Navigation

Marina Todorović

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543

Bibliografija

Ostali radovi

    „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

    Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
    Godina 2013
    Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić, and Marina Todorović

Projekti

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numericki i prakticni aspekti

Project Number 1259039
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Snjezana Maksimovic
Participants prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
Stevan Pilipovic
Nenad Teofanov
Slavica Gajic, ma
Smiljana Jaksic
Slavica Nedimovic
Vesna Savic
Marina Todorovic
Nebojsa Djuric, ma
dr Sanja Atanasova
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2021-03-31
Project value 16000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom ucenju pokrenutom od strane privrede

Project Number 1253006
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head Mladen Amovic, ma
Participants mr Marko Ivanisevic
doc. Sanja Tucikesic
prof. dr Brankica Milojevic
Marina Todorovic
Slavica Nedimovic
prof. dr Miodrag Regodic
Natasa Pasalic
Ivana Jankovic
Dejan Vasic
Vesna Savic
Slavko Vasiljevic, ma
prof. dr Gordana Djuric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-01
Project value 1934423.0 BAM

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Project Number 1253004
Status Aktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Snjezana Maksimovic
Participants Vesna Savic
Stevan Pilipovic
Ivana Savkovic
Vile Turunen
prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
Stamenko Mijatovic
Smiljana Jaksic
Marina Todorovic
Nebojsa Djuric, ma
Nenad Teofanov
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-04-01
Project value 10960.0 BAM