Navigacija

doc. dr Aleksandar Savić
docent

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/434-372 lok 146
Uža naučna/umjetnička oblast Biohemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 3. oktobar 2014.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B14710 Tehnologija alkoholnih pića
B14803 Mikrobiologija hrane
B14812 Mikrobiologija hrane
B13607b Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
M11014 Tehnologija fermentisanih pića
B13606a Projektovanje tehnoloških procesa
B13606b Projektovanje tehnoloških procesa
B13611 Enzimatcke metode analize u kontroli namirnica
B14809 Tehnologija piva i vina
B14703 Osnovi biohemijskog inženjerstva
B13604 Industrijska mikrobiologija
B14711 Tehnologija skroba i šećera
B13607a Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Antioxidative and antifungal response of woody species to environmental conditions in the urban area

  DOI 10.1007/s10646-018-1963-z
  Časopis ECOTOXICOLOGY
  Godina 2018
  Autori Nevena Šuškalo, Dino Hasanagić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Aleksandar Savić i Biljana Kukavica
  Volumen 27
  Broj 8
  Strana od 1095
  Strana do 1106
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-018-1963-z

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima lekovitih biljaka

  DOI 10.5937/ZasMat1703283G
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
  Volumen 58
  Broj 3
  Strana od 283
  Strana do 292

  Dyeing of plasma treated cotton and bamboo rayon with Fallopia japonica extract

  DOI 10.1007/s10570-016-0951-9
  Časopis CELLULOSE
  Godina 2016
  Autori Marija Gorjanc, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Milan Mozetič, Rok Zaplotnik, Alenka Vesel i Dragana Grujić
  Volumen 23
  Broj 3
  Strana od 2221
  Strana do 2228

  The influence of plasma pretreatment on the structure and antimicrobial properties of knitted fabrics treated with herbal extracts

  DOI 10.15240/tul/004/2015-1-004
  Časopis ACC Journal. A, Natural sciences and technology
  Godina 2015
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Simona Jevšnik, Tatjana Rijavec i Marija Gorjanc
  Volumen 21
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 41

  Uticaj upotrebe močila kod bojenja biljnim ekstraktima na stepen obojenja pletenina

  DOI doi:10.5937/ZasMat1503304G
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2015
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Maja Čiča, Mladen Stančić i Marija Gorjanc
  Volumen 56
  Broj 3
  Strana od 304
  Strana do 314
  Veb adresa http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2015/10/7DGRUJIC%20-korigovano.pdf

  The microbiological status of (ready to eat) lettuce before and after standard washing

  DOI 10.7251/GHTE1410051T
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Jelena Kovačević, Ljiljana Balešević, Snježana Matoš i Miloš Šolaja
  Broj 10
  Strana od 51
  Strana do 55

  Istraživanje uticaja sirovinskog sastava i načina obrade tkanina na njihova antibakterijska svojstva

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Simona Jevšnik i Danijela Jokanović
  Volumen 10
  Strana od 57
  Strana do 64
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/?otvori=arhiva&action=prikazi_abstrakt&broj=10& godina=0&id_clanak=71

  Use of biosensors in the food industry

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Volumen 3
  Strana od 33
  Strana do 38

  Ispitivanje kvaliteta jabukovog sirćeta na banjalučkom tržištu

  Časopis Technologica Acta
  Godina 2010
  Autori Siniša Đaković, Ana Velemir, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 49
  Strana do 55

  Mikrobna proizvodnja biorazgradljivih polimera

  Časopis Technologica Acta
  Godina 2010
  Autori Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 20

  Antibakterijsko dejstvo kombuha napitaka na bazi ljekovitog bilja

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Savić, Asima Davidović i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Volumen 1
  Strana od 131
  Strana do 136

  Praćenje toka fermentacije čajne gljive (Kombuhe) u podlogama na bazi ljekovitog bilja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Volumen 1
  Strana od 137
  Strana do 141

  Kvalitet vode za piće izvorišta i bazena kišnice na području Banje Luke i okoline

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Vesna Kalaba, Radenko Đurica, Aleksandar Savić, Mirjana Milošević i Branislav Savanović
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 122
  Strana do 128

Radovi sa skupova

  THE ANTIMICROBIAL PROPERTIES TEXTILE TREATED WITH EXTRACTS OF MEDICINAL PLANTS

  Naučni skup Development tendencies in the textile industry Design, Technology, Menagement
  Publikacija Invited presentations, Proceedings "Development tendencies in the textile industry Design, Technology, Management"
  Godina 2018
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Marija Gorjanc i Branko Neral
  Strana od 17
  Strana do 25

  Multipurpose properties of some plants suitable for forest gardens - Damask Rose, Maule's Quince, Stevia

  Naučni skup VIII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2017
  Godina 2017
  Autori Srđan Ljubojević, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Aleksandar Savić i Ivan Samelak
  Strana od 2729
  Strana do 2723
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/agrosym/agrosym_2017/ BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf.

  THE INFLUENCE OF ANTIMICROBIAL PRINTING ON THERMAL PROPERTIES OF KNITTED FABRICS

  Naučni skup 12th Symposium "Novel Technologies and Economic Development"
  Publikacija Zbornik radova, 12th Symposium "Novel Technologies and Economic Development, Leskovac
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Mladen Stančić i Branko Neral
  Strana od 131
  Strana do 140

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima ljekovitih biljaka

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“
  DOI 10.7251/EEMSR1501571G
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
  Strana od 571
  Strana do 587

  Uticaj načina pripreme supstrata na fermentaciju vina od jabuke sorte crveni delišes

  Naučni skup V međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Savić, Ana Velemir i Anita Gašić
  Strana od 624
  Strana do 632

  Promjena sadržaja vicinalnih diketona u toku fermentacije dvije vrste pivske sladovine

  Naučni skup V međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Anita Gašić, Radovan Rakić, Aleksandra Krečković i Aleksandar Savić
  Strana od 613
  Strana do 623

  Uticaj korekcije parametara kljuka na kvalitet destilata od jabuke

  Naučni skup V međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Savić, Jovan Stojinović, Ana Velemir i Vesna Kalaba
  Strana od 633
  Strana do 639

  Uticaj korekcije pojedinih parametara razblaženog meda na proizvodnju medovine

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Savić, Ana Velemir, Maja Stojković i Predrag Ilić
  Strana od 322
  Strana do 330

  Uticaj različitih postupaka obrade supstrata na proizvodnju vina od riže

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Savić, Nataša Božić, Dijana Maletić, Vera Simić i Ljubinka Momić
  Strana od 322
  Strana do 330

  Uticaj različitih vrsta predobrade na mehanička i antimikrobna svojstva pletenina

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSK
  Publikacija Proceednings
  Godina 2016
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Ljubica Vasiljević i Mitja Kolar
  Strana od 498
  Strana do 507

  ANTIFUNGALNA AKTIVNOST KOMERCIJALNIH FUNGICIDA U KOMBINACIJI SA METANOLNIM EKSTRAKTOM RIZOMA BILJKE Reynoutria japonica

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSK
  Publikacija XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA, PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Branka Rodić-Grabovac i Ranka Trivunović
  Strana od 349
  Strana do 359

  ZASTUPLJENOST MIKROORGANIZAMA NA POVRŠINI I U DUBINI LISTOVA ZELENE SALATE

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKE, PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić i Jelena Kovačević
  Strana od 437
  Strana do 445

  The influence of different types of pretreatment on mechanical and antimicrobial properties of knitted fabrics

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija The book of abstracts and conference program
  Godina 2016
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Ljubica Vasiljević i Mitja Kolar
  Strana od 121
  Strana do 121

  The occurrence of microorganisms on leaf surface in interior parts of lettuce

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija The book of abstracts and Conference program
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić i Jelena Kovačević
  Strana od 109
  Strana do 109

  Antifungal activity of commercial fungicide in combination with methanolic extract from Reynoutria japonica rhizome

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija The book of abstracts and conference program
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Branka Rodić-Grabovac i Ranka Trivunović
  Strana od 99
  Strana do 99

  Seasonal variability of the chemical composition of birch sap obtained through tapping (Betulae sucus recens),

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2016
  Autori Srdjan Ljubojević, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Aleksandar Savić i Dušan Miodragović
  Strana od 2810
  Strana do 2817
  Veb adresa www.agrosym.rs.ba

  ANTIBACTERIAL LYOCELL FIBRES OBTAINED USING PLASMA TREATMENT AND CHITOSAN

  Naučni skup 16th World Textile Conference AUTEX 2016
  Publikacija PROCEEDINGS 16th World Textile Conference AUTEX 2016, 6_Smart, Functional and Interactive Textiles, 6-55
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Ivana Milošević, Aleksandar Savić, Miran Mozetič, Gregor Primc, Lidija Černe Hočevar i Marija Gorjanc
  Strana od 1
  Strana do 7

  THE ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL CAPACITY OF WILD CHERRY FRUITS (Prunus avium L.)

  Naučni skup XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Ivan Samelak, Boško Petković, Aleksandar Savić, Nebojša Gorgi i Zoran Kukrić
  Strana od 52

  Mogućnost upotrebe enzima pululanaza u cilju unapređenja proizvodnje glukoznog sirupa

  Naučni skup XI Simpozijum «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ»
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Vlajnić, Aleksandar Savić i Zoran Kukrić
  Strana od 61
  Strana do 68

  Praćenje pojedinih parametara procesa proizvodnje vina od kljuka jabuke uz matematičko modelovanje

  Naučni skup 8. Međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Savić i Saša Papuga
  Strana od 533
  Strana do 547

  PRAĆENJE POJEDINIH PARAMETARA PROCESA PROIZVODNJE VINA OD KLJUKA JABUKE UZ MATEMATIČKO MODELOVANJE

  Naučni skup Savremni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 29 (2016)
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 533
  Strana do 345
  Veb adresa http://conforganiser.com/sr/rad/pra-enje-pojedinih-parametara-/4042#.WGPC7lMrKpo

  Uticaj upotrebe močila kod bojenja biljnim ekstraktima na stepen obojenja pletenina

  Naučni skup IV Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Maja Čiča, Mladen Stančić i M. Gorjanc
  Strana od 57
  Strana do 69

  MATEMATIČKO MODELOVANJE POJEDINIH PARAMETARA PROCESA PROIZVODNJE VINA OD JABUKE SORTE ZLATNI DELIŠES

  Naučni skup IV International Congress: “Engineering, Environmental and materials in Processing Industry"
  DOI 10:7251/EEMSR1501413P
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 413
  Strana do 423
  Veb adresa http://kongres.tfzv.org/en/

  UTICAJ PEKTOLITIČKIH ENZIMA NA ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA JABUČNOG VINA

  Naučni skup IV međunarodni kongres: „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija IV međunarodni kongres: „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“ Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Savić, Zoran Kukrić i Ana Velemir
  Strana od 353
  Strana do 363

  UTICAJ KOMERCIJALNIH PEKTOLITIČKIH PREPARATA NA PROIZVODNJU I KVALITET JABUČNOG VINA

  Naučni skup IV međunarodni kongres: „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Savić, Asima Davidović, Milenko Blesić i Ana Velemir
  Strana od 364
  Strana do 374

  The influence of plasma pretreatment on structure and antimicrobial properties of knitted fabrics treated with herbal extracts

  Naučni skup 20th International conference STRUTEX
  Publikacija Proceedings.
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Simona Jevšnik, LJiljana Topalić-Trivunović, Tatjana Rijavec i Marija Gorjanc

  UTICAJ OBRADE PLAZMOM I EKSTRAKTIMA BILJKE ACHILLEA MILLEFOLIUM L. NA ANTIMIKROBNA SVOJSTVA PLETENINA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš, Danijela Jokanović i Marija Gorjanc
  Strana od 543
  Strana do 561

  ISTRAŽIVANJE UTICAJA NAČINA OBRADE PLETENINA NA STEPEN OBOJENJA I ANTIMIKROBNA SVOJSTVA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš i Maja Čiča
  Strana od 525
  Strana do 541

  THE INFLUENCE OF PLASMA PRETREATMENT ON STRUCTURE AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF KNITTED FABRICS TREATED WITH HERBAL EXTRACTS

  Naučni skup 20th International Conference STRUTEX 2014
  Publikacija Proceedings 20th International Conference STRUTEX 2014
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Simona Jevšnik, Tatjana Rijavec i Marija Gorjanc
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa strutex.ft.tul.cz

  Vpliv obdelave s plazmo na protimikrobne lastnosti pletiv obdelanih z rastlinskim ekstraktom

  Naučni skup 45. simpozij o novostih v tektilstvu „Napredne tekstilije za družbo in gospodarstvo“
  Publikacija Zbornik izvlečkov
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Marija Gorjanc i Tatjana Rijavec
  Strana od 35
  Strana do 35

  Istraživanje uticaja sirovinskog sastava i načina obrade tkanina na njihova antibakterijska svojstva

  Naučni skup X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Simona Jevšnik i Danijela Jokanović
  Strana od 308
  Veb adresa http://tfbl.org/savjetovanje/wp-content/uploads/2013/02/Zbornik-radova.pdf.

  ISTRAŽIVANJE UTICAJA SIROVINSKOG SASTAVA I NAČINA OBRADE TKANINA NA NJIHOVA ANTIBAKTERIJSKA SVOJSTVA

  Naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Simona Jevšnik i Danijela Jokanović
  Strana od 398
  Strana do 409

  OBRADA TEKSTILA EKSTRAKTOM BILJKE KUNICA (Achillea millefolium L.) U CILJU UBLAŽAVANJA ALERGIJA NA ZNOJ

  Naučni skup Šesti međunarodni naučni skup "SAVREMENI MATERIJALI 2013"
  Publikacija Zbornik radova, Šesti međunarodni naučni skup "SAVREMENI MATERIJALI 2013"
  Godina 2013
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić i Simona Jevšnik
  Strana od 305
  Strana do 317
  Veb adresa COBSS.RS-ID 4328216

  MICROBIOLOGICAL STATUS OF (READY TO EAT) APPLE CULTIVARS GALA BEFORE AND AFTER WASHING

  Naučni skup International scientific conference 10th conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Vesna Tovarišić, Igor Stjepanović, Snježana Matoš i Miloš Šolaja
  Strana od 339
  Strana do 347

  Technology, composition and quality of indigenous Banja Luka fresh cheese

  Naučni skup 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry - Sarajevo 2011
  Publikacija Proceedings, Sarajevo, Izmir, 2012.
  Godina 2011
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Marta Winiecka, Ana Velemir, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Snježana Matoš
  Strana od 373
  Strana do 375

  Mliječno-kisela fermentacija šampinjona (Agaricus bisporus) sa Lactobacillus plantarum

  Naučni skup IX savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Neda Milanović, Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Strana od 338
  Strana do 345

  Proizvodnja voćnog vina od različitih voćnih supstrata

  Naučni skup IX savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Danica Kuzmanović, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Strana od 346
  Strana do 355

  Antibakterijsko dejstvo kombuha napitaka na bazi ljekovitog bilja

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, 27. i 28. novembar 2008
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Aleksandar Savić, Asima Davidović i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 186
  Strana do 191

  Uticaj koncentracije šećera na tok alkoholne fermentacije jabučnog soka

  Naučni skup III Savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane [sa međunarodnim učešćem] „agroTECH“
  Publikacija Zbornik radova (Proceedings)
  Godina 2008
  Autori Irena Nedić, Vladimir Božičić, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Strana od 132
  Strana do 138

Ostali radovi

  Doktorska disertacija

  Godina 2014
  Autori Aleksandar Savić

  Projekat "Antimikrobna obrada i ekološki prihvatljivo štampanje tekstilnih materijala za sportsku odjeću uz kontrolu njihovih toplotnih svojstava"

  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Svjetlana Janjić, Mladen Stančić, LJiljana Topalić-Trivunović, Dragoljub Novaković, Marija Gorjanc, Jelka Geršak i Simona Jevšnik

  Bilateralni projekat "Istraživanje dejstva tekstila visokih performansi na udobnost kod nošenja sportske odjeće"

  Projekat "Oplemenjivanje materijala za sportsku odjeću u cilju poboljšanja termofiziološke udobnosti"

  Godina 2013
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Jelka Geršak, Simona Jevšnik i Tatjana Rijavec

Knjige

  Metabolički odgovor drvenastih biljaka na ekološke uslove u urbanim sredinama

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-57-8
  Godina 2017
  Autori Biljana Kukavica, Ljiljana Topalić-Trivunović, Nevena Šuškalo, Dino Hasanagić, Zoran Kukrić, Nina Janjić, Aleksandar Savić i Ivan Samelak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 479

  Mikrobiologija jabučnih vina

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 987-999-54063-0
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Savić i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 117

  Praktikum iz Industrijske mikrobiologije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-33-3
  Godina 2010
  Autori Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 105

Projekti

Modelovanje sistema za biološko uklanjanje amonijum jona na pilot postrojenju za pripremu vode za piće

U cilju očuvanja kvaliteta vode za piće, amonijum jon je često potrebno ukloniti u postrojenjima za pripremu vode za piće, jer njegova prisutnost može uzrokovati probleme vezane za kvalitet vode i distribuciju, npr. ponovni bakterijski rast, stvaranje nitrita nepotpunom oksidacijom amonijaka i pojavu nepoželjnog mirisa i ukusa...

Broj projekta 0830014
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Saša Papuga
Projektni tim prof. dr Ljiljana Vukić
doc. dr Aleksandar Savić
mr Dijana Drljača
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 9400.0 BAM