Navigacija

Boris Petković, ma
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MOS276 Analiza 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  A counting function generalizing binomial coefficients and some other classes of integers

  Časopis JOURNAL OF INTEGER SEQUENCES
  Godina 2014
  Autori Boris Petković i Milan Janjić
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 1
  Strana do 20
  Veb adresa https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/vol17.html

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173