Navigation

Marina Todorović

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543

Bibliografija

Ostali radovi

    „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

    Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
    Godina 2013
    Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić, and Marina Todorović

Projekti

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numericki i prakticni aspekti

Project Number 1259039
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Snjezana Maksimovic
Participants doc. dr Nebojsa Djuric
Vesna Savic
Slavica Nedimovic
Smiljana Jaksic
prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
doc. dr Slavica Gajic
Stevan Pilipovic
Nenad Teofanov
Marina Todorovic
dr Sanja Atanasova
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 16000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom ucenju pokrenutom od strane privrede

Project Number 1253006
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head Mladen Amovic, ma
Participants prof. dr Miodrag Regodic
Marina Todorovic
prof. dr Gordana Djuric
Vesna Savic
mr Marko Ivanisevic
Ivana Jankovic
prof. dr Brankica Milojevic
Slavica Nedimovic
Dejan Vasic
Natasa Pasalic
doc. Sanja Tucikesic
Slavko Vasiljevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-01
Project value 1934423.0 BAM

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Project Number 1253004
Status Aktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Snjezana Maksimovic
Participants prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
Vile Turunen
Smiljana Jaksic
Stevan Pilipovic
doc. dr Nebojsa Djuric
Stamenko Mijatovic
Nenad Teofanov
Ivana Savkovic
Vesna Savic
Marina Todorovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-04-01
Project value 10960.0 BAM