Navigacija

mr Ana Velemir

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Tehnološki fakultet
051/465-032

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Promjene proteinskih profila u domaćim fermentisanim kobasicama sa dodatkom proteina surutke i soje tokom čuvanja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Ana Velemir, Snježana Mandić, Ivan Samelak i Zoran Kukrić
  Volumen 13
  Strana od 7
  Strana do 14
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/12/GHTERS-13-full.pdf

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima lekovitih biljaka

  DOI 10.5937/ZasMat1703283G
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
  Volumen 58
  Broj 3
  Strana od 283
  Strana do 292

  Production process and quality of two different dry-cured sheep hams from Western Balkan countries

  Časopis FOOD SCIENCE &TECHNOLOGY-LWT
  Godina 2015
  Autori Sandra Stojković, Vladana Grabež, Milena Bjelanović, Snježana Mandić, Goran Vučić, Aleksandra Martinović, Torunn Thauland Håseth, Ana Velemir i BjØrg Egelandsdal
  Volumen 64
  Broj 2
  Strana od 1217
  Strana do 1224
  Veb adresa www.elsevier.com/locate/lwt

  Ispitivanje kvaliteta jabukovog sirćeta na banjalučkom tržištu

  Časopis Technologica Acta
  Godina 2010
  Autori Siniša Đaković, Ana Velemir, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 49
  Strana do 55

Radovi sa skupova

  Chemical composition, nutritional value and antioxidant properties of crabapples

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir i Ivan Samelak
  Strana od 2128
  Strana do 2135
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Chemical composition and antioxidant features of three leafy cultures-broad leaved dock, curled dock and leaf beet

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Preoceedings, Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir i Ivan Samelak
  Strana od 1294
  Strana do 1300
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Comparison of chemical composition and antioxidant activity between Indian strawberry (Duchesnea indica (Jacks.) Focke) and other species of strawberries

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Ladislav Vasilišin, Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ana Velemir, Nataša Lakić i Ivan Samelak
  Strana od 2114
  Strana do 2120
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  KVALITET KOMPOTA OD BRESKVE RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA NA TRŽIŠTU GRADA BANJA LUKA

  Naučni skup XII SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ»; 12 th SYMPOSIUM «NOVEL TECHNOLOGIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT»,
  Publikacija Zbornik radova Proceedings
  Godina 2017
  Autori Goran Vučić, Ana Velemir i Ladislav Vasilišin
  Strana od 84
  Strana do 91

  THE INFLUENCE OF ANTIMICROBIAL PRINTING ON THERMAL PROPERTIES OF KNITTED FABRICS

  Naučni skup 12th Symposium "Novel Technologies and Economic Development"
  Publikacija Zbornik radova, 12th Symposium "Novel Technologies and Economic Development, Leskovac
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Mladen Stančić i Branko Neral
  Strana od 131
  Strana do 140

  Kvalitet kiselih krastavaca različitih proizvođača deklarisanih kao "DELIKATES"

  Naučni skup XXII Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova 2
  Godina 2017
  Autori Goran Vučić, Ana Velemir i Ladislav Vasilišin
  Strana od 603
  Strana do 610

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima ljekovitih biljaka

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“
  DOI 10.7251/EEMSR1501571G
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
  Strana od 571
  Strana do 587

  Uticaj načina pripreme supstrata na fermentaciju vina od jabuke sorte crveni delišes

  Naučni skup V međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Savić, Ana Velemir i Anita Gašić
  Strana od 624
  Strana do 632

  Uticaj korekcije parametara kljuka na kvalitet destilata od jabuke

  Naučni skup V međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Savić, Jovan Stojinović, Ana Velemir i Vesna Kalaba
  Strana od 633
  Strana do 639

  Uticaj korekcije pojedinih parametara razblaženog meda na proizvodnju medovine

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Savić, Ana Velemir, Maja Stojković i Predrag Ilić
  Strana od 322
  Strana do 330

  Technology, composition and quality of indigenous Banja Luka fresh cheese

  Naučni skup 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry - Sarajevo 2011
  Publikacija Proceedings, Sarajevo, Izmir, 2012.
  Godina 2011
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Marta Winiecka, Ana Velemir, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Snježana Matoš
  Strana od 373
  Strana do 375

  Upravljanje rizikom mikotoksina u prehrambenoj industriji

  Naučni skup Međunarodno 56.savetovanje industrije mesa, Tara
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Međunarodno 56.savetovanje industrije mesa, Meso i proizvodi od mesa-Bezbednost, kultura, razvoj, kvalitet života
  Godina 2011
  Autori Snježana Mandić, Sandra Stojković i Ana Velemir
  Strana od 54
  Strana do 55

  Polifosfati u proizvodima od mesa

  Naučni skup IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike srpske, Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova ,IX savjetovanje hemičarai tehnologa Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Vladana Grabež, Ana Velemir i Goran Vučić
  Strana od 326
  Strana do 334