Navigacija

prof. dr Zoran Lukić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-029
Uža naučna/umjetnička oblast Menadžment
Datum izbora u zvanje 31. januar 2013.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O14MEN Menadžment
2TKiKU Transnacionalne kompanije i korporatvivno upravljanje
2O14PMVJ Menadžerske vještine
2MV Menadžerske vještine
2I14PPPR Poslovna predviđanja
1MEN Menadžment
1OPS Organizacija poslovnih sistema

Šumarski fakultet

MŠ10ENSŠ Ekološke norme i standardi u šumarstvu
MŠ13ODGO Društveno odgovorno poslovanje u šumarstvu
MŠ11ENSŠ Ekološke norme i standardi u šumarstvu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Menadžment i liderstvo

  DOI 10.1515/eoik-2015-0012
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2015
  Autori Zoran Lukić, Amela Mustafić i Dragana Došenović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 67
  Strana do 78

  Organizacione strukture i hodogram dokumentacije i aktivnosti

  DOI 10.7251/OIK1403006L
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2014
  Autori Zoran Lukić, Dragana Došenović i Slađenko Galić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 87
  Strana do 106

  Projektovanje i restrukturiranje organizacije

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2011
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović
  Strana od 50
  Strana do 55

  Potreba formiranja interesnih organizacija u sektoru privatnog šumarstva na primjeru opštine Novi Grad

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2010
  Autori Zoran Lukić, G. Tubin, Branislav Cvjetković, Vojislav Dukić i Zoran Govedar
  Broj 27-28
  Strana od --
  Strana do --

Radovi sa skupova

  INTERDEPENDENCE AND THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND MANAGEMENT COMPETENCE

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2014
  Autori Zoran Lukić, Dragana Došenović i Dijana Bojić
  Strana od 68
  Strana do 76

  Uticaj poslovnog planiranja na poslovanje malih i srednjih preduzeća

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja
  Godina 2014
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović
  Strana od 147
  Strana do 162

  Kadrovski potencijal kao element organizacije

  Naučni skup Jahorinski poslovni dani preduzetništva, gastronomije i turizma
  Godina 2013
  Autori Dragana Došenović, Zoran Lukić, Slađenko Galić i Jelena Milinković
  Strana od 333
  Strana do 359

  Business ethics and company performance

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2012
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović
  Strana od 423
  Strana do 432

  ’’Aktuelna problematika nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova u šumarstvu Republike Srpske’’

  Naučni skup ’’Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj’’
  Godina 2011
  Autori Zoran Govedar, Zoran Lukić i Dragan Čomić
  Strana od 136
  Strana do 147