Navigacija

Sanja Maglov

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Mašinski fakultet

Predmeti

Mašinski fakultet

07O1E1 Engleski jezik 1
07O1E2 Engleski jezik 2
07O1E3 Engleski jezik 3
07O1E4 Engleski jezik 4
07O3TE1 Tehnički engleski jezik 1
07O3TE2 Tehnički engleski jezik 2

Bibliografija

Knjige

  Integralna proizvodnja, IOBC tehničke smjernice i procedure.Prevod sa engleskog jezika. (Lektura i korektura publikacije)

  Izdavač Naučno voćarsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99938-808-4-4
  Godina 2017
  Autori Gordana Đurić, Sanja Maglov i Jelena Brkić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 218

  Integralna proizvodnja, IOBC tehničke smjernice i procedure. Prevod sa engleskog jezika.

  Izdavač Naučno voćarsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99938-808-4-4
  Godina 2011
  Autori Gordana Đurić i Sanja Maglov
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 218