Navigacija

Ladislav Vasilišin
docent

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla
Datum izbora u zvanje 3. oktobar 2014.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B13607b Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B14708 Tehnologija povrća
B14709 Tehnologija sokova i koncentrata
B14807 Tehnologija žita
B14702 Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla I
B14808 Tehnologija brašna
B14816 Ambalaža i pakovanje hrane
B14818 Tehnologija pekarstva i tjesteničarstva
M11002 Projektovanje procesa u prehrambenoj industriji
M11001 Savremeni materijali i sistemi pakovanja
M11004 Konzervisanje namirnica
B14802 Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla II
B14707 Tehnologija voća
B13606a Projektovanje tehnoloških procesa
B13606b Projektovanje tehnoloških procesa
B13607a Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B11221 Ambalaža i pakovanje hrane

Poljoprivredni fakultet

ORP07OTRPP Osnovi tehnologije ratarskih i povrtarskih proizvoda
ORP07SKRP Skladištenje ratarskih proizvoda
OVV07OTPVG Osnovi tehnologije prerade voća i grožđa
OAP07KPM Kvalitet i prerada mesa
OAE07OTPP Osnovi tehnologije prehrambenih proizvoda
OBP07BNBP Bezbjednost namirnica biljnog porijekla

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Ispitivanje kvaliteta novog prehrambenog proizvoda - slanih štapića sa makom./ Investigations of the new food product’s quality - Salty sticks with poppy seeds.

  Naučni skup XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, University of Banja Luka, Faculty of Technology
  Publikacija In Proceedings of XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, University of Banja Luka, Faculty of Technology
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Slavica Grujić, Milica Čolović i Danica Savanović
  Strana od 390
  Strana do 398
  Veb adresa http://savjetovanjetfbl.ekonferencije.com/download.php/?resource=http://ekonferencije.com/conference/downloadConferenceFile/229/11&name=PROCEEDINGS.pdf.

  SATISFACTION OF RDA VALUES FOR MINERALS BY CONSUMING FRESH BLUEBERRIES (Vaccinium myritillus L.)

  Naučni skup XI SAVJETOVANJE HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija The Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić i Zoran Kukrić
  Strana od 95

  Evaluation of pH value, temperature and color parameters L*, a*, b* in raw pork meat during 72 hours post-mortem

  Naučni skup III INTERNATIONAL CONGRESS “FOOD TECHNOLOGY, QUALITY AND SAFETY” FoodTech 2016
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2016
  Autori Goran Vučić, Radoslav Grujić, Kristina Milojčić i Ladislav Vasilišin
  Strana od 231
  Veb adresa http://foodtech2016.uns.ac.rs/uploads/images/docs/Abstract-Book-FoodTech2016.pdf

  Seasonal variability of the chemical composition of birch sap obtained through tapping (Betulae sucus recens),

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2016
  Autori Srdjan Ljubojević, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Aleksandar Savić i Dušan Miodragović
  Strana od 2810
  Strana do 2817
  Veb adresa www.agrosym.rs.ba

  The content of secondary metabolites and their impact on the antioxidant activity in different varieties of strawberries

  Naučni skup 53. SAVETOVANJE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA
  DOI ISBN 978-86-7132-062-7
  Publikacija Proceedings 53 rd Meeting of the Serbian Chemical Society
  Godina 2016
  Autori Zoran Kukrić, Iva Martić, Ladislav Vasilišin i Goran Vučić
  Strana od 83
  Strana do 86
  Veb adresa http://www.shd.org.rs/

  NEENZIMSKI ANTIOKSIDATIVNI STATUS PARADAJZA SORTE „VOLOVSKO SRCE“ SA PODRUČJA LIJEVČE POLJA

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Tanja Marić, Goran Vučić, Nataša Lakić i Ladislav Vasilišin
  Strana od 673
  Strana do 678

  Mineralni sastavhibridne sorte paprike BIBIC F1

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Nataša Lakić, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 711
  Strana do 716

  Ispitivanje kvaliteta novog prehrambenog proizvoda - slanih štapića sa makom

  Naučni skup XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Proceedings
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Slavica Grujić, Milica Čolović i Danica Savanović
  Strana od 390
  Strana do 398

  ZADOVOLJENJE RDA VRIJEDNOSTI ZA MINERALNE MATERIJE PRI KONZUMIRANJU JAGODASTOG VOĆA

  Naučni skup XI Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić, Boško Petković i Đorđe Vojinović
  Strana od 117
  Strana do 126

  Sadržaj mikroelemenata u šumskom voću/Microelement content in forest fruits

  Naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske/Proceedings 10th Conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2013
  Autori Ladislav Vasilišin, Miroslav Grubačić i Nataša Lakić
  Strana od 307
  Strana do 312

  Uticaj uslova eterifikacije na stepen supstitucije karboksimetilceluloze

  Naučni skup INOST
  Godina 1994
  Autori Nadežda Ilišković, Radana Đuđić, Snežana Uletilović i Ladislav Vasilišin

Knjige

  Praktikum iz biohemije

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta Banjaluka
  ISBN 86-82741-16-4
  Godina 2000
  Autori Zoran Kukrić i Ladislav Vasilišin
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 194