Navigacija

mr Saša Marin
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Oralna hirurgija
Datum izbora u zvanje 26. januar 2017.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Evaluation of Adhesive Remnant Index after metal brackets removal using AutoCAD software

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović-Radman i Saša Marin
  Volumen 64
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 31
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0003/sdj-2018-0003.pdf

  Gingival melanin depigmentation by Er:YAG laser: A literature review

  Časopis JOURNAL OF COSMETIC AND LASER THERAPY
  Godina 2018
  Autori Verica Pavlić, Zlata Brkic, Saša Marin, Smiljka Cicmil, Mirjana Gojkov-Vukelić i Akira Aoki
  Volumen 20
  Broj 2
  Strana od 85
  Strana do 90

  INFLUENCE OF DIFFERENT SURFACE TREATMENTS OF CAD/CAM HYBRID NANOCERAMICS CROWNS ON BOND STRENGTH OF RESIN COMPOSITE CEMENT

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Valentina Veselinović, Rebeka Rudolf, Nataša Trtić, Verica Pavlić, Radmila Arbutina, Saša Marin i Zoran Tatic
  Volumen IX
  Broj I
  Strana od 75
  Strana do 86

  Procjena kliničkih parodontalnih parametara nakon primjene biogela na bazi hijaluronske kiseline kod oboljelih od hronične parodontopatije.

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2017
  Autori Nataša Trtić, Željka Kojić, Radmila Arbutina, Valentina Veselinović, Saša Marin i Saša Dabić
  Strana od 529
  Strana do 538

  Značaj upotrebe bolus kalkulatora za poboljšanje glikoregulacije kod pacijenata na terapiji inzulinskom pumpom

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Bojana Carić, Katarina Lalić, Saša Marin, Ljiljana Stošić i Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 48
  Strana od 45
  Strana do 51

  Frequency and Localisation of Aleveolitis in Adult Persons in Region of City of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Stomatological review

  Časopis Stomatological review
  Godina 2013
  Autori Ognjen Antesevic i Saša Marin
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 61
  Strana do 67

  The incidence of root fractures during extractions of permanenet teeth in the city of Banja Luka

  Časopis Stomatological review
  Godina 2013
  Autori Ognjen Antesevic i Saša Marin
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 125
  Strana do 130

  Procena veličine neizniklih stalnih očnjaka i premolara u mešovitoj denticiji

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić i Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 17
  Strana do 25

  Tip i razvijenost zubnih lukova kod ispitanika sa I klasom dentoalveolarnih odnosa

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Adriana Arbutina, Slobodan Cupic, Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić i Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 41
  Strana do 50

Radovi sa skupova

  Evaluation of residual adhesive after orthodontic bracket removal

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Saša Marin, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković i Vladan Mirjanić
  Strana od 31

  Ortodontsko-hirurška saradnja prilikom zatvaranja centralne dijasteme u donjoj vilici

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Igor Đukić i Saša Marin

  Terapija inzulinskom pumpom u tipu 1 dijabetesa u Republici Srpskoj i njen znalaj u oralnohirurškoj praksi

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija, Savremeni materijali 2016, Akademija nauka i umjetnosti
  Godina 2016
  Autori Bojana Carić i Saša Marin
  Strana od 30

  The effect of MPGA and different particle size of beta-tricalcium phosphate on bone regeneration process

  Naučni skup PH.D halldatoi szimpozium, Debreceni Egyetem
  Godina 2016
  Autori Saša Marin i Csa Hegedus
  Strana od 30

  Assesment of periodontal clinical paparametars after application of hyaluronic acid-based biogel to patients with chronic periodontitis

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Nataša Trtić, Saša Marin, Željka Kojić, Radmila Arbutina, Valentina Veselinović i Sasa Dabic
  Strana od 32
  Strana do 32

  Frequency of Infrabony Distal Defects of the Third Molars

  Naučni skup 21th BaSS Congress
  Godina 2016
  Autori Saša Marin, Verica Pavlić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević, Mario Mizdarić i Srecko Selakovic
  Strana od 247

  Poly-γ-glutamic acid based, visible-light curable biodegradable nanocomposite hydrogel for drug delivery

  Naučni skup EMN Meeting On Hydrogel Materials
  Godina 2016
  Autori Csaba Hegedus, Fakrkas Kerenyi, Edit Hurbi, Saša Marin i Jozsef Bako
  Strana od 8
  Strana do 9

  Visible-light Curable Biodegradable Nanocomposite Hydrogel Systems

  Naučni skup BIT’s 2nd Annual World Congress of Smart Materials
  Godina 2016
  Autori Csaba Hegedus, Jozsef Bako, Fakrkas Kerenyi i Saša Marin

  Aerogel-based bioceramic in dentistry

  Naučni skup International Conference and Expo on Ceramics
  Godina 2015
  Autori Csaba Hegedus, Melinda Szaloki, Jozsef Bako, Fakrkas Kerenyi, Istvan Tombacz, Viktoria Hegedus, Saša Marin i Istvan Lazar

  Incidence of Impacted Third Molar for 2013 year

  Naučni skup 53rd Edsa Meeting 10th Congress Venue
  Godina 2014
  Autori Jelena Galic i Saša Marin

  Uticaj različitih ligarajućih sistema na pojavu trenja tokom terapije fiksnim ortodontskim aparatima

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2013
  Autori Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić, Saša Marin, Tijana Adamović, Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić i Ivana Čupić
  Strana od 131

  Prednosti i nedostaci novih samoligirajućih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Vladan Mirjanić, Saša Marin i Igor Đukić
  Strana od 333
  Strana do 341

  Primjena preparata na bazi beta-trikalcijum fosfata u oralnoj hirurgiji

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Zoran Vukić, Srecko Selakovic i Dragana Selakovic
  Strana od 375
  Strana do 380

  Primjena preparata na bazi beta-trikalcijum fosfata u očuvanju visine alveolarnog grebena nakon ekstrakcije zuba

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Stajcic, Saša Marin, Srecko Selakovic, Dragana Selakovic, Danijel Stajcic i Nenad Al Hajek
  Strana od 451
  Strana do 456

  Use of beta-tricalcium-phosphate in therapy of infrabony pockets

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Nataša Trtić, Saša Marin, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Željka Kojić i Olivera Dolić

  Quality of lifepatient who rehabilitation with complete immediate tooth repalcemant

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Zoran Vukić, Ljubisa Dzambas, Bozana Kenjalovic-Marjanovic, Jelena Radic-Vukic i Saša Marin

  Prevalence of impacted teeths – A radiographic study

  Naučni skup 16th BaSS Congress
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Nataša Trtić, Zoran Vukić, Adriana Arbutina i Mirjana Davidović-Umićević

  Smanjenje osjetljivosti na nikl pri upotrebi NiTi žice obložene titanijumom u stomatološkoj praksi

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Saša Marin, Adriana Arbutina, Zoran Vukić, Igor Đukić, Dušan Šuščević i Đorđe Mirjanić
  Strana od 631
  Strana do 638

  Dizajn zubnenadogradnje od kompozitnih materijala ojačanih vlaknima

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Zoran Vukić, Saša Marin i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 639
  Strana do 649

  Radiografsko određivanje položaja foramena mentale

  Naučni skup Stomatološki informator, Dentistry review
  Godina 2010
  Autori Igor Đukić, Saša Marin i Srecko Selakovic

  The use of baloon catheter in maxilarry sinus

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
  Godina 2010
  Autori Igor Đukić, Saša Marin, Srecko Selakovic i Dragana Selakovic

  Zatvaranje oroantralne komunikacije primjenom pjene na bazi poliuretana i materijala na bazi beta-trikalcijum fosfata

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Saša Marin, Aleksandar Stajcic, Srecko Selakovic, Mladen Rodic, Igor Đukić i Adriana Arbutina

  Assesment of periapical lesions in permanernt mandibular molars

  Naučni skup 15th BaSS Congress
  Godina 2010
  Autori Igor Đukić, Srecko Selakovic i Saša Marin

  Osobine otisnih materijala u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2009
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Saša Marin i Vladan Mirjanić
  Strana od 621
  Strana do 629