Navigacija

prof. mr Vanesa Kremenović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 29. novembar 2012.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MKLGIAMD7 Analiza muzičkog djela 7
13MKLGAMD4 Analiza muzičkog djela 4
MSPAMD7 Analiza muzičkog djela 7
MSPAMD8 Analiza muzičkog djela 8
13MSPAMD2 Analiza muzičkog djela 2
MKLGIAMD6 Analiza muzičkog djela 6
MKLGIAMD4 Analiza muzičkog djela 4
MKLGIAMD8 Analiza muzičkog djela 8