Navigacija

doc. dr Aleksandra Đeri
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Bolesti zuba
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISS07RO Restaurativna odontologija
ISS07KE Klinička endodoncija
ISS07PE Pretklinička endodoncija
ISS07BZP Bolesti zuba - pretklinika
ISS07RTOZ Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Lead concentration in hard dental tissues – SEM/EDS analysis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0002
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović i Aleksandra Đeri
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 21
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0002/sdj-2018-0002.pdf

  Analiza mikrobiološkog statusa dubokih karijesnih lezija

  DOI 10.1515/sdj-2016-0001
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina i Jelena Milašin
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 14

  Zastupljenost bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitanc u dubokim karijesnim lezijama

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Jelena Milašin i Ljiljana Amidžić
  Volumen 63
  Broj 4
  Strana od 176
  Strana do 182

  Rubno zaptivanje direktnih kompozitnih faseta

  DOI 10.2298/SGS1404183J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 183
  Strana do 189
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Kvalitet veze kompozitnog materijala i zuba izbijeljenih unutrašnjom tehnikom bijeljenja tridesetoprocentnim rastvorom karbamid-peroksida

  DOI 10.2298/SGS1404196K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Željka Kojić
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 196
  Strana do 202
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Klinička ispitivanja indirektnog prekrivanja pulpe različitim preparatima na bazi kalcijum hidroksida

  DOI 10.2298/SGS1401030K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Renata Josipović i Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 36
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Stanje oralnog zdravlja osoba ometenih u mentalnom razvoju na području opštine Banjaluka

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Sanja Ilić, Aleksandra Đeri, Ljubica Pašagić, Verica Pavlić i Ognjenka Janković
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 29

  Dental Status of Children with Special Needs in Banjaluka

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Budimka Novaković, Dejan Božić, Milkica Grabež, Alma Prtina i Slavoljub Živković
  Volumen 60
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 11
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Oral Health in Children with Hearing and Speech Impairment in Banjaluka

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Milkica Grabež, Zorislava Bajić, Alma Prtina, Budimka Novaković i Slavoljub Živković
  Volumen 60
  Broj 3
  Strana od 139
  Strana do 146
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Kvalitet rubnog zaptivanja samonagrizajućih tečnih kompozitnih materijala

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Tijana Adamović, Sanja Ilić, Aleksandra Đeri i Renata Josipović
  Volumen 60
  Broj 4
  Strana od 200
  Strana do 209

  Ispitivanje kvaliteta apeksnog zaptivanja kanala korijena zuba nakon primjene hemijski razmekšale gutaperke

  DOI 10.2298/SGS1101029A
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2011
  Autori Radmila Arbutina, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Zorica Trnić i Nataša Trtić
  Volumen 58
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 34
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Mogućnosti protetičke terapije u rješavanju slučajeva bimaksilarnog prognatizma-prikaz slučaja

  Časopis Stomatološki informator
  Godina 2011
  Autori Valentina Veselinović, Dubravka Marković, Slobodan Čupić i Aleksandra Đeri
  Strana od 21
  Strana do 27

  Uticaj materijala za privremeno zatvaranje na mikropropustljivost kod endodontski liječenih zuba

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Slava Sukara, Valentina Veselinović i Sanja Ilić
  Volumen 57
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 81
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Uticaj halogenog svjetlosnog izvora na rubno zaptivanje kompozitnih ispuna

  DOI 10.2298/SGS1001014G
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2010
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić i Nataša Trtić
  Volumen 57
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 20
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Uticaj svjetlosnog izvora sa smanjenom iradijansom na kvalitet rubnog zatvaranja kaviteta pete klase

  DOI 10.2298/SGS0804229G
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2008
  Autori Nataša Knežević, Željka Kojić, Aleksandra Đeri, Radmila Arbutina i Zorica Trnić
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 229
  Strana do 237
  Veb adresa www.stomglas.co.yu

  Ispitivanje kruničnog mikropropuštanja kod intaktnih i karioznih zuba opturisanih metodom lateralne kompakcije gutaperke

  DOI 10.2298/SGS0802099D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2008
  Autori Aleksandra Đeri, Slava Sukara, Radmila Arbutina, Zorica Trnić i Nataša Knežević
  Volumen 55
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 107
  Veb adresa www.stomglas.co.yu

Radovi sa skupova

  Evaluacija uspjeha endodontskog tretmana zuba studenata stomatologije na Univerzitetu u Banjoj Luci

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković i Radmila Arbutina

  uticaj diabetes mellitusa na morfološke promjene u pulpi

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Adriana Arbutina i Valentina Veselinović

  Testing of cytotoxicity of calcium aluminate systems

  Naučni skup ROSOV PINN 2017
  Publikacija The Book of Abstracts R 99
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Slavoljub Živković, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Nataša Knežević i Aleksandra Đeri
  Strana od 99

  Uticaj vodonik peroksida na kvalitet veze kompozitnog materijala i izbijeljenog zuba

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2016
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Ognjenka Janković
  Strana od 77

  MICROLEAKAGE EVALUATION OF DIRECT COMPOSITE VENEERS POLIMERISED WITH DIFFERENT TECHNIQUES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Strana od 211

  RELATIONSHIP OF MORFOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEETH AND MARGINAL SEALING AND THE TREATMENT OF DEEP CARIES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Nataša Knežević i Ognjenka Janković
  Strana od 211

  ispitivanje kvaliteta rubnog zatvaranja direktnih kompozitnih faseta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2016
  Autori Renata Josipović, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Ognjenka Janković i Dijana Baštinac

  LEUKOCITARNA FORMULA WISTAR PACOVA TRETIRANIH ALOKSANOM

  Naučni skup SBERS 2015
  Publikacija III SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE (SBERS 2015)
  Godina 2015
  Autori Valentina Slijepčević, Maja Manojlović, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Aleksandra Đeri i Ivica Radović
  Strana od 202

  Use of composite Charisma and Tetric Evo Ceram materials with tooth reconstruction

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2015
  Autori I Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Nataša Knežević, D Baštinac, Vladan Mirjanić i Đ Mirjanić

  The effect of calcium hydroxide on rats teeth pulp seven days after direct pulp capping

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri i Nataša Knežević

  The effect of carbamid and hydrogen peroxide on the colour changing degree in endodontic treated teeth

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević i Aleksandra Đeri

  Histological evaluation of the response of dental pulp of rats after direct pulp capping with MTA

  Naučni skup Rosov PIN 2014
  Publikacija Programme and book of abstract; P110
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović-Radman i Renata Josipović
  Strana od 11

  Marginal Seal evaluation of direct composite veneers

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Strana od 111
  Strana do 112

  Efficiency of carbamid and hydrogen peroxide in bleaching method in endodontical treated teeth

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Valentina Veselinović
  Strana od 108
  Strana do 109

  Quality of bond strenght between composite materials and teeth bleached with internal techinque with internal technique with 30% solution of carbamide peroxide

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Valentina Veselinović

  Histological evaluation of the response of dental pulp of rats after direct pulp capping with MTA

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija kljiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović-Radman i Renata Josipović
  Strana od 110

  The imortance of Definitive restoration in the treatment of deep caries

  Naučni skup Rosov PIN
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević i Renata Josipović
  Strana od 113
  Strana do 114

  Clinical studies indirect pupl capping medicaments based on Ca(OH)2

  Naučni skup 19th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY - Bass
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Sandra Tepić, Diana Baštinac i Adriana Arbutina
  Strana od 247

  Effects of white wine on dental erosion

  Naučni skup 101st Annual World Dental Congres
  Godina 2013
  Autori Radmila Arbutina, Aleksandra Đeri, Mirko Vranić i Nataša Trtić

  Kliničko ispitivanje dubokih karioznih lezija primjenom kalcijum hidroksida

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2012
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Vladan Mirjanić
  Strana od 323
  Strana do 332

  Biomaterijali u endodontskoj terapiji i njihov uticaj na periapikalno tkivo

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Sanja Ilić, Aleksandra Đeri, D Božić, Ranka Knežević, Tatjana Risović, Radmila Arbutina i Nataša Knežević
  Strana od 180
  Strana do 183

  Postrestaurativna osjetljivost zuba nakon primjene različitih adhezivnih sredstava

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2011
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Tanja Risović i Vladan Mirjanić
  Strana od 309
  Strana do 322

  Uticaj svjetlosnog izvora na kvalitet polimerizacije kompozitnih adhezivnih sistema

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Slavoljub Živković, Nataša Knežević, Radmila Arbutina i Aleksandra Đeri
  Strana od 567
  Strana do 576

  The influence of light sources on the composite materials polymerization

  Naučni skup The 15th Congress of the BaSS
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Nataša Trtić, Renata Josipović i Željka Kojić
  Strana od 244
  Strana do 245

  Knowledge and attitudes towards preventive dental care among dentists

  Naučni skup 15th Congress of the Bass
  Publikacija Abstract book
  Godina 2010
  Autori Slava Sukara, Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović i Aleksandra Đeri

  Svjetlosna polimerizacija hibridnih i nanohibridnih kompozitnih materijala

  Naučni skup III stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2009
  Autori Nataša Knežević i Aleksandra Đeri
  Strana od 42
  Strana do 43

  Uticaj svjetlosnog izvora na kvalitet polimerizacije kompozitnih adhezivnih sistema

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2009
  Autori Slavoljub Živković, Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Radmila Arbutina i Zorica Trnić

  Krunično mikropropuštanje kod intaktnih i karioznih zuba opturisanih pastom AH26

  Naučni skup Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Đeri, Slavoljub Živković, Radmila Arbutina, Nataša Knežević i Zorica Trnić
  Strana od 89

  Bruxism-psyhosomatic illnes

  Naučni skup 11th Congres of the BaSS
  Godina 2006
  Autori Aleksandra Đeri i Slava Sukara

Ostali radovi

  Biološki efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na vitalno tkivo pulpe zuba pacova sa eksperimentalno izazvanim diabetes mellitus-om.

  Procjena stanja orlanog zdravlja kod djece sa posebnim potrebama

  Godina 2009
  Autori Slavoljub Živković, Budimka Novaković, Aleksandra Đeri, Milkica Grabež, Irena Kuzmanović-Radman i Alma Prtina

Projekti

Fiziološki efekti hronične konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Studija će istražiti efekat gaziranih, energetskih i alkoholnih pića na fiziološki status Wistar pacova, radi utvrđivljnja posljedica na ljudski organizam. Kako današnja omladina konzumira ogromne količine gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka, često istovremeno, neophodno je provesti dodatne studije komparativnog dejstva, prvo uticaj na ekpserimentalne životinje, a potom i prikupljanjem podataka (anonimne ankete, zdravstveni pregledi i praćenje stanja...) adolescentog dijela populacije...

Broj projekta 0830910
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim doc. dr Aleksandra Đeri
doc. dr Milica Balaban
Sanja Karajlić
mr Jasna Friščić
mr Jugoslav Đeri
prof. dr Radoslav Dekić
doc. dr Maja Manojlović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2016.
Završetak projekta 01.04.2017.
Vrijednost projekta 10300.0 BAM

Uticaj promjene metabolizma pulpe zuba pacova sa indukovanim dijabetesom u uslovima intoksikacije

Dijabetes melitus je glavni rastući problem svih dobnih grupa u Bosni i Hercegovini. Danas postoji skoro 250 miliona ljudi sa dijabetesom u svijetu. I smatra se da će za 20 godina ovaj broj porasti na 380 miliona. Dijabetes je globalna epidemija sa po život opasnim komplikacijama. Na bazi analize raspoloživih informacija, jasno je zašto smo kao ciljnu grupu odabrali baš ovu prioritetnu skupinu pacijenata...

Broj projekta 8307103
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Gajanin
Projektni tim mr Jugoslav Đeri
dr Slavoljub Živković
doc. dr Irena Kuzmanović-Radman
doc. dr Aleksandra Đeri
dr Lana Nežić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.01.2017.
Vrijednost projekta 17900.0 BAM