Navigacija

Biljana Gatarić
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Bibliografija

Radovi sa skupova

  APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS TO IDENTIFY DRUG SUBCLASSES BASED ON DOSE NUMBER AND PERMEABILITY

  Naučni skup 11 Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Biljana Gatarić, Marija Ilić i Jelena Parojčić
  Strana od 153
  Strana do 154
  Veb adresa http://www.farmacija.org/dokumenti/ARHIV%20BR%203.pdf

  Terapija atopijskog dermatitisa - multidisciplinarni pristup

  Naučni skup 13. simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije
  Publikacija Koža
  Godina 2016
  Autori Biljana Gatarić, Nataša Bubić-Pajić i Anđelka Račić
  Strana od 48
  Strana do 57