Navigacija

prof. dr Dragan Mikerević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-016
Uža naučna/umjetnička oblast Poslovne finansije
Datum izbora u zvanje 29. decembar 2006.

Predmeti

Ekonomski fakultet

2I14JUPJ Upravljanje projektima u javnom sektoru
2I14BEIP Evaluacija investicionih projekata
2I14BPVP Procjena vrijednosti preduzeća
2O14JFJS Finansiranje javnog sektora
2PVP Procjena vrijednosti preduzeća
2O14BKFI Korporativne finansije
2O14RKFI Korporativne finansije
O14FME Finansijski menadžment
1FUBO:SFM Strateški finansijski menadžment
2KF Korporativne finansije
1FMEN Finansijski menadžment
O14RSFM Strateški finansijski menadžment
2I14REIP Evaluacija investicionih projekata
2I14RPVP Procjena vrijednosti preduzeća
1RR:SFM Strateški finansijski menadžment

Bibliografija

Knjige

  Forenzika poslovanja

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-09-5
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikerević, Novak Kondić, Kata Škarić Jovanović, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Goran Radivojac, Miro Džakula, Milan Pucarević, Zoran Škobić, Siniša Radonjić, Zora Vidović, Persa Paić, Nenad Panić, Dejan Rakić i Siniša Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 544

  Komentar Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak u Republici Srpskoj

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99938-830-4-3
  Godina 2007
  Autori Dragan Mikerević, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Žarko Mionić, Duško Daničić, Milan Kuridža i Nevenka Petrović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 401