Navigacija

Milan Šipka
asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet
Katedre
 • Poljoprivredni fakultet-Katedra za zemljište, fiziologiju i ishranu biljaka
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Nauka o zemljištu asistent 24. decembar 2015.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OAE07ZM Zemljište i melioracije
OBP07MZ Melioracije zemljišta
OBP07NAV Navodnjavanje
OBP07PED Pedologija
OHK08MUZ Melioracije i uređenje zemljišta
OHK08PED Pedologija

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C13EOS38 Pedologija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Water Resources in the Bratunac Municipality as an Opportunity for Irrigation in Agriculture

  Naučni skup International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE)"
  DOI https://doi.org/10.1088/1755-1315/222/1/012024
  Publikacija IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković, Petar Begović, Branko Ivanković, Milan Šipka, Dušica Pešević i Mirjana Marković
  Veb adresa https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/222/1/012024

  PHYSICAL CHEMICAL CHARACTERISTICS OF HERBICIDES USED FOR MAIZE PRODUCTION IN BIH AS FACTORS OF POTENTIAL HERBICIDE LEACHING IN GROUNDWATER

  Naučni skup 9th Congress of the Soil Science Society of Bosnia and Hercegovina
  Publikacija Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Siniša Mitrić, Mihajlo Marković, Mladen Babić, Milan Šipka, Dušica Pešević i Duško Dragičević
  Strana od 297
  Strana do 305

Ostali radovi

  Osnova zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Gradiška

  Izdavač Univretzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Institut za agroekologiju i zemljište
  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković, Novo Pržulj, Zlatan Kovačević, Siniša Mitrić, Milan Šipka, Mladen Babić, Bojana Ivić Župić i Ljiljana Tomić

Projekti

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim Svjetlana Ćoralić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Danijela Kondić
doc. dr Dane Marčeta
prof. dr Dušica Pešević
Mirjana Marković
prof. dr Zlatan Kovačević
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Čedomir Crnogorac
Milan Šipka
Mladen Babić
prof. dr Novo Pržulj
prof. dr Ilija Komljenović
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM