Navigation

Dejan Vasić
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-110
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za geodeziju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geodetski referentni sistemi viši asistent September 27, 2018

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MGDAGM Astrometrijsko-geodetske metode
MGDGG Geodetska geodinamika
MGDMPGNSS Metode pozicioniranja globalnim navigacionim satelitskim sistemima
Akademske studije prvog ciklusa
OGD07GA Geodetska astronomija
OGD07GNSS Globalni navigacini satelitski sistemi
OGD07OGRM Osnove geodetskih referentnih mreža
OGD07PNG Praktična nastava iz geodezije
OGD07PNIG Praktična nastava iz inženjerske geodezije
OGD07SG Satelitska geodezija
OGD07TSP Teorija satelitkog pozicioniranja
OGD07FG Fizička geodezija
OGD08FG Fizička geodezija
OGD09GRM Geodetske referentne mreže
OGD09GRS Geodetski referentni sistemi
OGD09FG Fizička geodezija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Horizontal coordinates transformation and residuals modelling on the territory of the Republic of Srpska

  DOI 10.1080/00396265.2020.1781357
  Časopis SURVEY REVIEW
  Godina 2020
  Autori Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, Oleg Odalović, Dragan Blagojević, and Branko Milovanović
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396265.2020.1781357

  RAČUNANJE POMJERANJA ZEMLJINE KORE UPOTREBOM GEODETSKE TEHNIKE VLBI

  DOI 10.7251/HER1923143T
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2019
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić, and Dragoljub Sekulović
  Broj 23
  Strana od 143
  Strana do 161
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/herald/article/view/6098

  Geostatistical determination of recent vertical movements of the Earth’s crust on the territory of the Republic of Srpska

  DOI 10.1080/00396265.2017.1308911
  Časopis SURVEY REVIEW
  Godina 2017
  Autori Dejan Vasić, Gorana Todorić, and Radenko Višnjić
  Volumen 50
  Broj 362
  Strana od 447
  Strana do 453
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.1080/00396265.2017.1308911

  Estimating the influence of point heights in computing datum transformation parameters

  DOI 10.14438/gn.2014.18
  Časopis Geonauka
  Godina 2014
  Autori Dejan Vasić
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 17
  Strana do 25
  Veb adresa http://geonauka.sgs.org.rs/article?article_id=201418

  ODREĐIVANJE GEOIDA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM GLOBALNOG GEOPOTENCIJALNOG MODELA EGM2008

  DOI 10.7251/HER1814087V
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević, and Dragoljub Sekulović
  Volumen 18
  Broj 2/14
  Strana od 87
  Strana do 103

Radovi sa skupova

  POTREBA I ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA NOVOG VERTIKALNOG REFERENTNOG OKVIRA REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup IV Kongres o katastru u BiH
  Publikacija IV Kongres o katastru u BiH, Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, and Tatjana Sarajlić
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa https://www.gdhb.ba/254-iv-kongres-o-katastru-u-bih-neum-zbornik-radova.html

  DIGITAL MODELING OF EARTH'S SURFACE RELIEF

  Naučni skup NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU XIII"
  DOI 10.7251/STP1813409V
  Godina 2018
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević, and Radenko Višnjić
  Strana od 409
  Strana do 420
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/17GdGgmTpTDiDlIpxnilTSuxd7Zyyn5BT/view

  TEHNIKA VLBI – OSNOVE, STATUS I CILJEVI

  Naučni skup SYMOPIS 2017
  Publikacija XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić, and Dragoljub Sekulović
  Strana od 122
  Strana do 127

  METODE GEODETSKIH MJERENJA VERTIKALNIH POMJERANJA ZEMLJINE KORE

  Naučni skup 12. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Dejan D. Vasić, Gorana Todorić, and Radenko I. Višnjić
  Strana od 381
  Strana do 388
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

  PRIMJENA VLBI TEHNIKE PRI RAČUNANJU POMJERANJA KONTINENTALNIH PLOČA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić, and Slavko Vasiljević
  Strana od 389
  Strana do 396
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

  IMPLEMENTATION OF THE GEOPORTAL OF THE CADASTRE OF COMMUNAL UTILITIES IN ACCORDANCE WITH THE INSPIRE DIRECTIVE

  Naučni skup Vodovod i kanalzacija '16
  DOI 628.1/.2(082)
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Mladen Đurić, and Dejan Vasić
  Strana od 314
  Strana do 319

  GEODETSKA KONTROLA GEOMETRIJE TEMELJA ANTENSKOG STUBA

  Naučni skup NAUČNO-STRUČNI SKUP "GEO-EXPO 2016"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA NAUČNO-STRUČNOG SKUPA "GEO-EXPO 2016"
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Dejan Vasić
  Strana od 167
  Strana do 173

  ORIJENTACIJA POLJOZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA U POSTUPKU UREĐENJA ZEMLJIŠNE TERITORIJE KOMASACIJOM

  Naučni skup NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA
  Publikacija "NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA", KNJIGA APSTRAKATA
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Dejan Vasić
  Strana od 89
  Strana do 89

  MOGUĆNOSTI PRIMJENE URBANE KOMASACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA
  Publikacija "NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA", KNJIGA APSTRAKATA
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Dejan Vasić
  Strana od 88
  Strana do 88

  ANALIZA UNUTRAŠNJE POUZDANOSTI OSNOVNE GEODETSKE MREŽE

  Naučni skup XLIII SIMPOZIJUM O OPERACIONIM ISTRAŽIVANJIMA SYM-OP-IS 2016
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 43. SIMPOZIJUMA O OPERACIONIM ISTRAŽIVANJIMA "SYM-OP-IS 2016"
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović, Mladen Đurić, and Dejan Vasić
  Strana od 153
  Strana do 156

Knjige

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-6-9
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić and Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267
  Veb adresa https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/7150104#full

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU - ELEKTRONSKO IZDANJE

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-7-6
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić and Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267
  Veb adresa https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/7150360#full

Projekti

Monitoring obezbijedjenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije

Project Number 1253008
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Miodrag Regodic
Participants dr Velimir Ninkovic
Dejan Vasic
prof. dr Danijela Kondic
prof. dr Gordana Djuric
Mladen Amovic, ma
Gvozden Micic
mr Jelena Davidovic Gidas
Ivana Jankovic
prof. dr Dimitrije Markovic
prof. dr Miro Govedarica
Slavko Vasiljevic, ma
Jovana Micic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-12-31
Project value 22000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom ucenju pokrenutom od strane privrede

Project Number 1253006
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head Mladen Amovic, ma
Participants prof. dr Gordana Djuric
Vesna Savic
Ivana Jankovic
Marina Todorovic
Slavko Vasiljevic, ma
mr Marko Ivanisevic
Natasa Pasalic
Slavica Nedimovic
Dejan Vasic
prof. dr Brankica Milojevic
Sanja Tucikesic
prof. dr Miodrag Regodic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-01
Project value 1934423.0 BAM