Navigacija

Ivan Samelak
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Biohemija i molekularna biologija
Datum izbora u zvanje 25. april 2013.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B13602 Biohemija II
B13503 Biohemija I

Prirodno-matematički fakultet

1C07HNS882 Nastava hemije u savremenim uslovima
1C07HOS476 Biohemija makromolekula
1C07HNS874 Biohemija ishrane
1C07HNS417 Metodika nastave hemije
1C07HOS194 Biohemija
1C07HOS403 Hemija prirodnih proizvoda

Bibliografija

Radovi sa skupova

  NEENZIMSKI ANTIOKSIDATIVNI STATUS PARADAJZA SORTE „VOLOVSKO SRCE“ SA PODRUČJA LIJEVČE POLJA

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Tanja Marić, Goran Vučić, Nataša Lakić i Ladislav Vasilišin
  Strana od 673
  Strana do 678

  Adsorption of Lauric Acid on Zeolite 13X Modified by Surface-Active Substance

  Naučni skup 6th International Scientific Conference “Contemporary Materials 2013“
  Publikacija Programe and the Book of Abstracts
  Godina 2013
  Autori Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Zora Levi, Ljubica Vasiljević, Ivan Samelak, B Vasić, Saša Zeljković i Slavica Sladojević
  Strana od 65
  Strana do 65

Knjige

  Metabolički odgovor drvenastih biljaka na ekološke uslove u urbanim sredinama

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-57-8
  Godina 2017
  Autori Biljana Kukavica, Ljiljana Topalić-Trivunović, Nevena Šuškalo, Dino Hasanagić, Zoran Kukrić, Nina Janjić, Aleksandar Savić i Ivan Samelak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 479

  Biohemija hrane: Biološki aktivne komponente

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta Banjaluka
  ISBN 978-99938-54-45-6
  Godina 2013
  Autori Zoran Kukrić, Midhat Jašić i Ivan Samelak
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 155