Navigation

проф. др Дарко Радић
ванредни професор

Наставник - II-4
Правни факултет
051/339-003
локал103
Катедре
 • Правни факултет-Катедра за грађанско и пословно право
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Грађанско право и грађанско процесно правованредни професорFebruary 23, 2017

Предмети

Правни факултет

Академске студије другог циклуса
МС14БИПБрачно имовинско право
МС14ЗПОЗаштита потрошача у облигационим односима
МС14ОШПОдштетно право
МС14УГПУговори грађанског права (облигациони, насљедни и брачни)
МС19БИПБрачно имовинско право
МС19ЗПЗаштита потрошача
МС19УГПУговори грађанског права (облигациони, насљедни и брачни)
Академске студије првог циклуса
ОС07ОБПОблигационо право
ОС07ПОППородично право
Академске студије трећег циклуса
ДС19ОПОдштетно право

Факултет политичких наука

Академске студије првог циклуса
ОСР-14Породично право са социологијом породице
СР1-24Породично право
СР20-10Породично право
СР-27Породично право
СРС-28Породично право

Библиографија

Радови у часописима

  Допуштеност уговарања накнаде трошкова обраде кредита

  DOI10.7251/СПМСР1952059Р
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2019
  АуториДарко Радић
  Волумен25
  Број52
  Страна од59
  Страна до80
  Веб адресаhttp://www.spmisao.rs/

  Судска диоба заједничке имовине

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2016
  АуториДарко Радић
  Број47
  Страна од197
  Страна до213

  Заштита жираната у Федерацији Босне и Херцеговине

  ЧасописДруштвени огледи - часопис за правну теорију и праксу
  Година2016
  АуториДарко Радић and Раденко Јотановић
  Волумен3
  Број1/2016
  Страна од141
  Страна до157
  Веб адресаdrustveniogledi.ibu.edu.ba

  Правна квалификација поклона учињеног супружницима

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2015
  АуториДарко Радић
  Број43
  Страна од171
  Страна до185

  Остваривање ауторског и сродних права и аутономија воље

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2014
  АуториДарко Радић
  Број40
  Страна од537
  Страна до551

  Природа ствари за личну употребу – посебна или заједничка имовина супружника

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2014
  АуториДарко Радић
  Број36
  Страна од29
  Страна до45

  Слобода уговарања и закључење уговора

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2013
  АуториДарко Радић
  Број36
  Страна од223
  Страна до236

  Развој грађанског права у Босни и Херцеговини

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2012
  АуториДарко Радић
  Број32
  Страна од47
  Страна до66

  Проблем заједничке имовине супружника у вези са ауторским и сродним правима и поклонима

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2012
  АуториДарко Радић
  Број34
  Страна од251
  Страна до273

  Располагање заједничком ствари - релативизација забране располагања стварима у заједничкој својини без сагласности свих заједничара

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2011
  АуториДарко Радић
  Број28
  Страна од297
  Страна до309

  Брачни уговор – Pro et contra

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2011
  АуториДарко Радић
  Број33
  Страна од223
  Страна до341

  Форме алтерације брачног уговора

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2010
  АуториДарко Радић
  Број24
  Страна од329
  Страна до344

  Предмет брачног уговора

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2010
  АуториДарко Радић
  Број31/32
  Страна од329
  Страна до347

  Породични дом

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2009
  АуториДарко Радић
  Број20
  Страна од297
  Страна до308

  Системи диобе заједничке имовине у савременом праву

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2008
  АуториДарко Радић
  Број16
  Страна од355
  Страна до364

  Насљедноправна дејства развода, односно поништења брака

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2007
  АуториДарко Радић
  Број41
  Страна од349
  Страна до364

  Уговорни брачни имовински режим у земљама Европске Уније

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2007
  АуториДарко Радић
  Број11
  Страна од361
  Страна до371

  Неки правни ефекти истополне заједнице и модели регулисања у упоредном праву

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2006
  АуториДарко Радић
  Број8
  Страна од353
  Страна до367

  Законски и уговорни брачни имовински режим

  ЧасописПравни савјетник
  Година2003
  АуториДарко Радић
  Број10
  Страна од49
  Страна до56

  Практично образовање правника

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2002
  АуториДарко Радић
  Број26
  Страна од349
  Страна до357

Радови са скупова

  Солидарна одговорност супружника

  Научни скупОктобарски правнички дани
  DOI10.7251/PR5919205R
  ПубликацијаПравна ријеч 59/2019
  Година2019
  АуториДарко Радић
  Страна од205
  Страна до224

  Унапређење правних капацитета дјетета - право дјетета на слободно изражавање мишљења и пословна способност дјетета

  Научни скупДани породичног права - "Заштита права човјека као покретач развоја породичног права"
  ПубликацијаЗборник радова са 7. међународног научног скупа Дани породичног права - "Заштита права човјека као покретач развоја породичног права"
  Година2019
  АуториДарко Радић
  Страна од125
  Страна до139

  Модели репарације штете настале усљед поплавa

  Научни скупОктобарски правнички дани
  DOI10.7521/ПР5518187Р
  ПубликацијаПравна ријеч бр. 55/18
  Година2018
  АуториДарко Радић and Дејан Пилиповић
  Страна од187
  Страна до214

  Modeli bračne imovine u Bosni i Hercegovini (komparacija sa odabranim evropskim zakonodavstvima)

  Научни скупŠesti međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava" - Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa
  ПубликацијаZbornik radova - Šesti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava
  Година2018
  АуториДарко Радић
  Страна од239
  Страна до252

  Демографски процеси и српски национални интереси

  Научни скупДемографски процеси и српски национални интерес
  DOI10.7251/ZMS1801145SR
  ПубликацијаЗборник радова - Демографски процеси и српски национални интереси
  Година2018
  АуториДарко Радић
  Страна од145
  Страна до160

  Имовинскоправни ефекти активности супружника које истовремено инволвирају посебну и заједничку имовину

  Научни скупОктобарски правнички дани
  DOI10.7251/PR5117087R
  ПубликацијаПравна ријеч 51/2017
  Година2017
  АуториДарко Радић
  Страна од87
  Страна до99

  Одржавање личних односа са дјететом и примјена чл. 8 Европске конвенције о људским правима и основним слободама

  Научни скупДани породичног права - Одјеци праксе Европског суда за људска права у националним породичним правима
  ПубликацијаЗборник радова 5/2917
  Година2017
  АуториДарко Радић
  Страна од144
  Страна до155

  Заједничка имовина као механизам заштите права и интереса супружника

  Научни скупДани породичног права – Правна заштита одраслих особа
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа Дани породичног права – Правна заштита одраслих особа
  Година2016
  АуториДарко Радић
  Страна од263
  Страна до277

  Правни аспекти родитељства и заштита права дјетета

  Научни скупДемографска политика у Републици Српској – стварност и потребе
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Демографска политика у Републици Српској – стварност и потребе
  Година2015
  АуториДарко Радић
  Страна од119
  Страна до135

  Заштита имовинских права и интереса дјетета

  Научни скупДани породичног права - Правна средства за смањење сиромаштва дјеце
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа Дани породичног права - Правна средства за смањење сиромаштва дјеце
  Година2015
  АуториДарко Радић
  Страна од85
  Страна до98

  Freedom of Contract and its limitation in B&H Law

  Научни скупCivil Law Forum for South East Europe
  ПубликацијаCollection of studies and analyses, Third Regional Conference
  Година2014
  АуториДарко Радић
  Страна од347
  Страна до360

  Најбољи интерес дјетета и право дјетета да живи са родитељима

  Научни скупДани породичног права - Најбољи интерес дјетета у законодавству и пракси
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа Дани породичног права - Најбољи интерес дјетета у законодавству и пракси
  Година2014
  АуториДарко Радић
  Страна од100
  Страна до113

  Правна заштита од насиља у породици у праву Републике Српске

  Научни скупНасиље у породици
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Насиље у породици
  Година2012
  АуториДарко Радић
  Страна од236
  Страна до247

  Development of Civil Law in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупCivil Law Forum for South East Europe
  ПубликацијаCollection of studies and analyses, Second Regional Conference
  Година2012
  АуториДарко Радић
  Страна од261
  Страна до276

  Практично образовање на студију за социјални рад – правни институти и њихова презентација

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа „Бањалучки новембарски сусрети - Наука и образовање
  Година2005
  АуториДарко Радић
  Страна од395
  Страна до403

Остали радови

  Правна регулација животних заједница истог спола у Хрватској, Словенији, Србији и Босни и Херцеговини

  ИздавачСарајевски отворени центар
  ISSN/ISBN978-9958-536-41-0
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић, Мирна Алибеговић, Дарко Радић, and Борис Крешић
  Страна од40
  Страна до49

Књиге

  Имовински односи у браку

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-75-5
  Година2016
  АуториДарко Радић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна496

Пројекти

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number1258002
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPravni fakultet
Headprof. dr Zoran Vasiljevic
Participantsdoc. Bojan Vlaski, ma
doc. dr Nevenko Vranjes
mr Stojana Petrovic
prof. dr Mirjana Radjenovic
prof. dr Darko Radic
Bosiljka Cubrilovic
prof. dr Radenko Jotanovic
Irena Radic
Nikola Aleksic
Business PartnerMinistarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization2020-02-01
End of the project2021-02-01
Project value23902.25 БАМ