Navigacija

mr Đorđe Vojinović
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/214-264
051/465-032 lok 135
Uža naučna/umjetnička oblast Procesno inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B23604 Osnovi teorije hemijskih reaktora
B23601 Tehnološke operacije u hemijskoj industriji
B03501 Tehnološke operacije
B03502 Tehnološke operacije
M21006 Projektovanje višefaznih hemijskih reaktora
M21002 Fenomeni prenosa
M21005 Matematičko modelovanje hemijskih procesa
M21007 Procesi sušenja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Flotation Kinetics of Magnesium Hydrokxide sedimented from Sea Water

  DOI ----
  Časopis JOURNAL OF ENGINEERING AND PROCESSING MANAGEMENT
  Godina 2009
  Autori Milorad Maksimović, Ljiljana Vukić, Đorđe Vojinović i Jovo Mandić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://www.journalepm.org/

  Uklanjanje štetnih materija iz otpadih voda postupcima reaktiviranja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Saša Papuga i Đorđe Vojinović
  Volumen 4
  Broj 6
  Strana od 37
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Mineralni sastav različitih sorti višanja (Oblačinska i Maraska)

  Naučni skup XXII Savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija Zbornik radova 2
  Godina 2017
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 611
  Strana do 616

  Zadovoljenje RDA vrijednosti za mineralne materije pri konzumiranju svježih šumskih jagoda (Fragaria vesca L.)

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“ V MEĐUNARODNI KONGRES „INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI“
  DOI 10.7251EEMSR1501682V
  Publikacija Zbornik radova, Proceedings
  Godina 2017
  Autori Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 682
  Strana do 689

  Mineralni sastavhibridne sorte paprike BIBIC F1

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Nataša Lakić, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 711
  Strana do 716

  ZADOVOLJENJE RDA VRIJEDNOSTI ZA MINERALNE MATERIJE PRI KONZUMIRANJU JAGODASTOG VOĆA

  Naučni skup XI Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić, Boško Petković i Đorđe Vojinović
  Strana od 117
  Strana do 126

  Simulacija sagorijevanja prirodnog gasa upotrebom redukovanog modela hemijske kinetike

  Naučni skup Međunarodni naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vojinović, Milorad Maksimović, Sreten Lekić i Petar Gvero
  Strana od 187
  Strana do 196

  Matematičko modelovanje procesa sagorijevanja prirodnog gasa za potrebe CFD modelovanja

  Naučni skup Međunarodni naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova Međunarodni naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vojinović, Milorad Maksimović i Petar Gvero
  Strana od 176
  Strana do 186

  Sagorijevanje mješavina ugljeva i biomase kao mogućnost redukcije emisije sumpornih oksida

  Naučni skup XXII Simpozijum termičara Srbija i Crne Gore
  Publikacija Zbornik radova XXII Simpozijum termičara Srbija i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Petar Gvero, Dragoslava Stojiljković, Đorđe Vojinović, Gordana Tica i S. Đikić

  Sagorijevanje mješavina ugljeva i biomase kao mogućnost redukcije emisije sumpornih oksida

  Naučni skup XXII Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Petar Gvero, D. Stojiljković, Đorđe Vojinović, Gordana Tica i S. Đikić

Knjige

  Priručnik za metode scenarija za energetsko planiranje u lokalnim zajednicama

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  ISBN 978-99938-39-55-2
  Godina 2015
  Autori Đorđe Vojinović, Petar Gvero i Milovan Kotur
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 84