Navigacija

mr Tijana Adamović
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Paradontologija i oralna medicina
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Untypical Amlodipine-induced gingival hyperplasia

  Časopis Case Reports in Dentistry
  Godina 2015
  Autori Verica Pavlić, Nina Zubović, Sanja Ilić i Tijana Adamović
  Strana od 1
  Strana do 4

  Laser therapy in burning mouth syndrome

  Časopis Stomatological review
  Godina 2014
  Autori Verica Pavlić, Tijana Adamović, Mirjana Gojkov i Lliljana Marković
  Strana od 123
  Strana do 128

  Use of lasers in everyday dental practice

  Časopis Myanmar Dental Journal
  Godina 2014
  Autori Verica Pavlić, Tijana Adamović i Nyan M
  Strana od 5
  Strana do 12

  Kvalitet rubnog zaptivanja samonagrizajućih tečnih kompozitnih materijala

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Tijana Adamović, Sanja Ilić, Aleksandra Đeri i Renata Josipović
  Volumen 60
  Broj 4
  Strana od 200
  Strana do 209

Radovi sa skupova

  The prevalence of the red complex bacteria after subgingival air polishing

  Naučni skup EuroPerio9
  Godina 2018
  Autori Nataša Trtić, Tijana Adamović, Radmila Arbutina, Valentina Veselinović, Andrija Bošnjak i Željka Kojić

  Probiotics and periodontitis

  Naučni skup Europerio 9
  Godina 2018
  Autori Tijana Adamović, Nataša Trtić i Verica Pavlić

  Probiotici u stomatologiji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Tijana Adamović, Nataša Trtić, Verica Pavlić i Jovana Lovric

  In vitro komparacija uticaja kompozitnih materijala na rubno zatvaranje ispuna V klase

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2016
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović i Tijana Adamović

  Uticaj sodijumlauril-sulfata na antiplak aktivnost hlorheksidin-diglukonata

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Tijana Adamović, Ognjenka Janković, Verica Pavlić, Goran Arlov, Jovana Lovrić i Jana Ilić

  Regenerative endodontics

  Naučni skup Contemporary materials 2014
  Godina 2014
  Autori Jovana Lovrić, Jana Ilić i Tijana Adamović

  Mini implants as an anchorage in orthodontic therapy.

  Naučni skup Contemporary materials2014
  Godina 2014
  Autori Jana Ilić, Jovana Stojičić i Tijana Adamović

  Efficacy of oral antiseptics Elmex and Listerine on the dental plaque.

  Naučni skup contemporary materials 2014
  Godina 2014
  Autori Tijana Adamović, Jovana Stojičić, Jana Ilić i Adriana Arbutina

  Influence of fissure sealant Helioseal F in carious formation

  Naučni skup contemporary materials 2014
  Godina 2014
  Autori Jana Ilić, Jovana Stojičić i Tijana Adamović

  Uticaj različitih ligarajućih sistema na pojavu trenja tokom terapije fiksnim ortodontskim aparatima

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2013
  Autori Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić, Saša Marin, Tijana Adamović, Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić i Ivana Čupić
  Strana od 131