Navigacija

Brankica Kajkut

Tehnički sekretar - II-32
Šumarski fakultet

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim doc. Branislav Cvjetković, ma
prof. dr Jugoslav Brujić
Brankica Kajkut
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Nada Šumatić
doc. dr Dane Marčeta
prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Vladimir Stupar
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Mira Milić
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Milan Mataruga
dr Dražen Miljić
Dragica Mihaljčić
prof. dr Zoran Stanivuković
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Ljiljana Došenović
Đorđije Milanović
prof. dr Vojislav Dukić
Zorana Hrkić-Ilić, ma
doc. dr Dragan Čomić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM