Navigation

prof. dr Ivan Šijaković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 310
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Sociologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska sociologija redovni profesor October 28, 2010

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MS-2 Ekonomska sociologija
Akademske studije prvog ciklusa
S-16 Opšta sociologija 1
S-18 Klasične sociološke teorije
S-38 Savremene sociološke teorije
S-62 Sociologija umjetnosti
SOS-29 Savremeno društvo
SOS-53 Opšta sociologija
SOS-54 Savremena sociologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Impact of Facebook on Serbian Society

  DOI DOI: 10.1080/19448953.2020.1799594
  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2020
  Autori Ivan Šijaković
  Volumen Vol. 22
  Broj 5
  Strana od 701
  Strana do 716

  Youth and Social Capital in Bosnia and Herzegovina

  DOI [DOI: 10.13136/isr.v9i3.266]
  Časopis Italian Sociological Review
  Godina 2019
  Autori Ivan Šijaković, Jagoda Petrović, and Biljana Kovačević
  Volumen V0l 9
  Broj No 3
  Strana od 363
  Strana do 382
  Veb adresa http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR&page=issue&op=view&path%5B%5D=31

  Nezaposlenost u savremenom društvu: središnji društveno-ekonomski problem

  DOI 10.7251/RAD1622004S
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Ivan Šijaković and Dragana Vilić
  Broj 22
  Strana od 57
  Strana do 76
  Veb adresa www.radoviff.org

  DISCURSIVE HABITUS OF SOCIOLOGY ( About the order of sociological paradigms)

  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2011
  Autori Ivan Šijaković and Nemanja Đukić
  Volumen i
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 28

  Preduzetništvo i kulturne vrednosti

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2006
  Autori Ivan Šijaković
  Volumen IV
  Broj 4
  Strana od 51
  Strana do 76

  Poslovna etika

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2005
  Autori Ivan Šijaković
  Broj 3
  Strana od 119
  Strana do 129

  Nova područja sukoba muškarca i žene

  Časopis Teme
  Godina 2005
  Autori Ivan Šijaković
  Volumen XXIX
  Broj 3
  Strana od 323
  Strana do 336

  Životna teskoba i vrednosni profil mladih u Republici Srpskoj

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2004
  Autori Ivan Šijaković
  Broj 1
  Strana od 183
  Strana do 195

  Globalna ekonomija i terorizam

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2003
  Autori Ivan Šijaković
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 48

  Uzroci kršenja ljudskih prava u zemljama tranzicije

  Časopis Međunarodni problemi
  Godina 2002
  Autori Ivan Šijaković
  Broj 4
  Strana od 456
  Strana do 466

  TERORIZAM I PROBLEM IDENTITETA

  Časopis Sociologija
  Godina 2002
  Autori Ivan Šijaković
  Volumen XLIV
  Broj 3
  Strana od 241
  Strana do 254

Radovi sa skupova

  Globalization-the Road Towards the Global Society or to Nowhere

  Naučni skup ASECU CONFERENCE
  Publikacija Economic cooperation in South Estern Europe: Transition progress and accession to European Union
  Godina 2003
  Autori Ivan Šijaković and Đoko Slijepčević
  Strana od 135
  Strana do 145
  Veb adresa globalisation, nationalism, localism, development,economically developed. global society

Ostali radovi

  Realizovan nacionalni stručni projekat PROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA I IZRADA STRATEGIJE ZA RAZVOJ PORODICE U REPUBLICI SRPSKOJ (Stavovi građana o porodici, institucijama i organizacijama koje se brinu o porodici) u svojstvu saradnika na projektu

  Izdavač Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, Vlada Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Ivan Šijaković and Dragana Vilić
  Strana od 153
  Strana do 179

  Provođenje istraživanja i izrada strategije razvoja porodice u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, Vlada Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Ivan Šijaković, Nenad Babić, Draško Marinković, Ranka Kalinić, Željana Jovičić, Jovanka Vuković, Borka Vukajlović, Dragana Vilić, Jelena Milinović, Amela Bašić, Nada Lipovac, Staka Nikolić, Svetlana Pezer - Šukalo, and Nikola Dorontić
  Strana od 1
  Strana do 195
  Veb adresa http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Servisi/Gradjani/Pages/Strategija_za_razvoj_porodice_u_Republici_Srpskoj.aspx

Knjige

  Socijalno povjerenje među mladima u Republici Srpskoj

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-651-5-7
  Godina 2016
  Autori Ivan Šijaković, Jagoda Petrović, and Biljana Kovačević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 150

  Sociologija za pravnike

  Izdavač Udruženje sociologa - Banja Luka
  ISBN 978-99955-720-4-4
  Godina 2013
  Autori Ivan Šijaković and Dragana Vilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 383

  Sociologija za ekonomiste

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-53-6
  Godina 2013
  Autori Ivan Šijaković and Dragana Vilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 388

  MEDIJI I KULTURNI IDENTITET (Uticaj medija na kulturne aspiracije mladih u RS)

  Izdavač Udruženje sociologa - Banja Luka
  ISBN 978-99955-720-1-3
  Godina 2012
  Autori Ivan Šijaković, Nemanja Đukić, Dragana Vilić, Jelena Tešić, Biljana Kovačević, and Dragana Jelić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 109

  Uvod u klasične sociološke teorije

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-46-41-3
  Godina 2010
  Autori Ivan Šijaković and Nemanja Đukić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 171

  Sociologija savremenog društva

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-39-0
  Godina 2010
  Autori Ivan Šijaković and Dragana Vilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 330

  Sociologija - uvod u razumevanje globalnog društva

  Izdavač Ekonomski fakultet, Banja Luka
  ISBN 987-99938-46-23-9
  Godina 2008
  Autori Ivan Šijaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 297

  Šarm srednje klase

  Izdavač Prometej, Beograd (Zemun)
  ISBN 78235404
  Godina 1999
  Autori Ivan Šijaković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 186