Navigacija

prof. dr Petar Penda
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 16

051/340-133
051/340-138
lokal 133
lokal 138
Uža naučna/umjetnička oblast Specifične književnosti – angloamerička književnost
Datum izbora u zvanje 31. januar 2013.

Predmeti

Filološki fakultet

12EEKM Engleska književnost modernizma
12ESEK Srednjovjekovna engleska književnost
09EŠ Šekspir
09EMEKNJ Moderna engleska književnost
12EŠ Šekspir
12EEKR Engleska književnost renesanse

Bibliografija

Radovi u časopisima

  THE BALKAN HIGHER-EDUCATION EXPRESS

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2016
  Autori Marija Knežević i Petar Penda
  Broj 13
  Strana od 125
  Strana do 132
  Veb adresa http://www.folia.ac.me/arhiva13.html

Radovi sa skupova

  Kooperativnost u nastavi stranih jezika

  Naučni skup Novi aspekti u nastavi jezika
  Godina 2005
  Autori Željka Babić i Petar Penda

Ostali radovi

  "Challenging Concepts and Redefining Boundaries in Literary and Linguistic Studies"

  Godina 2018
  Autori Tatjana Bijelić, Petar Penda i Željka Babić
  Strana od 7
  Strana do 18

  "Introduction"

  Godina 2017
  Autori Željka Babić, Tatjana Bijelić i Petar Penda
  Strana od vii
  Strana do xiv

  "Prvi svjetski rat - odraz u jeziku, književnosti kulturi", kourednik Zbornika

  Kooperativnost u nastavi stranih jezika

  Godina 2006
  Autori Željka Babić i Petar Penda
  Strana od 195
  Strana do 202

Knjige

  Savremena angloamerička poezija: ideologija, mit, ispovijest

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-43-7
  Godina 2018
  Autori Tatjana Bijelić, Petar Penda i Aleksandra Nikčević Batričević
  Tip knjige naučna knjiga

  Transcending Borders and Binaries: New Insights into Language, Literature, and Culture

  Izdavač University of Banja Luka, Faculty of Philology
  ISBN 978-99955-58-39-0
  Godina 2018
  Autori Tatjana Bijelić, Petar Penda i Željka Babić
  Tip knjige naučna knjiga

  Rethinking Tradition in English Language and Literary Studies

  Izdavač Cambridge Scholars Publishing
  ISBN ISBN (10): 1-4438-3178-6
  Godina 2017
  Autori Željka Babić, Tatjana Bijelić i Petar Penda
  Tip knjige naučna knjiga

  The Whirlwind of Passion: New Critical Perspectives on William Shakespeare

  Izdavač Cambridge Scholars Publishing
  ISBN 1-4438-9046-4
  Godina 2016
  Autori Petar Penda
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 350

  Going Against the Grain: Essays on Literary and Language Studies

  Izdavač Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-24-6
  Godina 2014
  Autori Petar Penda, Željka Babić i Tatjana Bijelić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 321

  Srednjovjekovna engleska književnost

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-25-3
  Godina 2014
  Autori Petar Penda i Andrijana Stokić Penda
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 315

  T. S. Eliot: Poetska i teorijska kontekstualizacija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-10-9
  Godina 2012
  Autori Petar Penda
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 158

  Modernisation of Literary and Cultural Studies

  Izdavač University of Banja Luka and University of Montenegro
  ISBN 978-86-7798-071-9
  Godina 2011
  Autori Petar Penda i Tatjana Bijelić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 165