Navigation

prof. dr Draško Marinković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
051/319-142
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za društvenu geografiju i demografiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Društvena geografija redovni profesor March 26, 2015
Demografija redovni profesor May 07, 2019

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini: između političkih interesa i nepovoljnih demografskih procesa

  DOI 10.2298/ZMSDN2489053L
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2024
  Autori Mariana Lukić Tanović and Draško Marinković
  Volumen LXXV
  Broj № 189 (1/2024)
  Strana od 53
  Strana do 67
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/380737757_Population_census_in_Bosnia_and_Herzegovina_Between_political_interests_and_unfavorable_demographic_processes

  Stanje, mogućnosti i ograničenja demografske revitalizacije ruralnih područja Republike Srpske

  Časopis VIDICI
  Godina 2023
  Autori Novo Pržulj, Draško Marinković, and Mira Mandić
  Broj VIII-IX
  Strana od 89
  Strana do 115
  Veb adresa https://vidici.ba/wp-content/uploads/2023/06/Vidici-8-9_web.pdf

  Analiza faktora i stavova učenika srednjih škola za nastavak školovanja

  DOI 10.7251/HER2327149M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2023
  Autori Draško Marinković, Aleksandar Majić, and Aleksandra Petrašević
  Broj 27
  Strana od 149
  Strana do 179
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2023/10/8.-Marinkovic-et-al..pdf

  Years of potential life lost among the population: Is YPLL analysis a helpful tool?

  DOI https://doi.org/10.2298/IJGI2201103M
  Časopis Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
  Godina 2022
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen 72
  Broj 1
  Strana od 103
  Strana do 110
  Veb adresa https://ojs.gi.sanu.ac.rs/index.php/zbornik/article/view/456

  Socio-demografska analiza stavova porodilja o planiranju porodice i mjerama populacione politike u Republici Srpskoj

  DOI 10.5937/demografija2017055M
  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2020
  Autori Draško Marinković, Ranka Perić-Romić, Aleksandra Petrašević, Vladimir Perendija, and Aleksandar Majić
  Broj 17
  Strana od 55
  Strana do 73
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/Dem-17-2020-03_Marinkovic-et-al-online.pdf

  Usklađivanje rada i roditeljstva-stavovi zaposlenih žena u Gradu Banjoj Luci

  DOI 10.7251/HER2024107M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2020
  Autori Draško Marinković, Aleksandra Petrašević, and Aleksandar Majić
  Volumen 24
  Strana od 107
  Strana do 125
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Herald-24-Marinkovic-et-al..pdf

  Promena broja stanovnika Grada Istočno Sarajevo u međupopisnom periodu 1991-2013

  DOI https://doi.org/10.2298/STNV190206001L
  Časopis Stanovništvo
  Godina 2019
  Autori Mariana Lukić-Tanović, Draško Marinković, and Aleksandar Majić
  Volumen 57
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-982X/2019/0038-982X1900001L.pdf

  Fertilne karakteristike stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.2298/ZMSDN1867433M
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 433
  Strana do 443
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_167.pdf

  Fertilne karakteristike stanovništva Grada Istočno Sarajevo

  DOI 10.2298/ZMSDN1867369L
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2018
  Autori Mariana Lukić-Tanović and Draško Marinković
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 369
  Strana do 379
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_167.pdf

  Urbana i ruralna naselja na prostoru grada Istočno Sarajevo

  DOI 10.7251/HER2218049L
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2018
  Autori Mariana Lukić-Tanović and Draško Marinković
  Volumen XXII
  Broj 22
  Strana od 49
  Strana do 60
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/mariana-lukic-tanovic-i-drasko-marinkovic-urbana-i-ruralna-naselja-na-prostoru-grada-istocno-sarajevo/

  The Disintegration of Settlements in Bosnia and Herzegovina - The example of Sarajevo/East Sarajevo

  DOI 10.18509/GBP.2017.03
  Časopis GEOBALCANICA
  Godina 2017
  Autori Mariana Lukić-Tanović and Draško Marinković
  Strana od 183
  Strana do 189
  Veb adresa https://pdfs.semanticscholar.org/285e/6a98cdec3295623d226af93d22bb6130cf48.pdf

  Nezaposlenost stanovništva Republike Srpske – prostorno-demografske karakteristike

  DOI 10.7251/HER2117071S
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2017
  Autori Saša Stanivuk and Draško Marinković
  Volumen Vol. XXI
  Broj 21
  Strana od 71
  Strana do 89
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/sasa-stanivuk-i-drasko-marinkovic-nezaposlenost-stanovnistva-republike-srpske-prostorno-demografske-karakteristike/

  Međupopisna promjena broja stanovnika na prostoru Republike Srpske u periodu 1991-2013. godine

  DOI 10.7251/NS1601227M
  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen 1
  Broj 11
  Strana od 225
  Strana do 234
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/NSK/article/view/5575/5378

  Hipsometrijski razmještaj stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.7251/HER2016057M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen XX
  Broj 20
  Strana od 57
  Strana do 76
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/4_20.pdf

  Pokazatelji razmještaja stanovništva Republike Srpske

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Volumen XIII
  Broj 13
  Strana od 49
  Strana do 67
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-4244/2016/1820-42441613049M.pdf

  Seasonality of Marriages in the Sajkaska Region (North Serbia) 1869 to 2011

  DOI 10.1177/0363199015602929
  Časopis Journal of Family History
  Godina 2015
  Autori Daniela Arsenovic, Branislav Djurdjev, Bojan Pajtic, Drasko Marinkovic, and Ljubica Ivanovic-Bibic
  Volumen 40 (4)
  Strana od 485
  Strana do 497
  Veb adresa https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0363199015602929

  Determinants of demographic development of the Republic of Srpska at the beginning of the 21th century

  DOI 10.2298/ZMSDN1448619M
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Volumen 148
  Strana od 619
  Strana do 628
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2014/0352-57321448619M.pdf

  Prostorna distribucija učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj u periodu 1996-2013. godine

  DOI 10.7251/HER1814071M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Volumen XVIII
  Broj 18
  Strana od 71
  Strana do 85
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/4-RAD.pdf

  Reproduktivno ponašanje adolescenata na prostoru Republike Srpske - rezultati ankete

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković
  Volumen 6 (1)
  Strana od 3
  Strana do 17
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup61.pdf

  Populaciona politika u Republici Srpskoj - stanje i tendencije

  DOI 10.7251/HER1714069M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Volumen XVII
  Broj 17
  Strana od 69
  Strana do 85
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/17-71-87.pdf

  Preliminarni rezultati popisa stanovništva Republike Srpske 2013. i njegova uporedivost sa prethodnim popisom iz 1991. godine

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković and Rajko Vranješ
  Volumen X
  Broj 10
  Strana od 35
  Strana do 46
  Veb adresa http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Demografija-101.pdf

  Promjene u mortalitetu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2010. godine - faktori i posljedice

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2012
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Volumen IX
  Broj 9
  Strana od 27
  Strana do 44
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/Dem92012-2.-Marinkovic-D.-Majic-A..pdf

  Projekcija demografskog razvoja Republike Srpske do 2018. godine

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2011
  Autori Branislav Đurđev and Draško Marinković
  Volumen XV
  Broj 15
  Strana od 95
  Strana do 112
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/herald_15_djurdjev.pdf

  Demografski razvoj i sprovođenje mjera populacione politike u Republici Srpskoj

  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2010
  Autori Draško Marinković
  Broj 131
  Strana od 33
  Strana do 43
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2010/0352-57321031033M.pdf

  Influence of Forced migrations on changes of Demographic structure and creation of illegal settlementes in the Municipality of Prijedor

  Časopis Geographica Timisiensis, Universitatea de Vest din Timisoara, Timisoara
  Godina 2010
  Autori Draško Marinković and Davorin Bajić
  Volumen XIX
  Broj 1
  Strana od 125
  Strana do 134
  Veb adresa https://geografie.uvt.ro/wp-content/uploads/2015/06/11.MARINKOVIC-final.pdf

  Analiza fertilnih karakteristika, socio-ekonomskog statusa i stavova o planiranju porodice kod porodilja u Republici Srpskoj

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2009
  Autori Draško Marinković
  Volumen VI
  Broj 6
  Strana od 65
  Strana do 76
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/Dem62009-4.-Marinkovic-D..pdf

  Prostorno-demografske posljedice procesa izbjeglištva u Republici Srpskoj

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2007
  Autori Draško Marinković and Branka Marinković
  Volumen IV
  Broj 4
  Strana od 117
  Strana do 128
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/Dem42007-8.-Marinkovic-D.-Marinkovic-B..pdf

  Regionalna diferenciranost kretanja broja učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2007
  Autori Draško Marinković and Branka Marinković
  Volumen XI
  Broj 11
  Strana od 124
  Strana do 134
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/05/HERALD11-9-Marinkovic-i-Marinkovic.pdf

  Stanje i perspektive demografskog razvoja Republike Srpske

  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2006
  Autori Draško Marinković
  Broj 121
  Strana od 435
  Strana do 444
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=602996

  Prirodno kretanje stanovništva Republike Srpske na kraju XX i početkom XXI vijeka

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković
  Volumen X
  Broj 10
  Strana od 19
  Strana do 28
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/05/HERALD10-2-Marinkovic.pdf

  Regionalni raspored izbjeglog i raseljenog stanovništva geoprostora Republike Srpske

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2004
  Autori Draško Marinković
  Volumen IX
  Broj 9
  Strana od 5
  Strana do 18
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/05/HERALD09-1-Marinkovic.pdf

  Teorijsko-metodološki problemi istraživanja izbjeglištva na primjeru geoprostora Republike Srpske

  Časopis GLOBUS
  Godina 2004
  Autori Draško Marinković
  Broj 29
  Strana od 71
  Strana do 86
  Veb adresa www.sgd.org.rs

  Grad Prnjavor - opštinsko središte i najjači gravitacioni centar dnevnih migracija prostora opštine Prnjavor

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2002
  Autori Draško Marinković
  Volumen VII
  Broj 7
  Strana od 45
  Strana do 55
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/04/HERALD07-4-Marinkovic.pdf

  Mortalitet Republike Srpske pri kraju XX vijeka

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2001
  Autori Draško Marinković and Branislav Đurđev
  Volumen VI
  Broj 6
  Strana od 81
  Strana do 89
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/04/HERALD06-5-Djurdjev-i-Marinkovic.pdf

  Socio-demographic Structure of the Border Area in the Northwest Part of Republic of Srpska

  Časopis GEOGRAPHICA PANNONICA
  Godina 2001
  Autori Zdravko Marijanac, Branislav Đurđev, and Draško Marinković
  Broj 5
  Strana od 8
  Strana do 12
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8724/2001/0354-87240105008M.pdf

Radovi sa skupova

  Stanje i perspektive demografskog razvoja Republike Srpske

  Naučni skup Trideset godina Republike Srpske - iskustva prošlosti i izazovi budućnosti
  DOI 10.7251/TGRS2201169M
  Publikacija Trideset godina Republike Srpske - iskustva prošlosti i izazovi budućnosti
  Godina 2023
  Autori Draško Marinković
  Strana od 169
  Strana do 185
  Veb adresa https://cdpirs.org/trideset-godina-republike-srpske-1992-2022-iskustva-proslosti-i-izazovi-buducnosti/

  Mortalitet stanovištva Bosne i Hercegovine u kontekstu Pandemije COVID - 19

  Naučni skup COVID - 19 Socio-demografski procesi - izazovi i posledice pandemije
  Publikacija COVID - 19 Socio-demografski procesi - izazovi i posledice pandemije, knjiga sažetaka, Institut društvenih nauka Beograd i Društo demografa Srbije
  Godina 2021
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Strana od 23
  Strana do 25
  Veb adresa http://idn.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/IDN_Knjige_sazetaka_COVID_9_socio_demografski_procesi_final.pdf

  SPATIAL DISTRIBUTION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA - FACTORS AND INDICATORS

  Naučni skup The 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography"
  DOI 91(082)
  Publikacija The 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography" Collection of Papers, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
  Godina 2021
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 117
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  DIFFERENTIATION OF MORTALITY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA POPULATION IN LINE WITH THE CAUSE OF DEATH

  Naučni skup The 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography"
  DOI 91(082)
  Publikacija The 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography", Collection of Papers, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
  Godina 2021
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Strana od 111
  Strana do 116
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  Demografsko starenje stanovništva jugoistočne Evrope sa posebnim akcentom na prostor Republike Srpske

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Majić and Draško Marinković
  Strana od 47
  Strana do 56

  Demografske determinante visokog obrazovanja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Visoko obrazovanje - putevi i stramputice
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi, Knjiga 41, Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga XLV
  Godina 2018
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 185
  Strana do 199

  Demografski procesi i populaciona politika Republike Srpske

  Naučni skup Demografski procesi i srpski nacionalni interes, Matica Srpska - Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  DOI 10.7251/ZMS1801027M
  Publikacija Zbornik radova Matice Srpske - Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2018
  Autori Draško Marinković
  Strana od 27
  Strana do 42

  Migracioni procesi na prostoru BiH kao posljedica geopolitičkih procesa i nasilnog raspada SFRJ

  Naučni skup Geopolitički procesi u savremenom Evroazijskom prostoru
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije: "Geopolitički procesi u savremenom Evroazijskom prostoru", Geografsko društvo Republike Srpske, Asocijacija ruskih društvenih geografa i Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, 2017
  Godina 2017
  Autori Draško Marinković
  Strana od 505
  Strana do 521
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Migrational point of view on the demographic development of the Republic of Srpska area

  Naučni skup Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges
  Publikacija Knjiga apstrakata sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Regional Studies Association, MICaRD
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 88
  Strana do 89

  Depopulacioni procesi na prostoru Republike Srpske na početku XXI vijeka

  Naučni skup Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije
  Publikacija Knjiga apstrakata sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije. Društvo demografa Srbije, Institut za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 39
  Strana do 39
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/337144591_Depopulacioni_procesi_na_prostoru_Republike_Srpske_na_pocetku_XXI_vijeka

  Demografski razvoj Republike Srpske – stanje i perspektive

  Naučni skup Dejtonski mirovni sporazum – dvadeset godina poslije
  DOI 341.382(497.6)"1995"(082)
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Zbornik radova Knjiga XI, Odjeljenje društvenih nauka - knjiga 35
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković
  Strana od 603
  Strana do 618

  Prostranstvennaя differenciaciя Respubliki Serbskoй kak posledstvie demografičeskogo razvitiя i izmeneniй v sisteme rasseleniя

  Prostorna distribucija stanovništva Republike Srpske prema rezultatima popisa stanovništva 2013. godine

  Naučni skup Dostignuća, aktelnosti i izazovi geografske nauke i prakse
  Publikacija Zbornik radova 4. Srpskog kongresa geografa sa međunarodnim učešćem, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2015
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 397
  Strana do 402

  Demografska slika Republike Srpske na početku XXI vijeka

  Naučni skup Demografska politika u Republici Srpskoj – stvarnost i potrebe
  DOI 978-99938-21-71-7
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga XXXIV, Odjeljenje medicinskih nauka - knjiga 10
  Godina 2015
  Autori Draško Marinković
  Strana od 15
  Strana do 34

  Demografski razvoj i nedovoljno rađanje na prostoru Republike Srpske

  Naučni skup Četvrti nacionalni Kongres o deci i natalitetu: Srbija - sveća koja dogoreva
  Publikacija Tematski zbornik sa četvrtog nacionalnog Kongresa o deci i natalitetu: Srbija - sveća koja dogoreva, Udruženje "Opstanak", Beograd
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković
  Strana od 349
  Strana do 362

  Promjene u osnovnoškolskom kontingentu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2012. godine

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa - razvoj, stanje i perspektive
  Publikacija Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Geografsko obrazovanje, nauka i praksa - razvoj, stanje i perspektive, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 299
  Strana do 304

  Demografske promjene u prirodnom kretanju stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2011. godine

  Naučni skup 20. godišnjica Geografskog društva Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova naučnog skupa povodom obilježavanja 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Strana od 153
  Strana do 164
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/Zbornik-20-godina-GDRS.pdf

  Demografska politika u Republici Srpskoj - stvarnost i potrebe

  Naučni skup Republika Srpska dvadeset godina razvoja - dostignuća, izazovi i perspektive
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga XXIII, Odjeljenje društvenih nauka - knjiga 27, Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Draško Marinković
  Strana od 933
  Strana do 948

  Demografska kretanja u Republici Srpskoj - tendencije i perspektive

  Naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Publikacija Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa: Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2012
  Autori Draško Marinković and Branislav Đurđev
  Strana od 239
  Strana do 248

  Demografske posljedice razmještaja izbjeglog i raseljenog stanovništva Republike Srpske

  Naučni skup Migracije, krize i ratni sukobi na Balkanu s kraja 20. veka
  Publikacija Migracije, krize i ratni sukobi na Balkanu s kraja 20. veka, Društvo demografa Srbije
  Godina 2011
  Autori Draško Marinković
  Strana od 131
  Strana do 141
  Veb adresa http://www.demobalk.org/Publications/books/docs/Demobalk_Books_Doc_00029.pdf

  Demografski potencijal i reproduktivno zdravlje adolescenata u Republici Srpskoj

  Naučni skup Treći Kongres srpskih geografa
  Publikacija Zbornik radova trećeg Kongresa srpskih geografa, Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Draško Marinković
  Strana od 347
  Strana do 356
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Demografski problemi Republike Srpske - analiza stavova o planiranju porodice i aktuelnim mjerama populacione politike

  Naučni skup Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susjednih zemalja
  Publikacija Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa: Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susjednih zemalja, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2010
  Autori Draško Marinković
  Strana od 211
  Strana do 216

  Razvoj stanovništva Republike Srpske kao strateški resurs

  Naučni skup Resursi Republike Srpske
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga XIII, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka - knjiga 7, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Draško Marinković
  Strana od 119
  Strana do 133

  Oblici i dinamika migracionih tokova na prostoru Republike Srpske

  Naučni skup Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd i Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Draško Marinković
  Strana od 357
  Strana do 364

  Determinante demografskog razvoja i perspektive stanovništva Republike Srpske

  Naučni skup Prvi Kongres srpskih geografa
  Publikacija Zbornik radova prvog Kongresa srpskih geografa, Beograd
  Godina 2007
  Autori Draško Marinković
  Strana od 553
  Strana do 560

  Demografski razvoj i procesi u Republici Srpskoj

  Naučni skup Srbija i savremeni procesi u Evropi i Svetu
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Srbija i savremeni procesi u Evropi i Svetu, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković
  Strana od 515
  Strana do 526

  Demografski aspekti procesa izbjeglištva u Republici Srpskoj

  Naučni skup Republika Srpska - deset godina dejtonskog mirovnog sporazuma
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga VIII, Odjeljenje društvenih nauka - knjiga 15, Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković and Zdravko Marijanac
  Strana od 487
  Strana do 495

  Demographic problems and processes in Republic of Srpska

  Naučni skup The 5-th edition of The Regional Conference of Geography: Geographic researches in the Carpatian-Danube space
  Publikacija International Scientific Jurnal, Editura MIRTON Timisoara, West University of Timisoara, Timisoara
  Godina 2003
  Autori Zdravko Marijanac and Draško Marinković
  Strana od 393
  Strana do 401

  Demografski problemi pograničnih područja sjeverozapadnog dijela Republike Srpske

  Naučni skup Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2001
  Autori Zdravko Marijanac and Draško Marinković
  Strana od 35
  Strana do 45

  Migracije stanovništva Republike Srpske kao posljedica rata i njihov odraz na životnu sredinu

  Naučni skup Ekološke posljedice rata u životnoj sredini
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Ekološke posljedice rata u životnoj sredini, Ecologica, br.6, Beograd
  Godina 2000
  Autori Draško Marinković
  Strana od 88
  Strana do 91

  Demografski i teritorijalni razvoj Banjaluke kao posljedica katastrofalnog zemljotresa 1969.

  Naučni skup Međunarodni simpozijum povodom 30 godina zemljotresa u Banjoj Luci
  Publikacija Međunarodni simpozijum povodom 30 godina zemljotresa u Banjoj Luci ‒ Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Zdravko Marijanac, Mira Živković-Mandić, and Draško Marinković
  Strana od 56
  Strana do 65

Ostali radovi

  Prostorni plan Grada Trebinja do 2037. godine - sektor stanovništvo, Routing & Centar za projektovanje i konsalting „CPK“, Banja Luka,

  Godina 2022
  Autori Draško Marinković

  Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske - analiza stanja i prijedlog mjera

  Izdavač Centar za demografska istraživanja
  Godina 2019
  Autori Draško Marinković, Branislav Đurđev, Mirjana Rašević, Mirjana Bobić, Milimir Mučibabić, and Jovanka Vuković
  Veb adresa http://cdi-bl.org/resources/data/

  Demografska kretanja i populaciona politika u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj

  Izdavač Centar za demografska istraživanja
  Godina 2019
  Autori Draško Marinković
  Strana od 1
  Strana do 44
  Veb adresa https://cdi-bl.org

  Prostorni plan Republike Srpske do 2025. godine - izmjene i dopune do 2015. godine - sektor demografija

  Demografske posljedice razmještaja izbjeglog i raseljenog stanovništva Republike Srpske

  Izdavač Društvo demografa Srbije
  Godina 2011
  Autori Draško Marinković
  Strana od 131
  Strana do 141
  Veb adresa http://www.demobalk.org/Publications/books/docs/Demobalk_Books_Doc_00029.pdf

  Socio-demografska analiza položaja trećeg djeteta u porodicama Republike Srpske

  Izdavač Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Vlada Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Draško Marinković and Jovanka Vuković

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010

  Fertilitet, abortusi i kontracepcija u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Vlada Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nenad Babić, Draško Marinković, Sanja Sibinčić, and Milorad Živković

  Strategija razvoja Republike Srpske 2010-2015. godine - sektor demografija

  Izdavač Ekonomski institut
  Godina 2010
  Autori Draško Marinković and Branislav Đurđev

  Provođenje istraživanja i izrada studije reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Nenad Babić, Draško Marinković, Sanja Sibinčić, and Daniela Telebak

  Urbana integracija nelegalnih naselja opštine Prijedor

  Izdavač Centar za demografska istraživanja
  Godina 2009
  Autori Davorin Bajić and Draško Marinković

  Provođenje istraživanja i izrada strategije razvoja porodice u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, Vlada Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Ivan Šijaković, Nenad Babić, Draško Marinković, Ranka Kalinić, Željana Jovičić, Jovanka Vuković, Borka Vukajlović, Dragana Vilić, Jelena Milinović, Amela Bašić, Nada Lipovac, Staka Nikolić, Svetlana Pezer - Šukalo, and Nikola Dorontić
  Strana od 1
  Strana do 195
  Veb adresa http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Servisi/Gradjani/Pages/Strategija_za_razvoj_porodice_u_Republici_Srpskoj.aspx

  Analiza demografske situacije i sprovođenja pronatalitetnih mjera i aktivnosti u Republici Srpskoj

  Izdavač Savjet za demografsku politiku Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Vlada Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-807-5-2
  Godina 2008
  Autori Draško Marinković, Zdravko Marijanac, Nenad Babić, Ivan Šijaković, Stevo Pašalić, Sanja Sibinčić, Milorad Živković, Jovanka Vuković, Đorđe Markez, Nada Lipovac, Goran Trivić, and Marijana Kasapović
  Strana od 1
  Strana do 250
  Veb adresa www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/oPorodica/

  Provođenje istraživanja i izrada studije geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Izdavač Institut Prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2008
  Autori Đuro Marić, Draško Marinković, Mira Mandić, Davorin Bajić, Mlađen Trifunović, Milenko Živković, Igor Zekanović, and Irena Medar-Tanjga

  Strengthening cross-border copperation in the Western Balkan regarding migration menagement

  Stanje i korištenje prostora i demografski razvoj opštine Novi Grad

  Izdavač Centar za demografska istraživanja
  Godina 2005
  Autori Zdravko Marijanac, Draško Marinković, Drago Todić, and Mirko Grčić

  Etnodemografske karakteristike prostora Republike Srpske

  Izdavač JUKZ
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković
  Strana od 251
  Strana do 268

  Politika razvoja stanovništva Republike Srpske

  Izdavač Demografski savjet Republike Srpske i Ministarstvo nauke i tehnologije, Vlada Republike Srpske
  Godina 2005
  Autori Stevo Pašalić, Zdravko Marijanac, Branislav Đurđev, Draško Marinković, and Milorad Živković

Knjige

  Uticaj demografskih procesa na multifunkcionalno korišćenje prirodnih resursa, Prirodni resursi u funkciji razvoja društva XXI vijeka, Monografija

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Monografija LIII
  ISBN 978-99976-42-56-1
  Godina 2023
  Autori Draško Marinković and Mlađen Trifunović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 588
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/374452816_Uticaj_demografskih_procesa_na_multifunkcionalno_koriscene_prirodnih_resursa_Influence_of_demographic_processes_on_multifunctional_use_of_natural_resources

  ATLAS Eparhije zvorničko-tuzlanske sa demografskom analizom - Edicija u 10 tomova

  Izdavač Izdavačka kuća Eparhije zvorničko-tuzlanske SINAJ
  ISBN 978-99976-992-2-0
  Godina 2022
  Autori Draško Marinković and Mladen Strugar
  Tip knjige naučna kartografska publikacija

  Stanovništvo Republike Srpske - demografski faktori i pokazatelji

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-74-5
  Godina 2018
  Autori Draško Marinković and Aleksandar Majić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 343
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/12/Stanovnistvo-Republike-Srpske-demografski-faktori-i-pokazatelji-2018_compressed.pdf

  Reproduktivno zdravlje - uslov opstanka

  Izdavač Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija
  ISBN 978-99955-92-99-8
  Godina 2017
  Autori Nenad Babić, Bojana Berić, Ranka Kalinić, Darko Lukić, Irena Sara Manović, Draško Marinković, Vladimir Perendija, Mirjana Rašević, Katarina Sedlecki, Sanja Sibinčić, Daniela Telebak, and Jovan Ćulum
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 311

  Geografija stanovništva

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-86-7031-407-8
  Godina 2016
  Autori Branislav Đurđev, Daniela Arsenović, and Draško Marinković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 182
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/geografija-stanovnistva/

  Demografske determinante populacione politike Republike Srpske

  Izdavač monografija, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-34-9
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 191
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/12/Demografske-determinante-polulacione-politike-Republike-Srpske-2014.pdf

  Reproduktivni potencijal adolescenata u Republici Srpskoj

  Izdavač monografija, knjiga XI, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-21-22-9
  Godina 2010
  Autori Nenad Babić, Draško Marinković, Sanja Sibinčić, Milorad Živković, and Daniela Telebak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 189

  Geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Izdavač monografija, Institut Prirodnih i matematičkih nauka, Banja Luka
  ISBN 978-99955-30-33-4
  Godina 2008
  Autori Đuro Marić, Draško Marinković, Mira Mandić, Davorin Bajić, and Mlađen Trifunović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 157

  Migration Flows in Southest Europe

  Izdavač Group 484, Belgrade
  ISBN 978-99938-807-5-2
  Godina 2007
  Autori Saša Božić, Draško Marinković, Vladimir Grečić, Vladimir Petronijević, S. Lazaroiu, A. Krasteva, I. Bimbilovski, Z. Daskalovski, S. Kostovska, and M. Risteska
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 243
  Veb adresa https://www.academia.edu/480483/Strengthening_cross_border_cooperation_in_the_Western_Balkan_regarding_migration_management

  Geografija za prvi razred trogodišnjih i drugi razred četvorogodišnjih zanimanja ugostiteljsko-turističke škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-670-6
  Godina 2007
  Autori Mira Mandić, Draško Marinković, Davorin Bajić, and Milenko Živković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 187

  Reproduktivno zdravlje - izabrana pitanja

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99938-0-984-5
  Godina 2007
  Autori Nenad Babić, Matija Bećković, Ljubomir Berberović, Draško Marinković, Dejan Medaković, Dragan Nedeljković, Sanja Pandžić, Jelica Predojević-Samardžić, Mirjana Rašević, and Veljko Vlaisavljević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 178

  Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske

  Izdavač Mladost, Bijeljina
  ISBN 99938-92-09-2
  Godina 2006
  Autori Stevo Pašalić, Zdravko Marijanac, Branislav Đurđev, Draško Marinković, Milorad Živković, and Jovanka Vuković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 184

  Demografski problemi procesa izbjeglištva u Republici Srpskoj

  Izdavač monografija, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 99938-611-6-2
  Godina 2005
  Autori Draško Marinković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 171
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/knjige/

  Republika Srpska - turistički potencijali

  Izdavač monografija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-581-5
  Godina 2005
  Autori Rajko Gnjato, Goran Trbić, Draško Marinković, Obren Gnjato, and Milimir Lojović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 304

  Dnevne migracije stanovništva opštine Prnjavor

  Izdavač monografija, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 99938-611-0-3
  Godina 2001
  Autori Draško Marinković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 140
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/knjige/

Projekti

Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luka

Project Number 1259005
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Drasko Marinkovic
Participants mr Vladimir Perendija
prof. dr Ranka Peric-Romic
mr Aleksandar Majic
prof. dr Aleksandra Petrasevic
Nevena Pavlovic
Danijela Pisarevic
Vanja Mirjana Vujic
Sofija Veric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2019-12-13
Project value 9000.0 BAM