Navigacija

Đorđije Milanović

Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 31

051/464-628
lokal 131

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Šumska vegetacija Trešnjika kod Banje Luke

  DOI 10.7251/GSF1625015M
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Miloš Miletić, Đorđije Milanović, Vladimir Stupar i Jugoslav Brujić
  Volumen 25
  Strana od 15
  Strana do 40
  Veb adresa http://glasnik-sfbl.rs.ba/