Navigacija

Milan Šipka
asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Nauka o zemljištu
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

OBP07PED Pedologija
OAE07ZM Zemljište i melioracije
OHK08PED Pedologija
OHK08MUZ Melioracije i uređenje zemljišta
OBP07NAV Navodnjavanje
OBP07MZ Melioracije zemljišta

Prirodno-matematički fakultet

1C13EOS38 Pedologija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  PHYSICAL CHEMICAL CHARACTERISTICS OF HERBICIDES USED FOR MAIZE PRODUCTION IN BIH AS FACTORS OF POTENTIAL HERBICIDE LEACHING IN GROUNDWATER

  Naučni skup 9th Congress of the Soil Science Society of Bosnia and Hercegovina
  Publikacija Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Siniša Mitrić, Mihajlo Marković, Mladen Babić, Milan Šipka, Dušica Pešević i Duško Dragičević
  Strana od 297
  Strana do 305

Projekti

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim Svjetlana Ćoralić
doc. dr Marijana Kapović Solomun
Mirjana Marković
prof. dr Novo Pržulj
Milan Šipka
prof. dr Čedomir Crnogorac
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Ilija Komljenović
doc. dr Dušica Pešević
Mladen Babić
doc. dr Dane Marčeta
prof. dr Zlatan Kovačević
prof. dr Danijela Kondić
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM