Navigacija

Nikola Poplašen
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Politička teorija
Datum izbora u zvanje 24. maj 2000.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07PPT Pravne i političke teorije