Navigacija

Biljana Gatarić
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Nanofarmaceutski preparati – karakteristike značajne za farmaceutsku praksu

  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2017
  Autori Nataša Bubić-Pajić, Gatarić Biljana, Jelena Čivčija i Gordana Vuleta
  Volumen 67
  Strana od 265
  Strana do 289
  Veb adresa http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0004-1963/2017/0004-19631704265B.pdf

Radovi sa skupova

  PRIMENA NOVOG KOPROCESOVANOG EKSCIPIJENSA RETALAC® ZA IZRADU TABLETA ZA PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM LEKOVITE SUPSTANCE POSTUPKOM DIREKTNE KOMPRESIJE

  Naučni skup VII Kongres farmaceuta Srbije
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2018
  Autori Biljana Gatarić, Nebojša Mandić Kovačević, Ivana Vasiljević, Đuriš Jelena i Parojčić Jelena

  APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS TO IDENTIFY DRUG SUBCLASSES BASED ON DOSE NUMBER AND PERMEABILITY

  Naučni skup 11 Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Biljana Gatarić, Marija Ilić i Jelena Parojčić
  Strana od 153
  Strana do 154
  Veb adresa http://www.farmacija.org/dokumenti/ARHIV%20BR%203.pdf

  Terapija atopijskog dermatitisa - multidisciplinarni pristup

  Naučni skup 13. simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije
  Publikacija Koža
  Godina 2016
  Autori Biljana Gatarić, Nataša Bubić-Pajić i Anđelka Račić
  Strana od 48
  Strana do 57