Navigacija

mr Igor Đukić

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Promjene na mekim tkivima usne duplje u toku ortodontske terapije u zavisnosti od vrste ortodontskog aparata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marija Obradović i Igor Đukić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 88
  Strana do 93

Radovi sa skupova

  Influence of different polymerization techniques on the composite restorations quality.

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 421

  Dens invaginatus-značaj radiografskih snimaka u cilju postavljanja pravilne dijagnoze

  Naučni skup Treći kongres ortodontskog udruženja Srbije''Savremeni terapijski principi u ortodonciji''
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić i Igor Đukić
  Strana od 52

  Ortodontsko-hirurška saradnja prilikom zatvaranja centralne dijasteme u donjoj vilici

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Igor Đukić i Saša Marin

  Prednosti i nedostaci novih samoligirajućih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Vladan Mirjanić, Saša Marin i Igor Đukić
  Strana od 333
  Strana do 341

  Primjena preparata na bazi beta-trikalcijum fosfata u oralnoj hirurgiji

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Zoran Vukić, Srecko Selakovic i Dragana Selakovic
  Strana od 375
  Strana do 380

  Use of beta-tricalcium-phosphate in therapy of infrabony pockets

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Nataša Trtić, Saša Marin, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Željka Kojić i Olivera Dolić

  Prevalence of impacted teeths – A radiographic study

  Naučni skup 16th BaSS Congress
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Nataša Trtić, Zoran Vukić, Adriana Arbutina i Mirjana Davidović-Umićević

  Smanjenje osjetljivosti na nikl pri upotrebi NiTi žice obložene titanijumom u stomatološkoj praksi

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Saša Marin, Adriana Arbutina, Zoran Vukić, Igor Đukić, Dušan Šuščević i Đorđe Mirjanić
  Strana od 631
  Strana do 638

  Radiografsko određivanje položaja foramena mentale

  Naučni skup Stomatološki informator, Dentistry review
  Godina 2010
  Autori Igor Đukić, Saša Marin i Srecko Selakovic

  The use of baloon catheter in maxilarry sinus

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
  Godina 2010
  Autori Igor Đukić, Saša Marin, Srecko Selakovic i Dragana Selakovic

  Zatvaranje oroantralne komunikacije primjenom pjene na bazi poliuretana i materijala na bazi beta-trikalcijum fosfata

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Saša Marin, Aleksandar Stajcic, Srecko Selakovic, Mladen Rodic, Igor Đukić i Adriana Arbutina

  Assesment of periapical lesions in permanernt mandibular molars

  Naučni skup 15th BaSS Congress
  Godina 2010
  Autori Igor Đukić, Srecko Selakovic i Saša Marin