Navigation

Marina Todorović

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543

Bibliografija

Ostali radovi

    „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

    Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
    Godina 2013
    Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić, and Marina Todorović

Projekti

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numericki i prakticni aspekti

Project Number 1259039
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Snjezana Maksimovic
Participants Slavica Gajic, ma
Vesna Savic
prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
Slavica Nedimovic
Marina Todorovic
Stevan Pilipovic
Nenad Teofanov
dr Sanja Atanasova
Smiljana Jaksic
Nebojsa Djuric, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 16000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom ucenju pokrenutom od strane privrede

Project Number 1253006
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head Mladen Amovic, ma
Participants Marina Todorovic
Slavko Vasiljevic, ma
prof. dr Gordana Djuric
Slavica Nedimovic
Vesna Savic
prof. dr Brankica Milojevic
Dejan Vasic
mr Marko Ivanisevic
prof. dr Miodrag Regodic
Ivana Jankovic
doc. Sanja Tucikesic
Natasa Pasalic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-01
Project value 1934423.0 BAM

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Project Number 1253004
Status Aktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Snjezana Maksimovic
Participants prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
Stevan Pilipovic
Vesna Savic
Vile Turunen
Ivana Savkovic
Smiljana Jaksic
Nebojsa Djuric, ma
Marina Todorovic
Nenad Teofanov
Stamenko Mijatovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-04-01
Project value 10960.0 BAM