Navigacija

Dragoljub Mirjanić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Medicinska fizika
Datum izbora u zvanje 1. septembar 1991.

Predmeti

Mašinski fakultet

07O1FIZ Fizika

Medicinski fakultet

ISS07BFIZ Biofizika
ISM07BF Biofizika

Tehnološki fakultet

B01123 Tehnička fizika I
B01202 Tehnička fizika II
B31122 Tehnička fizika
B01102 Tehnička fizika I
B31102 Tehnička fizika
B01223 Tehnička fizika II

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS319 Fizika 2
1C07HOS319 Fizika 2
1C07HOS318 Fizika 1
1C16HOS318 Fizika 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Absorption features of symmetric molecular nanofilms

  Časopis NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS
  Godina 2013
  Autori Jovan Šetrajčić, Branko Markoski, Dragana Rodić, Svetlana Pelemiš, Siniša Vučenović, Blanka Škipina i Dragoljub Mirjanić
  Volumen 5
  Broj 4
  Strana od 493
  Strana do 497

  SELECTIVE IR ABSORPTION IN MOLECULAR NANOFILMS

  Časopis OPTICAL MATERIALS
  Godina 2011
  Autori Blanka Škipina, Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, Jovan Setrajčić, Igor Šetrajčić, Ana Šetrajčić-Tomić, Svetlana Pelemiš i Branko Markoski
  Volumen 33
  Strana od 1578
  Strana do 1584

  CHANGES IN OPTICAL PROPERTIES OF MOLECULAR NANOSTRUCTURES

  Časopis ACTA PHYSICA POLONICA A
  Godina 2010
  Autori Siniša Vučenović, Jovan P.Šetrajčić, Branko Markoski, Dragoljub Mirjanić, Blanka Škipina i Svetlana Pelemiš
  Volumen 117
  Strana od 764
  Strana do 767

  ADAPTION AND APPLICATION OF THE GREEN'S FUNCTIONS METHOD ONTO RESEARCH OF THE MOLECULAR ULTRATHIN FILM OPTICAL PROPERTIES

  Časopis Physica Scripta T
  Godina 2009
  Autori Jovan Šetrajčić, Dušan Ilić, Branko Markoski, Ana Šetrajčić, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, Blanka Škipina i Svetlana Pelemiš
  Strana od 1
  Strana do 4

  IR RESONANT ABSORPTION IN MOLECULAR NANOFILMS

  Časopis ACTA PHYSICA POLONICA A
  Godina 2009
  Autori Svetlana Pelemiš, Jovan Šetrajčić, Branko Markoski, Nenad Delić, Siniša Vučenović i Dragoljub Mirjanić
  Broj 116
  Strana od 579
  Strana do 584

  PHONON CONTRIBUTION IN THERMODYNAMICS OF NANO-CRYSTALLINE FILMS AND WIRES

  Časopis ACTA PHYSICA POLONICA A
  Godina 2009
  Autori Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, Dušan Ilić, Branko Markoski, Stevo Jaćimovski, Vjekoslav Sajfert i Vojkan Zorić
  Broj 115
  Strana od 778
  Strana do 782

  ELECTRON THERMODYNAMICS OF NANOFILM-STRUCTURES

  Časopis Modern Physics Letters B
  Godina 2009
  Autori Branko Markoski, Jovan Šetrajčić, Ljubiša Džambas, Dragoljub Mirjanić i Siniša Vučenović
  Broj 23
  Strana od 129
  Strana do 135

  APSORPCIJA KOD MOLEKULSKIH NANOFILMOVA

  Časopis TEHNIKA - NOVI MATERIJALI
  Godina 2008
  Autori Svetlana Pelemiš, Blanka Škipina, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić i Jovan Šetrajčić
  Strana od 13
  Strana do 19

  BOUNDARY INFLUENCE ON PERMITTIVITY IN MOLECULAR FILMS

  Časopis ACTA PHYSICA POLONICA A
  Godina 2007
  Autori Siniša Vučenović, Jovan P.Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić i Blanka Škipina
  Volumen 112
  Strana od 963
  Strana do 968

  EXCITON DISPERSION LAW AND STATES OF BIMOLECULAR THIN FILMS

  Časopis MATERIALS SCIENCE FORUM
  Godina 2005
  Autori Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, Vjekoslav Sajfert i Stevo Jaćimovski
  Volumen 494
  Strana od 49
  Strana do 54

  EXCITON STATES OF THIN CRYSTALLINE FILMS

  Časopis TEHNIKA - NOVI MATERIJALI
  Godina 2004
  Autori Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Dejan Raković i Dragoljub Mirjanić
  Strana od 17
  Strana do 21

  INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS TO THE ELECTRON PROPERTIES OF THIN FILMS WITH TWO SUBLATTICES

  Časopis MATERIALS SCIENCE FORUM
  Godina 2003
  Autori Jovan Šetrajčić, Slađana Stojković, Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović i Dušan Popov
  Volumen 413
  Strana od 33
  Strana do 38

  ELECTRONS IN CRYSTALLINE FILMS WITH TWO SUBLATTICES

  Časopis Bul.Sti.Univ.Politehnica Timisoara (Mat.Fiz.)
  Godina 2000
  Autori Igor Vragović, Slađana Stojković, Danijela Šijačić, Irena Junger, Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić i Siniša Vučenović
  Strana od 70
  Strana do 79

Radovi sa skupova

  Razvoj podsistema Fakultetskog informacionog sistema za evaluaciju uspješnosti studenata tokom školovanja

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Ljubiša Preradović, Dragoljub Mirjanić, Darko Divnić i Nebojša Babić
  Strana od 741
  Strana do 746

  Softverska analiza energetske efikasnosti različito orjentisanih modula od polikristalnog silicijuma

  Naučni skup 12. Međunarodna naučno-stručna konferencija "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Mirjanić, Ljubiša Preradović i Darko Divnić
  Strana od 429
  Strana do 436

  Razvoj softverskog alata za akviziciju, analizu i prikaz podataka u fotonaponskim sistemima

  Naučni skup Infoteh
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Mirjanić, Ljubiša Preradović i D. Divnić
  Strana od 577
  Strana do 582

  APPLICATION OF SOLAR CELLS IN CONTEMPORARY ARCHICTETURE

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary Materials 2015.
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary Materials
  Godina 2015
  Autori Dragana Milosavljević i Dragoljub Mirjanić

  MODIFICATIONS OF GRAPHENE WITH NITROGEN ATOMS AND CONSEQUENCES TO THE OPTOELECTRONIC PROPERTIES

  Naučni skup 15th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry
  Publikacija 15th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry
  Godina 2015
  Autori Sanja Armaković, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš i Dragoljub Mirjanić

  TRANSPORT PROPERTIES OF GRAPHENE MODIFIED WITH DIFFERENT ATOMS

  Naučni skup The Fourth Serbian Ceramic Society Conference
  Publikacija The Fourth Serbian Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application IV
  Godina 2015
  Autori Dragoljub Mirjanić, Stevan Armaković, Sanja Armaković i Svetalana Pelemiš

  BIOMEDICAL APPLICATIONS AND NANOTOXICITY SOME OF NANOSTRUCTURED MATERIALS

  Naučni skup CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Svetlana Pelemiš, Blanka Škipina, Dragoljub Mirjanić i Igor Hut

  Nanomaterials in biomedicine pharmacology and stomatology applications

  Naučni skup International Scientific Conference UNITECH
  Publikacija International Scientific Conference UNITECH
  Godina 2010
  Autori Dragoljub Mirjanić, A Šetrajčić-Tomić, Vladan Mirjanić i J Šetrajčić

  EKSITONI U VIŠESLOJNIM MATERIJALIMA-SUPERREŠETKAMA

  Naučni skup Contemporary Materials
  Godina 2010
  Autori Siniša Vučenović, Svetlana Pelemiš, Blanka Škipina, Branko Markoski, Dragoljub Mirjanić i Jovan Setrajčić

  Nanomaterials in biomedicine pharmacology and stomatology applications

  Naučni skup UNITECH Vol. 3
  Publikacija UNITECH Vol. 3
  Godina 2010
  Autori Dragoljub Mirjanić, A Šetrajčić-Tomić, Vladan Mirjanić i J Šetrajčić
  Strana od 438
  Strana do 446

  Temperature properties of films

  Naučni skup Conference on Advanced Materials
  Publikacija Proceedings of Conference on Advanced Materials ICAM 91, Strazbourg, France
  Godina 1991
  Autori Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, Bratislav Tošić i Zlatko Bundalo

Ostali radovi

  Bibliografija 2000-2005

  Godina 2005
  Autori Dragoljub Mirjanić, R. Grujić, Ljiljana Ševo, Jelena Božić, R. Kravarušić, Milorad Božić, M. Đuđurović, M. Kalušević, Mile Dardić, Mile Dmičić, Vladimir Jovanović, Zoran Kukrić, Igor Simanović, Predrag Miletić i Petar Pavlović

Knjige

  Fizika atmosfere

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 99938-611-3-8
  Godina 2005
  Autori Dragoljub Mirjanić i Rajko Gnjato
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Savremene tehnologije i bezbjednost namirnica

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN ISBN 99938-54-01-8
  Godina 2005
  Autori Goran Vučić, Dragoljub Mirjanić i Blanka Škipina
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 77