Navigation

prof. mr Vanesa Kremenović
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline redovni profesor January 31, 2019

Bibliografija

Ostali radovi

  Tonalna i harmonska organizacija u kompoziciji Srpsko kolo Aleksandra S. Vujića

  ISSN/ISBN 978-99938-27-16-0
  Godina 2015
  Autori Vanesa Kremenović

  Harmonija napetosti i tonalna logika Tristana i Izolde

  ISSN/ISBN 978-86-82623-14-4
  Godina 2014
  Autori Vanesa Kremenović

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010

Umjetnički radovi

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2019
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  Novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije, „Viva la musica

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije, „Viva la musica“

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Niškog simfonijskog orkestra

  Izdavač Niški simfonijski orkestar
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert združenog simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije i Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Srbije „Stanislav Binički,

  Izdavač Grad Banja Luka
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučlke filharmonije

  Izdavač Predstavništvo Republike Srpske u Austriji.
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 120 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Međunarodni festival "VACLAF", Vareš Classic Festival, International Chamber Music Festival
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert združenog Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije u Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Srbije „Stanislav Binički”

  Izdavač Grad Banja Luka i Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  „Dani Srpske u Srbiji“, Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2017
  Autori Vanesa Kremenović

  Novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2016
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2016
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2016
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2016
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2016
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije „Vrijeme je za muziku“

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2015
  Autori Vanesa Kremenović

  Novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2015
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije „Vrijeme je za muziku“

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2015
  Autori Vanesa Kremenović

  “Bez pevanja molim” , Koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Beograd

  Izdavač Narodno pozorište Beograd
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2015
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Zrenjaninskog kamernog orkestra

  Izdavač Zrenjaninski kamerni orkestar
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2015
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije „Koncert na dar“

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2014
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2014
  Autori Vanesa Kremenović

  Novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2013
  Autori Vanesa Kremenović

  „San ljetne noći“, Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 120 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2013
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije, premijerno izvođenje oratorijuma „Golgota Jasenovačka“

  Izdavač Vlada RS, Ministarstvo prosvjete i kulture
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Asistent dirigenta i saradnik- koordinator na projektu
  Godina 2013
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2013
  Autori Vanesa Kremenović

  Novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharminija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2012
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije, Internacionalni muzički festival „Evmelia“ (Evmelia International Music festival) u Grčkoj.

  Izdavač Internacionalni muzički festival „Evmelia“ (Evmelia International Music festival) u Grčkoj.
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 120 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2012
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Internacionalni muzički festival „Evmelia“ (Evmelia International Music festival), Grčka
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 120 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2012
  Autori Vanesa Kremenović

  Mostovi muzike, Koncert Simfonijskog orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučke filharmonije

  Izdavač Opera Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2012
  Autori Vanesa Kremenović

  Mostovi muzike,

  Izdavač Opera Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2012
  Autori Vanesa Kremenović

  Mostovi muzike, Koncert Simfonijskog orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučke filharmonije

  Izdavač Srpsko narodno pozorište Novi Sad i Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2012
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2012
  Autori Vanesa Kremenović

  Himna Republike Srpske Moja Republika, za hor i simfonijski orkestar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Oficirsko kolo, narodna pjesma za simfonijski orkestar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Boerka II, narodna pjesma za simfonijski orkestar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Boerka, narodna pjesma za simfonijski orkestar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Boerka, narodna pjesma za gudački orkestar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Himna Bosne i Hercegovine za gudački orkestar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirient na orkestru
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Mostovi muzike, Koncert Simfonijskog orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučke filharmonije

  Izdavač Opera Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Mostovi muzike, Koncert Simfonijskog orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučke filharmonije.

  Izdavač Opera Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Mostovi muzike, Koncert Simfonijskog orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučke filharmonije

  Izdavač Opera Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije, Svečana akademija povodom obilježavanja dvadeset godina Narodne skupštine Republike Srpske

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Gala koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2011
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Svečana akademija povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve koncentracionog logora Jasenovac, Gudački orkestar Banjalučke filharmonije

  Izdavač Ministarstvo prosvjete i kulture RS
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučke filharmonije
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije, međunarodni festival u Švedskoj

  Izdavač The Malar International Music Festival
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 120 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije, međunarodni festival u Švedskoj

  Izdavač The Malar International Music Festival
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 120 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije, međunarodni festival u Švedskoj

  Izdavač The Malar International Music Festival
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 120 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije na međunarodnom festivalu u Italiji

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije na međunarodnom festivalu u Italiji

  Izdavač Banjalučka filharminija
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije na međunarodnom festivalu u Italiji

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2010
  Autori Vanesa Kremenović

  V. A. Mocart: Laudate Dominum za glas, hor i gudački orkestar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Vanesa Kremenović

  G. Caccini, Amarilli za glas i gudački orkestar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Vanesa Kremenović

  I. Bajić, Sve dok je tvog blagog oka – za dva glasa i gudače

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Kamernog hora i orkestra Arion i SPD Jedinstvo

  Izdavač Kamerni hora i orkestar Arion
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2009
  Autori Vanesa Kremenović

  S. Rahmanjinov, Vokaliza za glas i gudački orkestar

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Vanesa Kremenović

  Svečani koncert Kamernog hora i orkestra Arion

  Izdavač Kamerni hor i orkestar Arion
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2008
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Kamernog hora i orkestra Arion, Festival „Zeničko proljeće“

  Izdavač Festival „Zeničko proljeće“
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2008
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Kamernog hora i orkestra Arion i SPD Jedinstvo,

  Izdavač Kamerni hor i orkestar Arion
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2008
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Kamernog hora i orkestra Arion

  Izdavač Kamerni hor i orkestar Arion
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2007
  Autori Vanesa Kremenović

  Koncert Kamernog hora i orkestra Arion

  Izdavač Kamerni hor i orkestar Arion
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 90 minuta
  Tehnika Dirigent na koncertu
  Godina 2007
  Autori Vanesa Kremenović