области Грађанског права
  Година2019
  АуториРаденко Јотановић and Босиљка Чубриловић
  Страна од83
  Страна до102

  СТИЦАЊЕ ЗАКОНСКЕ ХИПОТЕКЕ НА ОСНОВУ НАЧЕЛА ПОУЗДАЊА У ЈАВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ

  Научни скупОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2019
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од235
  Страна до252

  ПРАВНО ДЕЈСТВО ХИПОТЕКЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА ПУТЕМ ЦЕСИЈЕ

  Научни скупXIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava
  ПубликацијаЗборник радова са XIII Савјетовања из области грађанског права
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић and Босиљка Чубриловић
  Страна од23
  Страна до38

  КОНСТИТУТИВНО VERSUS ДЕКЛАРАТИВНО ДЕЈСТВО УПИСА У ЈЕДИНСТВЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ (КАТАСТАР) НЕПОКРЕТНОСТИ

  Научни скупOктобарски правнички дани
  DOI10.7251/PR5518215J
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић and Босиљка Чубриловић
  Страна од215
  Страна до231

  Хипотека на праву грађења

  Научни скупУниверзално и особено у праву
  ПубликацијаУниверзално и особено у праву - Зборник радова научног скупа са међународним учешћем, Том II, Косовска Митровица
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић and Босиљка Чубриловић
  Страна од357
  Страна до376

  Грађанскоправна заштита права личности

  Научни скупОктобарски правнички дани
  DOI10.7251/PR5117101J
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2017
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од101
  Страна до118

  Начело уписа у катастар непокретности у праву Републике Српске

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од215
  Страна до232

  Однос између права личности и права (мас)медија

  Научни скупАктуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од547
  Страна до555

  Посебно правно регулисање за одређене врсте ствари у праву Републике Српске

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од187
  Страна до207

  Право грађења

  Научни скупМЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРАВО У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ СЛАБИЈЕГ“
  ПубликацијаЗборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 70/2015
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од637
  Страна до656
  Веб адресаhttp://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2015_70.pdf

  Начело повјерења у Катастар непокретности у праву Републике Српске

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПРАВНА РИЈЕЧ - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2014
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од553
  Страна до572

  Правни оквир електронизације нотарских канцеларија и услуга у Републици Српској

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2013
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од327
  Страна до342

  Одговорност за повреду уговора

  Научни скупБудвански правнички дани - Актуелна питања савременог законодавства
  Година2012
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од117
  Страна до130

  Трансплантација у праву Републике Српске

  Научни скупКопаоничка школа природног права
  ПубликацијаПравни живот - часопис за правну теорију и праксу
  Година2010
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од297
  Страна до312

  Право на живот и/или право на смрт у контексту еутаназије

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч - часопис за правну теорију и праксу
  Година2010
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од179
  Страна до192

  Грађанскоправни аспекти употребе in vitro ембриона у поступку "вјештачке"оплодње

  Научни скупКопаоничка школа природног права
  ПубликацијаПравни живот - часопис за правну теорију и праксу
  Година2009
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од1165
  Страна до1181

  Право грађења према Закону о стварним правима Републике Српске

  Научни скупБудвански правнички дани - Актуелна питања савременог законодавства
  Година2009
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од85
  Страна до98

  Појам права грађења

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч - часопис за правну теорију и праксу
  Година2006
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од369
  Страна до381

Остали радови

  Заједница живота особа истог спола у Републици Хрватској

  ИздавачСарајевски отворени центар
  ISSN/ISBN978-9958-536-41-0
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од9
  Страна до26
  Веб адресаwww.soc.ba

Књиге

  ГРАЂАНСКО ПРАВО, КЊИГА 1 - УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-84-7
  Година2018
  АуториИлија Бабић and Раденко Јотановић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна308

  Право на физички интегритет као основа других права личности

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-76-2
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна432

Пројекти

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number1258002
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPravni fakultet
Headprof. dr Zoran Vasiljevic
Participantsdoc. dr Nevenko Vranjes
Irena Radic
prof. dr Mirjana Radjenovic
mr Stojana Petrovic
Bosiljka Cubrilovic
Nikola Aleksic
prof. dr Darko Radic
prof. dr Radenko Jotanovic
doc. Bojan Vlaski, ma
Business PartnerMinistarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization2020-02-01
End of the project2021-02-01
Project value23902.25 БАМ