Navigacija

mr Ognjenka Janković
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Bolesti zuba
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  DENTAL ASPECTS OF PURGING BULIMIA

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/VSP170318091M
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Jovana Manevski, Ivana Stojšin, Karolina Vukoje i Ognjenka Janković
  Strana od 2
  Strana do 22

  Biocompatibility nanostructured biomaterials based on calcium aluminate

  DOI 10.2298/SARH171211030J
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2018
  Autori Ognjenka Janković, Smiljana Paraš, Ljiljana Tadić-Latinović, Renata Josipović, Vukoman Jokanović i Slavoljub Živković
  Broj 1
  Strana od 2
  Strana do 12
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/324200227_Biocompatibility_nanostructured_biomaterials_based_on_calcium_aluminate

  IN VITRO INVESTIGATION OF EROSIVE EFFECT OF CARBONATED BEVERAGES ON ENAMEL AND DENTIN

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/VSP170426122P
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2017
  Autori Zorica Panić, Ivana Stojšin, Ognjenka Janković, Karolina Vukoje, Tatjana Brkanić i LJiljana Tadić-Latinović
  Strana od 2
  Strana do 22

  Rubno zaptivanje direktnih kompozitnih faseta

  DOI 10.2298/SGS1404183J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 183
  Strana do 189
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Ispitivanje mikropropustljivosti tečnih kompozitnih materijala u restauraciji kaviteta V klase

  DOI 10.2298/SGS1402075J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Ognjenka Janković, Radmila Arbutina, Nataša Knežević i Adriana Arbutina
  Volumen 61
  Broj 2
  Strana od 75
  Strana do 83
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Klinička ispitivanja indirektnog prekrivanja pulpe različitim preparatima na bazi kalcijum hidroksida

  DOI 10.2298/SGS1401030K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Renata Josipović i Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 36
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Stanje oralnog zdravlja osoba ometenih u mentalnom razvoju na području opštine Banjaluka

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Sanja Ilić, Aleksandra Đeri, Ljubica Pašagić, Verica Pavlić i Ognjenka Janković
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 29

  Kvalitet rubnog zaptivanja samonagrizajućih tečnih kompozitnih materijala

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Tijana Adamović, Sanja Ilić, Aleksandra Đeri i Renata Josipović
  Volumen 60
  Broj 4
  Strana od 200
  Strana do 209

Radovi sa skupova

  Evaluacija uspjeha endodontskog tretmana zuba studenata stomatologije na Univerzitetu u Banjoj Luci

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković i Radmila Arbutina

  uticaj diabetes mellitusa na morfološke promjene u pulpi

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Adriana Arbutina i Valentina Veselinović

  Measuring mixed saliva ph values with patients on antihypertensive therapy

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Ognjenka Janković i Valentina Veselinović

  DENTAL EROSIONS

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga 35
  Godina 2018
  Autori Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Ognjenka Janković i Valentina Veselinović
  Strana od 405
  Strana do 410

  CALCIUM ALUMINATE CEMENTS, PROPERTIES AND BIOMEDICAL APPLICATIONS

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga 35
  Godina 2018
  Autori Ognjenka Janković, Radmila Arbutina, Renata Josipović i Igor Đukić
  Strana od 387
  Strana do 404

  Testing of cytotoxicity of calcium aluminate systems

  Naučni skup ROSOV PINN 2017
  Publikacija The Book of Abstracts R 99
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Slavoljub Živković, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Nataša Knežević i Aleksandra Đeri
  Strana od 99

  Influence of different polymerization techniques on the composite restorations quality.

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 421

  Clinical research of dental erosion among patients on antihypertensive therapy

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Radmila Arbutina, Nataša Trtić i Ognjenka Janković
  Strana od 509
  Strana do 521

  Evaluation of residual adhesive after orthodontic bracket removal

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Saša Marin, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković i Vladan Mirjanić
  Strana od 31

  Uticaj vodonik peroksida na kvalitet veze kompozitnog materijala i izbijeljenog zuba

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2016
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Ognjenka Janković
  Strana od 77

  MICROLEAKAGE EVALUATION OF DIRECT COMPOSITE VENEERS POLIMERISED WITH DIFFERENT TECHNIQUES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Strana od 211

  RELATIONSHIP OF MORFOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEETH AND MARGINAL SEALING AND THE TREATMENT OF DEEP CARIES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Nataša Knežević i Ognjenka Janković
  Strana od 211

  In vitro komparacija uticaja kompozitnih materijala na rubno zatvaranje ispuna V klase

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2016
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović i Tijana Adamović

  ispitivanje kvaliteta rubnog zatvaranja direktnih kompozitnih faseta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2016
  Autori Renata Josipović, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Ognjenka Janković i Dijana Baštinac

  Erozivni potencijal bijelog vina na površinu gleđi:In vitro studija skening elektronskom mikroskopijom

  Naučni skup Savremeni materijali 2015
  Godina 2015
  Autori Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Ognjenka Janković, Valentina Veselinović, R Knežević i Adriana Arbutina
  Strana od 733
  Strana do 744

  Kliničko ispitivanje tečne smole sa adhezivnim svojstvima u terapiji nekarioznih cervikalnih lezija

  Naučni skup Međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Ognjenka Janković i Sanja Ilić
  Strana od 707
  Strana do 719

  Materijali za ispune zuba kod osoba ometenih u mentalnom razvoju

  Naučni skup Međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Sanja Ilić i Ognjenka Janković
  Strana od 719
  Strana do 733

  Uticaj sodijumlauril-sulfata na antiplak aktivnost hlorheksidin-diglukonata

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Tijana Adamović, Ognjenka Janković, Verica Pavlić, Goran Arlov, Jovana Lovrić i Jana Ilić

  Uticaj Vertis Flow-a na kvalitet kompozitnih restauracija

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Publikacija knjiga
  Godina 2015
  Autori Ognjenka Janković, Tijana Adamović i Valentina Veselinović

  Marginal Seal evaluation of direct composite veneers

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Strana od 111
  Strana do 112

  Kliničko ispitivanje dubokih karioznih lezija primjenom kalcijum hidroksida

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2012
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Vladan Mirjanić
  Strana od 323
  Strana do 332

  Opturacija apeksa korijena primjenom pasta AH Plus i Apeksit

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Radmila Arbutina, Ognjenka Janković, Nataša Trtić i Sanja Ilić
  Strana od 178
  Strana do 179

  Biokompatibilnost dentalnih implanta od titana

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2011
  Autori Tanja Risović, Ognjenka Janković i Irena Kuzmanović-Radman
  Strana od 267
  Strana do 274

  Upotreba Cerec CAD-CAM sistema u restauraciji endodontski tretiranih zuba sa obimnim destrukcijama krune

  Naučni skup XVIII Simpozijum protetičara Srbije
  Godina 2011
  Autori Valentina Veselinović, Dejan Lisjak, Vladan Mirjanić i Ognjenka Janković

  Postrestaurativna osjetljivost zuba nakon primjene različitih adhezivnih sredstava

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2011
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Tanja Risović i Vladan Mirjanić
  Strana od 309
  Strana do 322

  Adhezivni sistemi u stomatologiji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Renata Josipović, Ognjenka Janković, Nataša Knežević i Vladan Mirjanić
  Strana od 156

  Savremeni kompozitni materijali

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Ognjenka Janković, Vladan Mirjanić i Renata Josipović
  Strana od 177
  Strana do 179

Ostali radovi

  Magistarska teza

  Godina 2013
  Autori Ognjenka Janković