Navigacija

doc. dr Vladan Mirjanić
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Oropedija vilica
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2014.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISS07KIS Klinička istraživanja u stomatologiji
ISS07MS Menadžment u stomatologiji
ISS07OHV Ortopedija vilica

Bibliografija

Radovi u časopisima

  A SYSTEM FOR MEASUREMENTS OF 3D SCANNED ORTHODONTIC STUDY MODELS

  DOI 10.7251/COMEN1702172A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović i Vladan Mirjanić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 172
  Strana do 179
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/8_2/8-Marijana_Arapovic.pdf

  Changes on dental enamel after acid etching

  DOI 10.7251/COMEN1602185M
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2016
  Autori Vladan Mirjanić, Đorđe Mirjanić i Adriana Arbutina
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 185
  Strana do 189

  CON TEC LC light – curing adhesive in orthodontics

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2011
  Autori Vladan Mirjanić, Slobodan Čupić i Valentina Veselinović
  Strana od 69
  Strana do 75

  Physical Properties of thin films on Implant Materials

  Časopis Zbornik Matice srpske za prirodne nauke
  Godina 2010
  Autori Radmila Arbutina, Vladan Mirjanić, Jovan Šetrajčić i Ljubiša Džambas
  Volumen 118
  Strana od 121
  Strana do 126

Radovi sa skupova

  Evaluation of residual adhesive after orthodontic bracket removal

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Saša Marin, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković i Vladan Mirjanić
  Strana od 31

  Zavisnost retencije implantno nošenih nadoknada od karakteristike površine abatmenta

  Naučni skup 10. Hrvatski međunarodni Quintessence kongres
  Godina 2016
  Autori Valentina Veselinović, Aleksandra Grebenar, Vladan Mirjanić i Tatjana Tepić Milinović
  Strana od 9

  AFM Analysis of enamel damage due to etching with orthodphosporacid

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2015
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić i Jovan Vojinović

  AFM Resilience orthodontic bonding solutions adhesive nanostructure

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2015
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić i Jovan Vojinović

  Use of composite Charisma and Tetric Evo Ceram materials with tooth reconstruction

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2015
  Autori I Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Nataša Knežević, D Baštinac, Vladan Mirjanić i Đ Mirjanić

  Nanostruktura gleđi nakon djelovanja agresivnog napitka

  Naučni skup Simpozijum stomatologa i saradnika Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Simpozijum stomatologa i saradnika Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić i Jovan Vojinović
  Strana od 119
  Strana do 123

  Nanostrukturna analiza Con Tec LC-Dentaurum ortodonskog adheziva

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić i Jovan Vojinović
  Strana od 589
  Strana do 601

  AFM analiza nanostrukture gleđi nakon djelovanja agresivnog napitka

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić i Jovan Vojinović
  Strana od 603
  Strana do 617

  Nanostructure analysis of Con Tec-dentaurum of orthodontic adhesive

  Naučni skup VII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2014
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić i Jovan Vojinović

  AFM Analysis of enamel nanostructure after the action of aggressive beverage

  Naučni skup VII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2014
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić i Jovan Vojinović

  Značaj statističkih metoda u zdravstvenom menadžmentu

  Naučni skup Druga međunarodna konferencija MASTA
  Publikacija Druga međunarodna konferencija MASTA
  Godina 2014
  Autori Vladan Mirjanić i Đ Mirjanić
  Strana od 250
  Strana do 254

  Menadžment i marketing u stomatologiji

  Naučni skup Druga međunarodna konferencija MASTA
  Publikacija Druga međunarodna konferencija MASTA
  Godina 2014
  Autori Slobodan Čupić, Vladan Mirjanić, E Aleksić i I Čupić
  Strana od 110
  Strana do 113

  Uticaj agresivnog napitka na nanostrukturu gleđi zuba

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali,ANURS
  Godina 2014
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić i Jovan Vojinović
  Strana od 575
  Strana do 585

  Nanostruktura ortodonskog GC Fuji Ortho LC adheziva

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2014
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić i Jovan Vojinović
  Strana od 643
  Strana do 652

  Uticaj različitih ligarajućih sistema na pojavu trenja tokom terapije fiksnim ortodontskim aparatima

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2013
  Autori Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić, Saša Marin, Tijana Adamović, Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić i Ivana Čupić
  Strana od 131

  Testing the effect of aggressive beverage on the damage of enamel structure

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2013
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić, Jovan Vojinović, Slobodan Čupić i I Hut

  ZIRCONIA CERAMICS FOR DENTAL CROWNS

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2013
  Autori Đ Božović, N Ivković, S Ristić, M Milosavljević, D Ćirić i Vladan Mirjanić

  Uticaj termocikliranja i mehaničkih cikličnih opterećenja na retenciju protetičkih restauracija na implantima

  Naučni skup VI Međunarodni naučni skup „Savremeni materijali 2014“
  Godina 2013
  Autori Valentina Veselinović, Dubravka Marković, Isidora Nešković i Vladan Mirjanić

  Kliničko ispitivanje dubokih karioznih lezija primjenom kalcijum hidroksida

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2012
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Vladan Mirjanić
  Strana od 323
  Strana do 332

  Prednosti i nedostaci novih samoligirajućih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Vladan Mirjanić, Saša Marin i Igor Đukić
  Strana od 333
  Strana do 341

  Atomic microscopy of ConTec LC adhesive

  Naučni skup Fourteenth Annual Conference YUCOMAT/Biomaterials
  Publikacija Fourteenth Annual Conference YUCOMAT/Biomaterials
  Godina 2012
  Autori Vladan Mirjanić i Slobodan Čupić

  A comparasion of bracket debonding forces between the two adhesives: Con Tec LC and Con Tec Duo

  Naučni skup Second international conference "Ecology of Urban Areas 2012"
  Publikacija Second international conference "Ecology of Urban Areas 2012"
  Godina 2012
  Autori Vladan Mirjanić, Slobodan Čupić, A Šetrajčić-Tomić i S Armaković

  Upotreba Cerec CAD-CAM sistema u restauraciji endodontski tretiranih zuba sa obimnim destrukcijama krune

  Naučni skup XVIII Simpozijum protetičara Srbije
  Godina 2011
  Autori Valentina Veselinović, Dejan Lisjak, Vladan Mirjanić i Ognjenka Janković

  Specifičnosti i ograničenja ortodontske terapije kod odraslih

  Naučni skup Simpozijum stomatologa Vojvodine 2011
  Publikacija Zbornik radova drugog Simpozijima stomatologa Vojvodine (2011)
  Godina 2011
  Autori Slobodan Čupić, Vladan Mirjanić i Adriana Arbutina
  Strana od 54
  Strana do 55

  Nanocaracteristics of materials for reparation of demineralized enamel

  Naučni skup The Second Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Publikacija The Second Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Godina 2011
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, O Ilić, Vladan Mirjanić, Slava Sukara i Marija Obradović

  Biorazgradnja akrilnih smola zubnih proteza

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Zbornik radova ANURS
  Godina 2011
  Autori N Ivković, Ć Božović, S Ristić i Vladan Mirjanić

  Svojstva materijala za izradu ortodonskih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali,ANURS
  Godina 2011
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić i Zoran Vukić
  Strana od 439
  Strana do 450

  Upotreba Y-TZP (itrijumom stabilizovanog cirkonijum dioksida) u stomatološkoj protetici

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Valentina Veselinović, Dubravka Marković, Vladan Mirjanić, Vesna Kecman i Jovana Glušac

  Postrestaurativna osjetljivost zuba nakon primjene različitih adhezivnih sredstava

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2011
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Tanja Risović i Vladan Mirjanić
  Strana od 309
  Strana do 322

  Adhezivni sistemi u stomatologiji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Renata Josipović, Ognjenka Janković, Nataša Knežević i Vladan Mirjanić
  Strana od 156

  Savremeni kompozitni materijali

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Ognjenka Janković, Vladan Mirjanić i Renata Josipović
  Strana od 177
  Strana do 179

  Prevalence of malocclusions in relation to gender in Banja Luka municipality

  Naučni skup BaSS
  Godina 2010
  Autori Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović, Vladan Mirjanić, Ranka Knežević i Zoran Vukić

  Neophodna svojstva materijala za dobijanje radnih modela u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2010
  Autori A Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Zoran Vukić i Vladan Mirjanić
  Strana od 651
  Strana do 662

  Nanomaterials in biomedicine pharmacology and stomatology applications

  Naučni skup International Scientific Conference UNITECH
  Publikacija International Scientific Conference UNITECH
  Godina 2010
  Autori Dragoljub Mirjanić, A Šetrajčić-Tomić, Vladan Mirjanić i J Šetrajčić

  Savremeni kompozitni materijali

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Zbornik radova ANURS
  Godina 2010
  Autori O Perić, Vladan Mirjanić i Renata Josipović

  Adhezivni sistemi u stomatologiji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Zbornik radova ANURS
  Godina 2010
  Autori Renata Josipović, O Perić i Vladan Mirjanić

  Osobine i upotreba akrilata u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2010
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić i Vladan Mirjanić

  Teeth characterization by AFM/MFM and ortomagnetic fingerprint

  Naučni skup Twelfth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Publikacija Twelfth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Godina 2010
  Autori D Kojić, Đ Grga, B Dželatović, Vladan Mirjanić, Lj Petrov, D Šarac i S Marinković

  A comparison of bracket debonding forces between the two adhesives: ConTec LC and ConTec Duo

  Naučni skup Twelfth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Publikacija Twelfth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Godina 2010
  Autori Vladan Mirjanić i Slobodan Čupić

  The usage of the zirconia ceramics in implantology

  Naučni skup Twelfth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Publikacija Twelfth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Godina 2010
  Autori Vladan Mirjanić i Valentina Veselinović

  Bond strength of nanostructure adhesive materials for the surface of tooth enamel forming in aqueous environment

  Naučni skup The First Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Publikacija The First Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Vladan Mirjanić i Slobodan Čupić

  Comparative analysis of bondstrength of composite materials to tooth surface with materials that react in aqueous environmenth

  Naučni skup The First Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Publikacija The First Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Godina 2010
  Autori Slobodan Čupić, Vladan Mirjanić i Jovan Vojinović

  Nanomaterials in biomedicine pharmacology and stomatology applications

  Naučni skup UNITECH Vol. 3
  Publikacija UNITECH Vol. 3
  Godina 2010
  Autori Dragoljub Mirjanić, A Šetrajčić-Tomić, Vladan Mirjanić i J Šetrajčić
  Strana od 438
  Strana do 446

  Materijali za lijepljenje bravica u fiksnoj ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2010
  Autori Vladan Mirjanić i I Čupić
  Strana od 605
  Strana do 611

  Savremeni materijali u fiksnoj ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2010
  Autori Vladan Mirjanić, Slobodan Čupić i Jovan Vojinović
  Strana od 549
  Strana do 565

  Con Tec fotopolimrizirajući adheziv u ortodonciji

  Naučni skup III Međunarodni naučni skup „Savremeni materijali 2010“
  Godina 2010
  Autori Vladan Mirjanić, Slobodan Čupić i Valentina Veselinović

  Značaj preliminarnog planiranja protetskih radova

  Naučni skup Simpozijum stomatologa i saradnika
  Godina 2010
  Autori Valentina Veselinović, Dubravka Marković, Vladan Mirjanić i Jovana Glušac

  Osobine otisnih materijala u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2009
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Saša Marin i Vladan Mirjanić
  Strana od 621
  Strana do 629

  Contemporary materials in orthodontics

  Naučni skup Eleventh annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Publikacija Eleventh annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Godina 2009
  Autori Vladan Mirjanić i Slobodan Čupić

  Materials for direct cementing of dental bracket

  Naučni skup Tenth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Publikacija Tenth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Godina 2008
  Autori Vladan Mirjanić, J Šetrajčić i Slobodan Čupić

  Mechanical characteristic wire arches in fixed ortodontic tehnique

  Naučni skup Tenth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Publikacija Tenth annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Godina 2008
  Autori Slobodan Čupić, Vladan Mirjanić i D Đukanović

  Renesansa totalne i medijatne zubne proteze

  Naučni skup Prvi kongres stomatologa Vojvodine
  Publikacija Prvi kongres stomatologa Vojvodine
  Godina 2008
  Autori Lj. Džambas, A. Anđelković i Vladan Mirjanić

  Zavisnost fizičkih svojstava žičanih lukova od oblika, poprečnog presjeka i hemijskog sastava u fiksnoj ortodonskoj tehnici

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2008
  Autori Slobodan Čupić, D Đukanović i Vladan Mirjanić
  Strana od 593
  Strana do 600

  Fizička svojstva žica koje se koriste u ortodonskoj praksi

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2008
  Autori Slobodan Čupić, Ljubiša Džambas i Vladan Mirjanić
  Strana od 617
  Strana do 626

  Žičani elementi za izradu lukova u fiksnoj ortodontskoj terapiji

  Naučni skup Savremeni materijali 2008
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS (2008)
  Godina 2008
  Autori Vladan Mirjanić, Jovan Vojinović, O. Ilić i B. Mijanović-Todorović
  Strana od 627
  Strana do 635

  Thin films and implant materials

  Naučni skup Ninth Annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Publikacija Ninth Annual conference YUCOMAT/Biomaterials
  Godina 2007
  Autori Vladan Mirjanić i Radmila Arbutina

Knjige

  Dermatovenerologija, poglavlje 35. Stečena oboljenja usne duplje i jezika

  Izdavač Medicinski fakultet Banjaluka
  ISBN 978-99938-42-62-0
  Godina 2012
  Autori Bogdan Zrnić, Jovan Vojinović, Nataša Trtić, Marija Obradović, Vladan Mirjanić i Sonja Prćić
  Tip knjige osnovni udžbenik