Navigacija

dr Dražen Miljić

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Šumarski fakultet
051/460-550

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Zoran Stanivuković
prof. dr Marijana Kapović Solomun
Dragica Mihaljčić
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Jugoslav Brujić
Brankica Kajkut
Đorđije Milanović
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Dane Marčeta
dr Dražen Miljić
prof. dr Mira Milić
doc. dr Vladimir Stupar
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Milan Mataruga
doc. dr Dragan Čomić
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Vojislav Dukić
Zorana Hrkić-Ilić, ma
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
doc. Branislav Cvjetković, ma
prof. dr Nada Šumatić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Erozija zemljišta i prevencija bujičnih poplava

Glavni cilj projekta je razvoj i unapređenje nastavnih i obrazovnih planova i programa na Zapadnom Balkanu (Srbija i Bosna i Hercegovina) koji će rješavati probleme kontrole erozije zemljišta i zaštitu od bujičnih poplava, te usklađenost sa direktivama...

Broj projekta 1251405
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim prof. dr Jugoslav Brujić
doc. dr Dane Marčeta
doc. dr Vanja Daničić
Đorđije Milanović
Jelena Rožić
dr Dražen Miljić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 30.11.2018.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 255343.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Zoran Maunaga
dr Milorad Danilović
Dragica Mihaljčić
doc. dr Dane Marčeta
dr Dražen Miljić
doc. dr Danijela Petrović
Jelena Čučković, ma
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM