Navigation

Marina Todorović

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543

Bibliografija

Ostali radovi

    „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

    Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
    Godina 2013
    Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić, and Marina Todorović

Projekti

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numericki i prakticni aspekti

Project Number 1259039
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Snjezana Maksimovic
Participants Nebojsa Djuric, ma
Stevan Pilipovic
Marina Todorovic
Vesna Savic
Smiljana Jaksic
Nenad Teofanov
prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
dr Sanja Atanasova
Slavica Gajic, ma
Slavica Nedimovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 16000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom ucenju pokrenutom od strane privrede

Project Number 1253006
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head Mladen Amovic, ma
Participants Slavica Nedimovic
Sanja Tucikesic
Natasa Pasalic
Marina Todorovic
prof. dr Brankica Milojevic
mr Marko Ivanisevic
prof. dr Gordana Djuric
Vesna Savic
Dejan Vasic
Slavko Vasiljevic, ma
Ivana Jankovic
prof. dr Miodrag Regodic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-01
Project value 1934423.0 BAM

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Project Number 1253004
Status Aktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Snjezana Maksimovic
Participants Nebojsa Djuric, ma
Nenad Teofanov
Smiljana Jaksic
Vesna Savic
Stamenko Mijatovic
Marina Todorovic
Ivana Savkovic
Vile Turunen
Stevan Pilipovic
prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-04-01
Project value 10960.0 BAM