Navigacija

prof. dr Dejan Mikerević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet, kancelarija 024

051/430-047
Uža naučna/umjetnička oblast Poslovne finansije
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Ekonomski fakultet

2O14RGFM Globalizacija i finansijski menadžment
2I14RUHV Ulaganje u hartije od vrijednosti
2UHV Ulaganje u hartije od vrijednosti
2MFIN Međunarodne finansije
O17RAHO Analiza hartija od vrijednosti
1AHOV Analiza hartija od vrijednosti
2I14BUHV Ulaganje u hartije od vrijednosti
2GiFM Globalizacija i finansijski menadžment
O17FAHO Analiza hartija od vrijednosti
2O14BGFM Globalizacija i finansijski menadžment

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Finansijske inovacije za pretvaranje tradicionalnih finansijskih proizvoda u hartije od vrijednosti

  Časopis FINANCING
  Godina 2015
  Autori Dejan Mikerević i Silvije Orsag
  Strana od 44
  Strana do 54
  Veb adresa http://www.financingscience.org/index.php/sr/

  Likvidnost kao poluga ostvarivanja vrhunskog cilja preduzeća

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2015
  Autori Dejan Mikerević
  Strana od 22
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/

  Razvoj tranzicionih zemalja u uslovima globalizacije i kriza

  Časopis Časopis Instituta ovlaštenih računovođa Crne Gore
  Godina 2014
  Autori Dejan Mikerević
  Strana od 164
  Strana do 176
  Veb adresa http://www.isrcg.org/

  Dugovi – izvor finansijske i ekonomske nestabilnosti u svijetu

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Dejan Mikerević
  Strana od 52
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/

  Prednosti i ograničenja dokapitalizacije malih i srednjih preduzeća

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Dejan Mikerević i Saša Petković
  Volumen 9
  Broj 8
  Strana od 18
  Strana do 25

Radovi sa skupova

  Sekjuritizacija štednje

  Naučni skup Finansijsko izvještavanje i upravljanje kao determinante uspješnijeg poslovanja“, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, Septembar 2015.
  Godina 2015
  Autori Dejan Mikerević i Silvije Orsag

  Jednostavnost ekonomske teorije i kompleksnost njenog prakticiranja – poseban osvrt na paradoks tranzicionih zemalja

  Naučni skup Osmi međunarodnog ekonomskog foruma pod nazivom „Korporativno upravljanje u BiH – kako i kuda dalje???“, Revikon, Dubrovnik, Decembar 2013.
  Godina 2013
  Autori Dejan Mikerević

  Aktuelna dužnička kriza – opasnosti i perspektive“

  Naučni skup Šesti kongres računovođa i revizora Crne Gore pod nazivom “Finansijsko izvještavanje u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori
  Godina 2011
  Autori Dejan Mikerević
  Veb adresa http://www.isrcg.org/

Knjige

  Međunarodno finansijsko i valutno tržište

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar
  ISBN 19.3
  Godina 2011
  Autori Dejan Mikerević
  Tip knjige ostale naučne publikacije