Navigacija

prof. dr Ladislav Vasilišin
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/434-376
Katedre
 • Tehnološki fakultet-Katedra za prehrambene tehnologije namernica binjnog porijekla
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla vanredni profesor 25. septembar 2019.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M11001 Savremeni materijali i sistemi pakovanja
M11002 Projektovanje procesa u prehrambenoj industriji
M11004 Konzervisanje namirnica
Akademske studije prvog ciklusa
B11221 Ambalaža i pakovanje hrane
B13606a Projektovanje tehnoloških procesa
B13606b Projektovanje tehnoloških procesa
B13607a Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B13607b Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B14702 Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla I
B14707 Tehnologija voća
B14708 Tehnologija povrća
B14709 Tehnologija sokova i koncentrata
B14802 Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla II
B14807 Tehnologija žita
B14808 Tehnologija brašna
B14816 Ambalaža i pakovanje hrane
B14818 Tehnologija pekarstva i tjesteničarstva

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OAE07OTPP Osnovi tehnologije prehrambenih proizvoda
OAP07KPM Kvalitet i prerada mesa
OBP07BNBP Bezbjednost namirnica biljnog porijekla
OVV07OTPVG Osnovi tehnologije prerade voća i grožđa
ORP07OTRPP Osnovi tehnologije ratarskih i povrtarskih proizvoda
ORP07SKRP Skladištenje ratarskih proizvoda

Bibliografija

Radovi sa skupova

  “Chemical composition and nutritive value of wood greenery of beech, sessile oak, black pine and spruce”

  Naučni skup VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  DOI DOI: 10.7251/EEMEN1901272V
  Publikacija Proceedings, VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“
  Godina 2019
  Autori Goran Vučić, Srđan Ljubojević i Ladislav Vasilišin
  Strana od 272
  Strana do 279

  XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Proceedings

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Chemical composition and anti-oxidative oil activity obtained from seeds Rubus Idaeus L. and Rubus Fruticosus L.
  Godina 2018
  Autori Staniša Latinović, Nataša Ivković, Senad Krivdić, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić i Zoran Kukrić
  Strana od 414
  Strana do 420
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Chemical composition, nutritional value and antioxidant properties of crabapples

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir i Ivan Samelak
  Strana od 2128
  Strana do 2135
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Chemical composition and antioxidant features of three leafy cultures-broad leaved dock, curled dock and leaf beet

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Preoceedings, Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir i Ivan Samelak
  Strana od 1294
  Strana do 1300
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Comparison of chemical composition and antioxidant activity between Indian strawberry (Duchesnea indica (Jacks.) Focke) and other species of strawberries

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Ladislav Vasilišin, Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ana Velemir, Nataša Lakić i Ivan Samelak
  Strana od 2114
  Strana do 2120
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Kvalitet fino usitnjenih barenih kobasica na tržištu grada Banja Luka.

  Naučni skup ŠESTA MEĐUNARODNA NAUČNO – STRUČNA KONFERENCIJA "5. JUNI – SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA". 18. i 19. Juni 2018.
  Publikacija ŠESTA MEĐUNARODNA NAUČNO – STRUČNA KONFERENCIJA "5. JUNI – SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA". 18. i 19. Juni 2018. Zbornik sažetaka
  Godina 2018
  Autori Dušanka Marković, Danica Savanović, Ladislav Vasilišin i Goran Vučić
  Strana od 39

  Korelacija sadržaja ukupnih fenola sa antioksidativnom aktivnošću crvenih vina sa područja regije Banja Luka

  Naučni skup XXIII Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin i Novak Kukrić
  Strana od 445
  Strana do 450

  Sadržaj mineralnih materija u srijemušu (Allium ursinum) sa različitih lokaliteta Republika Srpske

  Naučni skup XXIII Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Ivan Samelak, Zoran Kukrić i Novak Kukrić
  Strana od 530
  Strana do 535

  Multipurpose properties of some plants suitable for forest gardens - Damask Rose, Maule's Quince, Stevia

  Naučni skup VIII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2017
  Godina 2017
  Autori Srđan Ljubojević, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Aleksandar Savić i Ivan Samelak
  Strana od 2729
  Strana do 2723
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/agrosym/agrosym_2017/ BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf.

  KVALITET KOMPOTA OD BRESKVE RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA NA TRŽIŠTU GRADA BANJA LUKA

  Naučni skup XII SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ»; 12 th SYMPOSIUM «NOVEL TECHNOLOGIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT»,
  Publikacija Zbornik radova Proceedings
  Godina 2017
  Autori Goran Vučić, Ana Velemir i Ladislav Vasilišin
  Strana od 84
  Strana do 91

  Mineralni sastav različitih sorti višanja (Oblačinska i Maraska)

  Naučni skup XXII Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova 2
  Godina 2017
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 611
  Strana do 616

  Kvalitet kiselih krastavaca različitih proizvođača deklarisanih kao "DELIKATES"

  Naučni skup XXII Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova 2
  Godina 2017
  Autori Goran Vučić, Ana Velemir i Ladislav Vasilišin
  Strana od 603
  Strana do 610

  Zadovoljenje RDA vrijednosti za mineralne materije pri konzumiranju svježih šumskih jagoda (Fragaria vesca L.)

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“ V MEĐUNARODNI KONGRES „INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI“
  DOI 10.7251EEMSR1501682V
  Publikacija Zbornik radova, Proceedings
  Godina 2017
  Autori Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 682
  Strana do 689

  ZADOVOLJENJE RDA VRIJEDNOSTI ZA MINERALNE MATERIJE PRI KONZUMIRANJU SVJEŽIH BOROVNICA (Vaccinium myritillus L.)

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić i Zoran Kukrić
  Strana od 341
  Strana do 347
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Ispitivanje kvaliteta novog prehrambenog proizvoda - slanih štapića sa makom./ Investigations of the new food product’s quality - Salty sticks with poppy seeds.

  Naučni skup XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, University of Banja Luka, Faculty of Technology
  Publikacija In Proceedings of XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, University of Banja Luka, Faculty of Technology
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Slavica Grujić, Milica Čolović i Danica Savanović
  Strana od 390
  Strana do 398
  Veb adresa http://savjetovanjetfbl.ekonferencije.com/download.php/?resource=http://ekonferencije.com/conference/downloadConferenceFile/229/11&name=PROCEEDINGS.pdf.

  SATISFACTION OF RDA VALUES FOR MINERALS BY CONSUMING FRESH BLUEBERRIES (Vaccinium myritillus L.)

  Naučni skup XI SAVJETOVANJE HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija The Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić i Zoran Kukrić
  Strana od 95

  Evaluation of pH value, temperature and color parameters L*, a*, b* in raw pork meat during 72 hours post-mortem

  Naučni skup III INTERNATIONAL CONGRESS “FOOD TECHNOLOGY, QUALITY AND SAFETY” FoodTech 2016
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2016
  Autori Goran Vučić, Radoslav Grujić, Kristina Milojčić i Ladislav Vasilišin
  Strana od 231
  Veb adresa http://foodtech2016.uns.ac.rs/uploads/images/docs/Abstract-Book-FoodTech2016.pdf

  Seasonal variability of the chemical composition of birch sap obtained through tapping (Betulae sucus recens),

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2016
  Autori Srdjan Ljubojević, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Aleksandar Savić i Dušan Miodragović
  Strana od 2810
  Strana do 2817
  Veb adresa www.agrosym.rs.ba

  ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST SVJEŽE I ZAMRZNUTE JAGODE SORTE SENGA SENGANA

  Naučni skup Četvrti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša''
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Goran Vučić, Ladislav Vasilišin i Zoran Kukrić
  Strana od 44
  Strana do 52

  The content of secondary metabolites and their impact on the antioxidant activity in different varieties of strawberries

  Naučni skup 53. SAVETOVANJE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA
  DOI ISBN 978-86-7132-062-7
  Publikacija Proceedings 53 rd Meeting of the Serbian Chemical Society
  Godina 2016
  Autori Zoran Kukrić, Iva Martić, Ladislav Vasilišin i Goran Vučić
  Strana od 83
  Strana do 86
  Veb adresa http://www.shd.org.rs/

  Mineralni sastavhibridne sorte paprike BIBIC F1

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Nataša Lakić, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 711
  Strana do 716

  NEENZIMSKI ANTIOKSIDATIVNI STATUS PARADAJZA SORTE „VOLOVSKO SRCE“ SA PODRUČJA LIJEVČE POLJA

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Tanja Marić, Goran Vučić, Nataša Lakić i Ladislav Vasilišin
  Strana od 673
  Strana do 678

  Ispitivanje kvaliteta novog prehrambenog proizvoda - slanih štapića sa makom

  Naučni skup XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Proceedings
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Slavica Grujić, Milica Čolović i Danica Savanović
  Strana od 390
  Strana do 398

  ZADOVOLJENJE RDA VRIJEDNOSTI ZA MINERALNE MATERIJE PRI KONZUMIRANJU JAGODASTOG VOĆA

  Naučni skup XI Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić, Boško Petković i Đorđe Vojinović
  Strana od 117
  Strana do 126

  Sadržaj mikroelemenata u šumskom voću/Microelement content in forest fruits

  Naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske/Proceedings 10th Conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2013
  Autori Ladislav Vasilišin, Miroslav Grubačić i Nataša Lakić
  Strana od 307
  Strana do 312

  Uticaj uslova eterifikacije na stepen supstitucije karboksimetilceluloze

  Naučni skup INOST
  Godina 1994
  Autori Nadežda Ilišković, Radana Đuđić, Snežana Uletilović i Ladislav Vasilišin

Knjige

  Praktikum iz biohemije

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta Banjaluka
  ISBN 86-82741-16-4
  Godina 2000
  Autori Zoran Kukrić i Ladislav Vasilišin
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 194

Projekti

Mogućnost upotrebe prirodnih i modifikovanih bentonita i zeolita sa područja Republike Srpske za formiranje antimikrobnih filmova radi produžavanja roka trajanja prehrambenih proizvoda

Upotreba ambalaže za sirovo meso i povrće koja bi omogućila određeni stepen antimikrobne zaštite, uz već postojeću zaštitu od vanjskih uticaja, mogla bi da utiče na produženje roka trajanja i zdravstvenu bezbjednost ovih proizvoda...

Broj projekta 1251101
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Projektni tim mr Darko Bodroža
prof. dr Pero Dugić
prof. dr Saša Papuga
prof. dr Dragana Grujić
prof. dr Ladislav Vasilišin
prof. dr Rada Petrović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 25239.0 BAM