Navigation

Sara Koljančić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija viši asistent January 26, 2023

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Computation of Positive Roots for Lie Algebras

  DOI 10.7251/MK2002033B
  Časopis MAT-KOL
  Godina 2020
  Autori Duško Bogdanić and Sara Jevđenić
  Volumen 26
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 40
  Veb adresa https://matinf.pmf.unibl.org/mat-kol/en/home

Projekti

Topoloske i kombinatorne metode u problemima podjele

Project Number 1259105
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants Mia Jotanovic
Sara Koljancic, ma
doc. dr Dimitrije Cvokic
prof. dr Zoran Mitrovic
mr Ognjen Papaz
Tijana Babic
prof. dr Miroslav Pranic
Business Partner VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-30
Project value 3500.0 BAM

Kompresovani grafovi komutativnosti algebarskih struktura

Project Number 1259098
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Bogdanic
Participants mr Jovan Mikic
Sara Koljancic, ma
mr Ivan-Vanja Boroja
Business Partner Vijece ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Slovenijeada
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 3600.0 BAM

Razvoj metoda vjestacke inteligencije za rjesavanje problema racunarske biologije

Project Number 1259052
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants prof. dr Vladimir Jovanovic
doc. dr Vladimir Filipovic
Milan Predojevic, ma
doc. dr Milana Grbic
doc. dr Marko Djukanovic
prof. dr Dusko Bogdanic
Vukasin Crnogorac
Sara Koljancic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2022-10-30
Project value 22000.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Project Number 1259049
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants Milanka Treml, ma
mr Sladjana Babic
prof. dr Zoran Mitrovic
prof. dr Miroslav Pranic
Sara Koljancic, ma
prof. dr Dusko Bogdanic
doc. dr Bojan Nikolic
doc. dr Milana Grbic
Mia Jotanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-01-31
Project value 12000.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Project Number 1259030
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Bogdanic
Participants mr Tatjana Zec
doc. dr Marko Djukanovic
Sara Koljancic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2024-03-05
Project value 4000.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda masinskog ucenja u bioinformatici

Project Number 1259015
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants Sara Koljancic, ma
Milan Predojevic, ma
prof. dr Dusko Bogdanic
prof. dr Vladimir Jovanovic
doc. dr Vladimir Filipovic
doc. dr Milana Grbic
doc. dr Marko Djukanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-10-06
Project value 12410.0 BAM

Topoloske i kombinatorne osobine nekih vaznih kompleksa

Project Number 1259014
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants Milanka Treml, ma
doc. dr Bojan Nikolic
prof. dr Miroslav Pranic
mr Sladjana Babic
prof. dr Zoran Mitrovic
prof. dr Dusko Bogdanic
Alen Djuric
doc. dr Milana Grbic
Sara Koljancic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2023-01-31
Project value 13000.0 BAM