Navigation

prof. dr Nada Banjac
vanredni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za preventivnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Urgentna medicina vanredni profesor June 29, 2017

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18PP Prva pomoć
ISM07KP1 Klinička praksa 1
ISM07KP2 Klinička praksa 2
ISM13KP1 Klinička praksa 1 - njega bolesnika
ISM13KP2 Klinička praksa 2 - prva pomoć
ISM13UM Urgentna medicina
ISS07PP Prva pomoć
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18UMHS Urgentna medicina i hitna stanja u laboratorijskoj medicini

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ANALYSIS OF EFFECT OF THE ANTIDEPRESSANT SERTALINE ON THE LEGHT OF QT INTERVAL IN PATIENTS WITH DEPRESSION AND ALCOHOL DEPENDENCE

  DOI http://dx.doi.org/10
  Časopis SANAMED
  Godina 2019
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović, Gordana Macanović, Nada Banjac, and Želimir Erić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 42
  Strana do 52
  Veb adresa http://www.sanamed.rs/OJS/index.php/Sanamed

  DEHIDRATACIJA KOD DJECE KAO POSLJEDICA GASTROENTERITISA

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 194
  Godina 2019
  Autori Nada Banjac, Daniela Kesić-Mijić, and Gordana Maravić-Oplakan
  Volumen 25
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 18
  Veb adresa https://www.beograd94.rs/sr/edukacija/%C4%8Daspis-halo-194

  BILIJARNE KOLIKE U HITNOJ POMOĆI

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2018
  Autori Nada Banjac and Davor Đurić
  Volumen Vol.24
  Broj 1 2018.
  Strana od 8
  Strana do 21
  Veb adresa https://halo194.rs/index.php/radovi/bilijarne-kolike-u-hitnoj-pomoci

  POREMEĆAJI SRČANOG RITMA I PRIMJENA ANTIARTITMIKA U SHMP DOMA ZDRAVLJA BANJA LUKA

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2017
  Autori Nada Banjac and Bjanka Lazić
  Strana od -
  Strana do -
  Veb adresa https://halo194.rs/index.php/radovi/poremecaji-srcanog-ritma-i-primjena-antiartitmika-u-shmp-doma-zdravlja-banja-luka

  PISANJE NAUČNOG ČLANKA: UMRID FORMULA

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2017
  Autori Slađana Anđelić, Nada Banjac, Goran Čolaković, and Nada Emiš-Vandlik
  Volumen Vol.23
  Broj 1 2017.
  Strana od 31
  Strana do 37
  Veb adresa https://halo194.rs/

  Poremećaji srčanog ritma i primjena antiartitmika u SHMP Doma zdravlja Banja Luka

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine Halo 194
  Godina 2017
  Autori Nada Banjac and B. Lazić
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 59

  PISANJE NAUČNOG ČLANKA: UMRID FORMULA

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine Halo 194
  Godina 2017
  Autori Slađana Anđelić, Nada Banjac, Goran Čolaković, and Nada Emiš-Vadlik
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 37

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

  DOI 10.7251/BII1602104K B
  Časopis Biomedicinska istraživanja
  Godina 2016
  Autori Darko Golić, Božo Krivokuća, Zoran Mavija, and Nada Banjac
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 104
  Strana do 111

  Učestalost polne zastupljenosti, sociodemografskih i drugih faktora kod pacijenata sa depresivnim poremećajem nakon moždanog udara

  Časopis Psumedica časopis za psihijatriju, psihologiju i srodne discipline
  Godina 2016
  Autori Nada Banjac, S. Stojanović-Vukadinović, Z. Stojanović, Milan Stojaković, and G. Macanović
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 1
  Strana do 30

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Božo Krivokuća, Zoran Mavija, Duška Golić, Nada Banjac, P. Kovačević, and S. Krivokuća
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 8

  Tretman hipoglikemije u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2016
  Autori Milica Gaćeša, Miljenko Gaćeša, Renata Hadžić, Nada Banjac, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 16
  Broj 3
  Strana od 15
  Strana do 21
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=RELAKW%26and%26hipoglikemija&page=1&sort=1&stype=0&backurl=%2fRelated.aspx%3fartak%3dhipoglikemija

  Akutni respiratorni distres sindrom kod predoziranja heroinom

  Časopis Respiratio, časopis udruženja pulmologa RS
  Godina 2015
  Autori Danijela Kesić-Mijić, Mirjana Gnjatić, and Nada Banjac
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 186
  Strana do 189
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2015.pdf

  Kongitivno funkcionisanje pacijenata sa depresijom nakon moždanog udara

  Časopis Psumedica časopis za psihijatriju, psihologiju i srodne discipline
  Godina 2015
  Autori S. Vukadinović, Z. Stojanović, and Nada Banjac
  Volumen 15
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 2

  Skrining očnih oboljenja kod djece u Banjaluci

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine Halo 194
  Godina 2013
  Autori Vinko Regoda and Nada Banjac
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 11
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2611312&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d11312

  Prehospitalni tretman akutne psihotične reakcije

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac and Veselka Maksimović
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 47
  Strana do 54
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2611429&page=0&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d11429

  Akutne respiratorne opstruktivne infekcije kod djece u SHMP Banjaluka

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine Halo 194
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac, Aleksandar Perić, Milica Gavela, and Dragana Ćetković
  Volumen 19
  Broj 3
  Strana od 101
  Strana do 107
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2611547&page=0&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d11547

  Određivanje troponina T i D-dimera u dijagnozi akutnog koronarnog sindroma i embolije pluća u Službi hitne medicinske pomoći u Banjoj Luci

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194
  Godina 2012
  Autori Nada Banjac, Z. Lukić, and D. Mijić-Kesić
  Volumen 18
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 7

  Učestalost alergijskih reakcija u Službi hitne medicinske pomoći Doma Zdravlja Banja Luka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, Miljenko Gaćeša, S. Kozomara, Gordana Maravić-Oplakan, B. Galić, and Dijana Mihajlović
  Broj 2-3
  Strana od 15
  Strana do 21
  Veb adresa http://urgentnamedicina.sld.org.rs/dotAsset/57031.pdf

  MIRTAZAPIN U LIJEČENJU DEPRESIVNIH PACIJENATA

  DOI 10.7215/PSY1002009V
  Časopis PSYMEDICA - Časopis za psihijatriju psihologiju i srodne discipline (PSY)
  Godina 2010
  Autori Sanja Vukadinović, Milan Stojaković, and Nada Banjac
  Broj 1-2
  Strana od 9
  Strana do 15
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/psymedica/article/view/009V/113

  Učestalost nasilja među adolescentima

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2008
  Autori Gordana Maravić-Oplakan, Marija Burgić-Radmanović, and Nada Banjac
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 33
  Strana do 40
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%266325&page=5&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d6325

  Akutne intoksikacije hemijskim agensima u SHMP Banja Luka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2008
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, and Sanja Vukadinović
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 50
  Strana do 53
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%266325&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d6325

  Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2008
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, Duško Vulić, and Sanja Vukadinović
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 54
  Strana do 58
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%266325&page=9&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d6325

  Uloga i značaj defibrilacije u reanimaciji

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "ABC"
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, and G. Dragišić
  Volumen 1
  Broj 54
  Strana od -
  Strana do -

  Sindrom krupa

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "ABC"
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, N. Dragišić, and Jelica Predojević-Samardžić
  Volumen 1
  Broj 65
  Strana od -
  Strana do -

  Hronična opstruktivna bolest i astma u službi hitne pomoći u prijeratnom i poratnom periodu

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "ABC"
  Godina 2003
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Peđa Kovačević, and Nada Banjac
  Volumen 83
  Strana od -
  Strana do -

  Uticaj faktora klime na respiratorna oboljenja

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine - "Halo 94"
  Godina 2002
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić, Dragana Stojisavljević, D. Danojević, and S. Petković
  Volumen 22
  Strana od 21
  Strana do 25

  Učestalost i način zbrinjavanja srčanih aritmija u Službi hitne pomoći Banjaluka

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine - "Halo 94"
  Godina 2002
  Autori G. Dragišić, Nada Banjac, Rade Tanjga, and N. Vrhovac
  Volumen 22
  Broj 27
  Strana od -
  Strana do -

  Uloga rane defibrilacije u postupku reanimacije u Službi hitne pomoći

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine - "Halo 94"
  Godina 2002
  Autori Nada Banjac, D. Milošević, M. Zrnić, and Z. Ahmić
  Volumen 21
  Broj 37
  Strana od -
  Strana do -

  Uticaj klime na respiratorna oboljenja

  DOI 0354-2777
  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2002
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, and Snežana Petković
  Volumen 5
  Broj 22
  Strana od 21
  Strana do 26

  Učestalost i način zbrinjavanja srčanih aritmija u Službi hitne pomoći u Banjoj Luci

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2002
  Autori Gordana Dragišić, Nada Banjac, Suzana Savić-Vrhovac, and Rade Tanjga
  Volumen 5
  Broj 22
  Strana od 27
  Strana do 33

  Principi liječenja arterijske hipertenzije u službi hitne medicinske pomoći u Banjaluci i uloga stresa

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2001
  Autori Nada Banjac, M. Krneta, M. Zrnić, and Z. Ahmić
  Volumen 19
  Broj 15
  Strana od -
  Strana do -

Radovi sa skupova

  Justification of Benzodiazepine application

  Naučni skup Proceedings 46th Internacional Neuropsyhiatric
  Publikacija Neurologia Croatica 1953
  Godina 2017
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, and Marija Burgić-Radmanović

  Povrede nastale u saobraćajnim nezgodama

  Naučni skup Šesti kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Nada Banjac and Božo Krivokuća

  Pojava Q-groznice u gradu Banja Luka u prvom trimestru 2016. godine

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres Društva lekara urgentne medicine Srbije
  Godina 2016
  Autori D. Simić, Nada Banjac, S. Kozomara, M. Šupica, S. Trninić, G. Matić, M. Gaćeša, and M. Miljković

  Učestalost akutnih komplikacija dijabetesa u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja BanjaLuka

  Naučni skup Deveti kongres urgentne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Đ. Bajić, Nada Banjac, and D. Haseljić

  Značaj obuke i uloga pripadnika saobraćane policije upružanju prve pomoći

  Naučni skup Drugi stručni seminar sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac
  Strana od 152
  Strana do 155

  Psihomo- torna zrelost djece za upis u prvi razred osnovne škole. Kongres doktora medicine

  Naučni skup Kongres doktora medicine
  Godina 2013
  Autori G. Maravić-Oplakan, Nada Banjac, Lj. Jelovac, and S. Trifunović

  Akutni koronarni sindrom i značaj određivanja kardiospecifičnih enzima u SHMP Banjaluka

  Naučni skup Treći kongres doktora medicine RS sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac and G. Gvozdenac

  Uloga Službe hitne medicinske pomoći u zbrinjavanju onkoloških pacijenata u Banjoj Luci

  Naučni skup Osmi kongres urgentne medicine Srbijesa
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac, D. Mijić-Kesić, and Sanja Ljubojević-Osmančević

  Zbrinjavanje povređenih u SHMP Bijeljina

  Naučni skup Deseti simpozijum urgentne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori S. Mijatović, Nada Banjac, D. Milanović, D. Savić, and A. Mijatović

  Frekvency of cerebrovascular diseases and risk factor in emergency department in Banjaluka

  Naučni skup 17 th World Congress for Disaster and Emergency Medicine
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, S. Kežić, Gordana Maravić-Oplakan, S. Vukadinović, N. Janjić, V. Vulić, and D. Kovačević

  Incidence and prehospital care of acute coronarry in emergency department, Banjaluka

  Naučni skup 17 th World Congress for Disaster and Emergency Medicine
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, B. Kovačević, Lj. Jelovac, D. Mihajlović, and D. Kovačević

  Significance of early detection of health disorders in primary school pupils

  Naučni skup 19 th Wonca World Conference of Famili Doctors
  Godina 2010
  Autori G. Maravić-Oplakan, Marija Burgić-Radmanović, Z. Škorić, Nada Banjac, and S. Trifunović

  Prevention and raising awareness of the young people of influence of anrcotics on their health

  Naučni skup 19th Wonce World Conference of Famili Doctors
  Godina 2010
  Autori Gordana Maravić-Oplakan, Nada Banjac, Lj. Jelovac, Marija Burgić-Radmanović, Duško Vulić, and V. Vulić

  By prevention to an early breas cancer diagnose and successful tretment

  Naučni skup 13th Wonce Europe Conference de la Medicine, Generale 2007.
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2007
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, and M. Popović

  Smoking frequency among HVE teacher in the primary schools of Republika Srpska

  Naučni skup The first international conference on smoking cessation
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2007
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, Duško Vulić, and J. Bujadinović

  Mirtazapine and suxual dysfunktion

  Naučni skup Medicinski arhiv
  Publikacija Časopis ljekara Bosne i Hercegovine
  Godina 2007
  Autori Milan Stojaković, Nada Banjac, and S. Vukadinović

  Rezultati iefikasnosti edukativno-promotivnih programa kod školske omladine

  Naučni skup Četvrti kongeres pedijatara Srbije i Crne Gore
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Gordana Maravić-Oplakan, Nada Banjac, Marija Burgić-Radmanović, M. Đaković, and S. Marić

  Prehospitalni tretman akutnih trovanja hemijskim agensima kod odraslih u Službi hitne medicinske pomoći uBanjojLuci

  Naučni skup Wonca Europe
  Publikacija Abstract book
  Godina 2006
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, Snježna Pejičić, and J. Vučković

  Pilot Study on efficiency and importance of educational programs in promotion and preventio od health among schoolage children

  Naučni skup 1 st Congress of the Association doctors GP/FM Svuth-East Europe
  Publikacija Abstract book
  Godina 2006
  Autori Gordana Maravić-Oplakan, Nada Banjac, V. Vulić, M. Popović, Marija Burgić-Radmanović, and J. Vučković

Ostali radovi

  Urgentna stanja

  Godina 2018
  Autori Nada Banjac

  Savremeni izazovi u medicini

  Godina 2017
  Autori Nada Banjac

  Prevencija akutnih i hroničnih komplikacija dijabetesa kod djece na inzulinu na teritoriji opštine Banjaluka

  Godina 2017
  Autori Nada Banjac

  Unapređenje kvaliteta pružanja hitne medicinske pomoći u 15 opština Republike Srpske

  Godina 2011
  Autori Nada Banjac

  „Uporedna analiza efekata različitih inhibitora fosfodiesteraze 5 (PDE5) na koronarnu cirkulaciju“

  Godina 2011
  Autori Nada Banjac

  :"Unapređenje kvaliteta pružanja hitne medicinske pomoći u 15 opština Republike Srpske"

  Godina 2011
  Autori Nada Banjac

  Poboljšanje dijagnostike i tretmana akutnog infarkta miokarda (AIM), u svim domovima zdravlja Republike Srpske

  Godina 2008
  Autori Nada Banjac

  Poboljšanje dijagnostike i tretmana akutnog infarkta miokarda (AIM), u svim domovima zdravlja Republike Srpske

  Godina 2008
  Autori Nada Banjac

  „Prehospitalno zbrinjavanje akutnih trovanja hemijskim agensima kod odraslih osoba“

  Izdavač Medicinski fakultet, Banja Luka
  Godina 2006
  Autori Nada Banjac

  Prevencija ranog otkrivanja raka dojke" na teritoriji opštine Novi Grad

  Godina 2005
  Autori Nada Banjac

  Prevencija ranog otkrivanja raka dojke" na teritoriji opštine Novi Grad

  Godina 2005
  Autori Nada Banjac

  Prevencija akutnih i hroničnih komplikacija dijabetesa kod djece na inzulinu na teritoriji opštine Banjaluka

  Godina 2004
  Autori Nada Banjac

  Pružanje medicinske pomoći starim i nepokretnim licima socijalno ugroženih kategorija u gradu Banjaluci

  Godina 2004
  Autori Nada Banjac

  Pružanje medicinske pomoći starim i nepokretnim licima socijalno ugroženih kategorija u gradu Banjaluci", realizovan 2003/2004.

  Godina 2004
  Autori Nada Banjac

Knjige

  Urgentna medicina

  Izdavač Grafid d.o.o Banjaluka
  ISBN 978-99976-26-12-7
  Godina 2018
  Autori Nada Banjac, Darko Golić, Božo Krivokuća, and Snježana Kozomara
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 573

  Urgentna medicina – Vodič iz BLS-a za nemedicinsko osoblje

  Izdavač Banja Luka: Primaprom, 2012 (Banja Luka : Primaprom)
  ISBN 978-99955-728-2-2
  Godina 2012
  Autori Nada Banjac and Dražen Kovačević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 29

  Urgentna medicina – Vodič za medicinske tehničare

  Izdavač Banja Luka: Primaprom, 2012 (Banja Luka : Primaprom)
  ISBN 978-99955-728-1-5
  Godina 2012
  Autori Nada Banjac and Dražen Kovačević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 176

  Urgentna medicina – Vodič za ljekare

  Izdavač Banja Luka: Primaprom, 2012 (Banja Luka : Primaprom)
  ISBN 978-99955-728-0-8
  Godina 2012
  Autori Nada Banjac and Dražen Kovačević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 246