Navigacija

prof. dr Goran Radivojac
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-033
Uža naučna/umjetnička oblast Računovodstvo i revizija
Datum izbora u zvanje 26. januar 2016.

Predmeti

Ekonomski fakultet

2PVP Procjena vrijednosti preduzeća
1SR Specijalna računovodstva
1RR:RBOD Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava
O17FRBO Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava
O14RRBO Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava
2I14BPVP Procjena vrijednosti preduzeća
O14RFTR Finansijska tržišta
O14FRBO Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava
2I14RSRA Specijalna računovodstva
2I14REIP Evaluacija investicionih projekata
1FT Finansijska tržišta
2I14BEIP Evaluacija investicionih projekata
2I14AROD Računovodstvo osiguravajućih društava
2I14BSRA Specijalna računovodstva
1FUBO:RBOD Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava
2I14RPVP Procjena vrijednosti preduzeća
O14FFTR Finansijska tržišta
2I14JIOB Interni obračun
O17RRBO Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Savremena paradigma zaduživanja kao lekcija naučena tokom globalne finansijske krize

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 239
  Strana do 252

  Mogući uzroci pada povjerenja u efikasnost finansijskih tržišta

  Časopis Finrar
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 83
  Strana do 87

  Politika strukture kapitala i finansijske odluke kompanija sa Banjalučke berze

  Časopis FINANCING
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac i George W. Kester
  Strana od 9
  Strana do 12

  Stavovi izvršnih direktora o dividendnoj politici

  Časopis FINANCING
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac i George W. Kester
  Strana od 45
  Strana do 48

  Nova regulacija rejting agencija i njen uticaj na finansijska tržišta

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 155
  Strana do 171

  Anomalije na tržištu hartija od vrijednosti

  Časopis Finrar
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 65
  Strana do 68

  Aktuelni problemi spoljnotrgovinske razmjene BiH u kontekstu približavanja Evropskoj uniji

  Časopis Finrar
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 12
  Strana do 18

  Istraživanje finansijskih planova kompanija sa Banjalučke berze

  Časopis FINANCING
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac i George W. Kester
  Strana od 30
  Strana do 34

  Izazovi berzanskog trgovanja u kriznim uslovima

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 123
  Strana do 146

  Kriza savremenih penzionih sistema u kontekstu protesta u Francuskoj

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 67
  Strana do 69

  Vrednovanje akcija diskontovanjem dividende

  Časopis FINANCING
  Godina 2010
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 35
  Strana do 38

  Kockanje na finansijskom tržištu - generaror finansijske krize

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2010
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 241
  Strana do 254

  Trajanje“ obveznica na finansijskom tržištu

  Časopis Finrar
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 84
  Strana do 86

  Manipulacija na berzanskom tržištu

  Časopis Finrar
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 69
  Strana do 72

  Predstečajni postupak i platežna nesposobnost preduzeća u stečaju

  Časopis Finrar
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 13
  Strana do 16

  Uticaj deregulacije na stabilnost savremenih finansijskih tržišta

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 261
  Strana do 273

  Kritički osvrt na tržište obveznica u Republici Srpskoj

  Časopis Finrar
  Godina 2008
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 85
  Strana do 89

Radovi sa skupova

  Banjalučka berza: Komparativna analiza

  Naučni skup 7. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju – promjenama strategija, politika i modela korporativnog upravljanja do prevladavanja krize
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac i George W. Kester

  Paradigma savremenih finansijskih tržišta: kazino kapitalizam ili globalna manipulacija

  Naučni skup 7. Kongres računovođa i revizora Crne Gore – Razvoj finansijskog izvještavanja po svjetskim standardima kao podrška rastu ekonomije Crne Gore i članstvu u EU
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac

  Procjena finansijskog položaja i finansijske moći preduzeća

  Naučni skup 2. Regionalna konferencija iz oblasti stečajnog prava – Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo i praksa
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac

  Istraživanje finansijske politike i prakse kompanija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju – Korporativno upravljanje: motor ili olovne noge razvoja
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac i George W. Kester

  Uticaj stohastičke (nedeterminističke) komponente rizika na privredna kretanja u uslovima globalizacije

  Naučni skup 5. Simpozijum o korporativnom upravljanju – Strategija rasta i razvoja u uslovima fiskalne i dužničke krize
  Godina 2010
  Autori Goran Radivojac

  Međuuslovljenost neizvjesnosti i promjenljivosti (stabilnosti) cijena hartija od vrijednosti u uslovima recesije

  Naučni skup 13. Kongres SRRRS – Računovodstvo, revizija i finansije u uslovima globalne krize
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac

  Analiza uticaja politike dividendi na vrijednost preduzeća

  Naučni skup 12. Kongres SRRRS – Zadaci računovodstvene, revizorske i finansijske profesije nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom
  Godina 2008
  Autori Goran Radivojac

Ostali radovi

  Intangible assets as a potential for growth in Republic of Srpska: R&D in Republic of Srpska, Monography

  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac, Polona Domadinek i Tjasa Radek

Knjige

  Forenzika poslovanja

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-09-5
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikerević, Novak Kondić, Kata Škarić Jovanović, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Goran Radivojac, Miro Džakula, Milan Pucarević, Zoran Škobić, Siniša Radonjić, Zora Vidović, Persa Paić, Nenad Panić, Dejan Rakić i Siniša Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 544

  Intangible assets as a potential for growth in Republic of Srpska: R&D in Republic of Srpska: R&D in Republic of Srpska

  Izdavač Ekonomski fakultet Ljubljana
  ISBN 978-961-240-238-9
  Godina 2013
  Autori Goran Radivojac, Polona Domadinek i Tjaša Radek
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Izazovi i perspektive investiranja na finansijskim tržištima u razvoju

  Izdavač Finrar, Ekonomski fakultet
  ISBN 978-99955-83-07-1
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac
  Tip knjige naučna knjiga