Navigacija

prof. dr Radomir Zrnić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NROTD Rekreacija osoba treće dobi
1STSRROTD Rekreacija osoba treće dobi
MON12DRE Dijagnostika u rekreaciji
1STSRRM Rekreativni modeli
1NMSR Modeli sportske rekereacije
1SSZS Sport za sve
MS12RTD Rekreacija treće dobi
1NSREK Sportska rekreacija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Razlike u stavovima o učešću u rekreativnim aktivnostima ispitanica različite dobi

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2017
  Autori Saša Jovanović, Radomir Zrnić i Violeta Novaković
  Broj 1
  Strana od 36
  Strana do 43
  Veb adresa http://sportizdravlje.rs.ba/index.php/post/clanak/135

  Zumba fitness cardio excercise: The effects on body fat mass reduction of woman

  Časopis Homo Sporticus
  Godina 2016
  Autori Adriana Ljubojević, Saša Jovanović, Radomir Zrnić i Lejla Sebić
  Volumen 18
  Broj 1
  Strana od 32
  Strana do 35
  Veb adresa www.fasto.unsa.ba/homosporticus

  PROMJENE FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI ŽENA POD UTICAJEM REKREATIVNOG PLIVANJA

  DOI 10.7251/SSH16053Z
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2016
  Autori Radomir Zrnić, Velibor Srdić i Milan Nešić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 61
  Veb adresa www.siz-au.com

  Efekti rekreativnog aerobika na funkcionalne sposobnosti žena

  DOI 10.7251/SIZ0215058Z
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2015
  Autori Radomir Zrnić, Saša Jovanović i Adriana Ljubojević
  Broj 2
  Strana od 58
  Strana do 67

  Effects of myogenic parametres in water polo realised in different regimes of actual musculature

  Časopis SPORT SCIENCE
  Godina 2014
  Autori Bojan Guzina i Radomir Zrnić
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 155
  Strana do 166

  Programiranje opterećenja u sportskoj rekreaciji

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2005
  Autori Radomir Zrnić
  Volumen 1
  Broj 1840-1031
  Strana od 183
  Strana do 189

Radovi sa skupova

  UTICAJ REKREATIVNOG PLIVANJA NA TJELESNU KOMPOZICIJU ŽENA

  Naučni skup Šesta međunarodna konferencija ''Sportske nauke i zdravlje'' ZBORNIK RADOVA, Apeiron, Banja Luka
  Publikacija ZBORNIK RADOVA ''Sportske nauke i zdravlje''
  Godina 2016
  Autori Radomir Zrnić, Velibor Srdić i Milan Nešić
  Strana od 142
  Strana do 150

  EFFECTS OF MYOGENIC PARAMETRES IN WATER POLO REALISED IN DIFFERENT REGIMES OF ACTUAL MUSCULATURE

  Naučni skup INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF KINESIOLOGY
  Publikacija Sport Science – International scientific journal of kinesiology
  Godina 2014
  Autori Bojan Guzina i Radomir Zrnić
  Strana od 156
  Strana do 166

  XVI Scientific Conference ''FIS COMMUNICATIONS 2013'' in physical education, sport and recreation and I International Scientific Conference

  Naučni skup XVI Scientific Conference ''FIS COMMUNICATIONS 2013'' in physical education, sport and cecreation and I Intrnational Scientific Conference
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2013
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, Nebojša Čokorilo i Goran Nikovski
  Strana od 332
  Strana do 341

  The changes of motor skills of women under the influence of different models of Sport and recreational activities

  Naučni skup XVI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2013" in physical education, sport and recreation and I International Scientific Conference
  Publikacija Faculty of sport and physical education , University of Niš
  Godina 2013
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, Nebojša Čokorilo i G Nikovski
  Strana od 332
  Strana do 342

  Nivoi transformacionih promjena morfoloških karakteristika žena pod uticajem različitih modela sportsko-rekreativnih aktivnosti

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija ''Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih''
  Publikacija Tematski zbornik radova ''Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih''
  Godina 2012
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, Dušan Mitić i Milena Mikalački
  Strana od 101
  Strana do 112

  Uticaj fizičke aktivnosti na nivo holesterola kod pacijenata nakon perkutane koronarne intervencije

  Naučni skup 4. Međunarodni naučni kongres ANTROPOLOŠKI ASPEKTI SPORTA, FIZIČKOG VASPITANJA I REKREACIJE
  DOI 10555/SP.4.2012.24
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Snežana Pantović, Radomir Zrnić i Milena Mikalački
  Strana od 201
  Strana do 206
  Veb adresa www.sportkon.com

  Uloga i značaj sportske rekreacije u turizmu

  Naučni skup Prvi balneološko-turistički internacionalni simpozijum u Bosni i Hercegovini
  Publikacija PrintCom
  Godina 2012
  Autori Radomir Zrnić i Predrag Dragosavljević
  Strana od 48
  Strana do 54

  Nivoi transformacionih promjena morfoloških karakteristika žena pod uticajem različitih modela sportsko-rekreativnih aktivnosti

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija "Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih"
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2012
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, Dušan Mitić i Milena Mikalački
  Strana od 101
  Strana do 112

  Uloga i značaj i sportske rekreacije u turizmu

  Naučni skup Prvi balneološko-turistički internacionalni simpozujum u Bosni i Hercegovini
  Publikacija Zbornik radova ''Prvi balneološko-turistički internacionalni simpozujum u Bosni i Hercegovini''
  Godina 2012
  Autori Radomir Zrnić
  Strana od 48
  Strana do 54

  Latentne strukture činilaca sportske rekreacije

  Naučni skup I međunarodni naučni kongres „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Radomir Zrnić
  Strana od 247
  Strana do 253

  Sportska rekreacija kao integralni dio ekologije u funkciji zdravlja čovjeka.

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova 2. Međunarodni skup ’’Ekologija, zdravlje, rad, sport’’ Banjaluka
  Godina 2008
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Radomir Zrnić
  Strana od 182
  Strana do 186

  Sportska rekreacija kao integralni dio ekologije u funkciji zdravlja čovjeka

  Naučni skup Drugi međunarodni naučni kongres ''Egologija, zdravlje, rad, sport''
  Publikacija Zbornik radova, Drugi međunarodni kongres ''Ekologija, zdravlje, rad, sport''
  Godina 2008
  Autori Proko Dragosavljević, Predrag Dragosavljević i Radomir Zrnić
  Strana od 182
  Strana do 186

  Redefinisanje uloge i mjesta sportske sportske rekreacije u novonastalim uslovima društva u tranziciji

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres ''Ekologija, zdravlje, rad, sport'' Banja Luka, 25-28.6.2008.
  Publikacija Zbornik radova, Drugi međunarodni kongres ''Ekologija, zdravlje, rad, sport'' Banja Luka, 25-28.6.2008.
  Godina 2008
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Radomir Zrnić
  Strana od 177
  Strana do 181

  Povezanost opšteg motiva postignuća sa motivima za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres ''Ekologija, zdravlje, rad, sport'' Banja Luka, 25-28.6.2008.
  Publikacija Zbornik radova ''Drugi međunarodni kongres ''Ekologija, zdravlje, rad, sport'' Banja Luka, 25.-28.6.2008.
  Godina 2008
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Snežana Pantović
  Strana od 253
  Strana do 256

  Povezanost opšteg motiva postignuća za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima

  Naučni skup 2. Međunarodni skup ’’Ekologija, zdravlje, rad, sport’’
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević i Proko Dragosavljević
  Strana od 253
  Strana do 256

  Redefinisanje uloge i mjesta sportske rekreacije u nivonastalim uslovima društva u tranziciji

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova II Međunarodni skup ’’ Ekologija, zdravlje, rad, sport’’Banjaluka
  Godina 2008
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević i Radomir Zrnić
  Strana od 177
  Strana do 181

  Povezanost socijalno-statusnih i iskustvenih obilježja invalida rata sa motivima za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija ''Fizička aktivnost i zdravlje''
  Publikacija Zbornik radova - Međunarodna naučna konferencija ''Fizička aktivnost i zdravlje''
  Godina 2007
  Autori Radomir Zrnić
  Strana od 126
  Strana do 132

  Povezanost neuroticizma invalida rata sa motivima za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima

  Naučni skup Kongres Antropološkog društva Jugoslavije
  Publikacija Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
  Godina 2006
  Autori Radomir Zrnić
  Strana od 197
  Strana do 201

  Sportska rekreacija u turizmu

  Naučni skup FIS KOMUNIKACIJE 2003
  Publikacija Zbornik radova ''X Međunarodni naučni skup - FIS KOMUNIKACIJE 2003''
  Godina 2003
  Autori Radomir Zrnić
  Strana od 239
  Strana do 245

  Motivacija invalida rata za sportsko-rekreativne aktivnosti

  Naučni skup FIS KOMUNIKACIJE 2003
  Publikacija Zbornik radova ''X Međunarodni naučni skup - FIS KOMUNIKACIJE 2003''
  Godina 2003
  Autori Radomir Zrnić
  Strana od 235
  Strana do 239

  Stručni kadrovi za potrebe rekreacije

  Naučni skup Prvo tematsko savjetovanj '98 za pedagoge fizičke kulture i trenere
  Publikacija Zbornik radova 1, ’’Stručni kadrovi u funkciji razvoja i unapređenja nastave i sporta''
  Godina 1998
  Autori Radomir Zrnić
  Strana od 108
  Strana do 112

Knjige

  REKREACIJA OSOBA TREĆE DOBI

  Izdavač UNIVERZITET U BANJOJ LUCI, FAKULTET FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA
  ISBN 978-99938-38-43-2
  Godina 2017
  Autori Radomir Zrnić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 263