Navigacija

mr Ivan Samelak

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet

Predmeti

Tehnološki fakultet

B13503 Biohemija I
B13602 Biohemija II

Prirodno-matematički fakultet

2C16HEM006 Hromatografske metode
1C07HOS403 Hemija prirodnih proizvoda
1C07HNS882 Nastava hemije u savremenim uslovima
1C07HOS194 Biohemija
1C07HNS874 Biohemija ishrane
1C07HOS476 Biohemija makromolekula
1C07HNS417 Metodika nastave hemije
1C16HOS1102 Hromatografske metode
2C16HEM010 Organska geohemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Antioxidative and antifungal response of woody species to environmental conditions in the urban area

  DOI 10.1007/s10646-018-1963-z
  Časopis ECOTOXICOLOGY
  Godina 2018
  Autori Nevena Šuškalo, Dino Hasanagić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Aleksandar Savić i Biljana Kukavica
  Volumen 27
  Broj 8
  Strana od 1095
  Strana do 1106
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-018-1963-z

  The application of alkane biological markers in the assessment of the origin of oil pollutants in the soil and recent river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina)

  DOI 10.2298/JSC180501061S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2018
  Autori Ivan Samelak, Milica Balaban, Nada Vidović, Nemanja Koljančić, Mališa Antić, Tatjana Šolević-Knudsen i Branimir Jovančićević
  Volumen 83
  Broj 10
  Strana od 1167
  Strana do 1175
  Veb adresa https://doi.org/10.2298/JSC180501061S

  Promjene proteinskih profila u domaćim fermentisanim kobasicama sa dodatkom proteina surutke i soje tokom čuvanja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Ana Velemir, Snježana Mandić, Ivan Samelak i Zoran Kukrić
  Volumen 13
  Strana od 7
  Strana do 14
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/12/GHTERS-13-full.pdf

Radovi sa skupova

  Chemical composition, nutritional value and antioxidant properties of crabapples

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir i Ivan Samelak
  Strana od 2128
  Strana do 2135
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Chemical composition and antioxidant features of three leafy cultures-broad leaved dock, curled dock and leaf beet

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Preoceedings, Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir i Ivan Samelak
  Strana od 1294
  Strana do 1300
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Comparison of chemical composition and antioxidant activity between Indian strawberry (Duchesnea indica (Jacks.) Focke) and other species of strawberries

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Ladislav Vasilišin, Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ana Velemir, Nataša Lakić i Ivan Samelak
  Strana od 2114
  Strana do 2120
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Korelacija sadržaja ukupnih fenola sa antioksidativnom aktivnošću crvenih vina sa područja regije Banja Luka

  Naučni skup XXIII Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin i Novak Kukrić
  Strana od 445
  Strana do 450

  Sadržaj mineralnih materija u srijemušu (Allium ursinum) sa različitih lokaliteta Republika Srpske

  Naučni skup XXIII Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Ivan Samelak, Zoran Kukrić i Novak Kukrić
  Strana od 530
  Strana do 535

  Biological markers of the petroleum alkane fraction as a forensic toot for determining the presence of petroleum pollutants in the environment

  Naučni skup YUCOMAT 2018
  Publikacija Programme and the Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Nada Vidović, Ivan Samelak, Milica Balaban, Mališa Antić, Tatjana Šolević Knudsen i Branimir Jovančićević
  Strana od 124

  Kvalitativno određivanje prisustva akrilamida u keksu proizvedenom u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup 11. naučno-stručna konferencija „Studenti u susret nauci“ 2018
  Godina 2018
  Autori Gordana Petrović, Ivan Samelak, Nemanja Koljančić, Mališa Antić i Milica Balaban

  Karakterizacija organskih komponenti u sedimentima sa područja grada Banja Luka

  Naučni skup 10th Scientific Conference "Students Encountering Science" with international participation
  Godina 2017
  Autori Nemanja Koljančić, Ivan Samelak, Milica Balaban i Mališa Antić
  Strana od 134
  Strana do 146

  Multipurpose properties of some plants suitable for forest gardens - Damask Rose, Maule's Quince, Stevia

  Naučni skup VIII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2017
  Godina 2017
  Autori Srđan Ljubojević, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Aleksandar Savić i Ivan Samelak
  Strana od 2729
  Strana do 2723
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/agrosym/agrosym_2017/ BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf.

  SECONDARY METABOLITES AND THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THE BERRY FROM KOZARA MOUNTAIN

  Naučni skup 12th SYMPOSIUM "NOVEL TECHNOLOGIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT"
  Godina 2017
  Autori Ivan Samelak, Božana Odžaković, Miodrag Jazić, Mirjana Milošević i Zoran Kukrić
  Strana od 38

  THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF WILD AND CULTIVATED BLACKBERRY POMACE EXTRACT (Rubus fructicosus L.), QUANTIFIED BY BRIGGS- RAUSHER OSCILLATORY REACTION

  Naučni skup 12th SYMPOSIUM "NOVEL TECHNOLOGIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT"
  Godina 2017
  Autori Miodrag Jazić, Ivan Samelak, Mirjana Milošević i Zoran Kukrić
  Strana od 39

  NEENZIMSKI ANTIOKSIDATIVNI STATUS PARADAJZA SORTE „VOLOVSKO SRCE“ SA PODRUČJA LIJEVČE POLJA

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Tanja Marić, Goran Vučić, Nataša Lakić i Ladislav Vasilišin
  Strana od 673
  Strana do 678

  THE ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL CAPACITY OF WILD CHERRY FRUITS (Prunus avium L.)

  Naučni skup XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Ivan Samelak, Boško Petković, Aleksandar Savić, Nebojša Gorgi i Zoran Kukrić
  Strana od 52

  KINETIČKI MODEL ANTIOKSIDATIVNE AKTIVNOSTI ETANOLNOG EKSTRAKTA KOPRIVE (Urtica dioica L.) NA RAZLIČITIM TEMPERATURAMA

  Naučni skup X Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2013
  Autori Snježana Matoš, Svetlana Pavičić, Ivan Samelak i Zoran Kukrić
  Strana od 56
  Strana do 57

  Impact of different concentrations of copper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea (Pisum sativum L.)

  Naučni skup 1st International Conference on Plant Biology and 20st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  Godina 2013
  Autori Tanja Maksimović, Dino Hasanagić, Ivan Samelak i Dragana Ciganović
  Strana od 125
  Strana do 126

  Adsorption of Lauric Acid on Zeolite 13X Modified by Surface-Active Substance

  Naučni skup 6th International Scientific Conference “Contemporary Materials 2013“
  Publikacija Programe and the Book of Abstracts
  Godina 2013
  Autori Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Zora Levi, Ljubica Vasiljević, Ivan Samelak, B Vasić, Saša Zeljković i Slavica Sladojević
  Strana od 65
  Strana do 65

Ostali radovi

  Impact of different concentrations of copper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea (Pisum sativum L.)

  Godina 2013
  Autori Tanja Maksimović, Dino Hasanagić, Ivan Samelak i Dragana Ciganović
  Strana od 125
  Strana do 126

Knjige

  Metabolički odgovor drvenastih biljaka na ekološke uslove u urbanim sredinama

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-57-8
  Godina 2017
  Autori Biljana Kukavica, Ljiljana Topalić-Trivunović, Nevena Šuškalo, Dino Hasanagić, Zoran Kukrić, Nina Janjić, Aleksandar Savić i Ivan Samelak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 479

  Biohemija hrane: Biološki aktivne komponente

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta Banjaluka
  ISBN 978-99938-54-45-6
  Godina 2013
  Autori Zoran Kukrić, Midhat Jašić i Ivan Samelak
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 155

Projekti

Toksični efekat pesticida terbutilazina na antioksidativne enzime i proteine eritrocita ljudi in vitro

Terbutilazin je široko primjenjivani herbicid. U korovskim biljkama inhibira fotosintezu. Zbog svoje stabilnosti terbutilazin je prisutan u zemlji, površinskim i podzemnim vodama. Može se akumulirati u biljnim i životinjskim organima, a preko lanca ishrane dospijeti i u ljudski organizam. Pripada grupi toksičnih materija koje nisu kancerogene...

Broj projekta 0830908
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim mr Ivan Samelak
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 10111.0 BAM