Navigacija

doc. dr Sanja Gnjato
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Stomatološka protetika
Datum izbora u zvanje 19. februar 2015.