Navigacija

prof. dr Stanko Stanić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-011
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za kvantitativne analize i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Operaciona istraživanja redovni profesor 31. decembar 2004.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2O14ANEK Napredna ekonometrija
2O14AFMA Finansijska matematika
Akademske studije prvog ciklusa
1EMMM Ekonomsko-matematički modeli i metode
O14EMM Ekonomsko-matematički modeli i metode
O17KEKO Ekonometrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Education, technological changes and economic development of Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1902077P
  Časopis International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)
  Godina 2019
  Autori Goran Popović, Ognjen Erić, Milenko Krajišnik i Stanko Stanić
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 77
  Strana do 86
  Veb adresa https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/478

Radovi sa skupova

  Primjena analize glavnih komponenti i I-odstojanja u rangiranju

  Naučni skup Simpozijum operacionih istraživanja
  Godina 2012
  Autori Stanko Stanić, Željko Račić i Darko Milunović

Ostali radovi

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010