Navigacija

Marina Rakanović
asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/434-367 lok 122
Uža naučna/umjetnička oblast Analitička hemija
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B02301 Analitička hemija I
B02401 Analitička hemija II
B02422 Kvantitativne analitičke metode
B02323 Osnove kvalitativne hemijske analize

Bibliografija

Knjige

  Analitička hemija. Teorijske osnove kvalitativne hemijske analize

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci
  ISBN 978-99938-54-64-7
  Godina 2016
  Autori Slavica Sladojević i Marina Rakanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 280