Navigacija

prof. dr Novak Kondić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-044
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računovodstvo i revizija redovni profesor 21. jun 2012.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14JNRE Napredna revizija
2I14JRJP Revizija javno-privatnog partnerstva
2NR Napredna revizija
2O14BNRE Napredna revizija
2O14JIRJ Interna revizija u javnom sektoru
2O14JRFI Revizija finansijskih izvještaja u javnom sektoru
2O14RNRE Napredna revizija
Akademske studije prvog ciklusa
1IN Interni nadzor
1REV Revizija
1RR:RFI Revizija finansijskih izvještaja
1FUBO:RFI Revizija finansijskih izvještaja
I17REPR Etika za profesionalne računovođe
I17FEPR Etika za profesionalne računovođe
I17FRFI Revizija finansijskih izvještaja
O14REV Revizija
O17RRFI Revizija finansijskih izvještaja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE EURO EXCHANGE RATE FLUCTUATION

  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2014
  Autori Goran Popović i Novak Kondić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 213
  Strana do 222

  Nova očekivanje od revizije

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Novak Kondić i Jelena Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 7

Radovi sa skupova

  Skretanje pažnje u revizorskim izvjetšajima kao osnova za donošenje adekvatnih odluka

  Naučni skup XIX Kongres računovodstvene i revizorske profesije - Finansijsko izvještavanje i upravljanje kao determinante uspješnog poslovanja
  Godina 2015
  Autori Novak Kondić i Jelena Poljašević

  Perspektive računovodstveno-finansijske profesije u procesu pridruživanja EU

  Naučni skup VIII KONGRES RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE
  Publikacija Revizija u svijetlu propisa Evropske unije
  Godina 2013
  Autori Novak Kondić i Svjetlana Vranješ
  Strana od 303
  Strana do 312

Knjige

  TEORIJA I PRAKSA EVROINTEGRACIJA

  Izdavač Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-57-4
  Godina 2014
  Autori Goran Popović i Novak Kondić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 146

  Forenzika poslovanja

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-09-5
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikerević, Novak Kondić, Kata Škarić Jovanović, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Goran Radivojac, Miro Džakula, Milan Pucarević, Zoran Škobić, Siniša Radonjić, Zora Vidović, Persa Paić, Nenad Panić, Dejan Rakić i Siniša Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 544