Navigacija

Dragica Mihaljčić

Referent za knjigovodstvene poslove - II-33
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 107

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim dr Dražen Miljić
doc. dr Dragan Čomić
Zorana Hrkić-Ilić, ma
prof. dr Jugoslav Brujić
prof. dr Zoran Stanivuković
doc. Branislav Cvjetković, ma
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Dane Marčeta
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Vojislav Dukić
Dragica Mihaljčić
doc. dr Vladimir Stupar
Brankica Kajkut
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Rodoljub Oljača
Đorđije Milanović
prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Mira Milić
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Zoran Maunaga
Jelena Čučković, ma
doc. dr Dane Marčeta
dr Dražen Miljić
Dragica Mihaljčić
doc. dr Danijela Petrović
dr Milorad Danilović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM