Navigation

prof. dr Nikola Poplašen
redovni profesor

051/304-006
lokal 416
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Politička teorija redovni profesor May 24, 2000
docent July 02, 1987