Navigation

Sanja Jaćimović

Bibliografija

Radovi sa skupova

  NAPREDNE METODE PRIMJENE TERESTRIČKE FOTOGRAMETRIJE U DOKUMENTOVANJU OBJEKATA GRADITELJSKOG NASLJEĐA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO- STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU - ZBORNIK RADOVA ISBN 978-99976-663-3-8
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, and Miroslav Malinović
  Strana od 373
  Strana do 380

  Napredne metode primjene terestričke fotogrametrije u dokumentovanju objekata graditeljskog nasljeđa

  Naučni skup XII Međunarodna naučno-stručna konferencija "STEP_GRAD2016 - Savremena teorija i praksa u graditeljstvu''
  Godina 2016
  Autori Sanja Jaćimović, Miodrag Regodić, and Miroslav Malinović

  Uspostava geodetske mreže primjenom Globalnih Navigacionih Satelitskih Sistema

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA ''SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU''
  Godina 2016
  Autori Kornelija Ristić, Sanja Tucikešić, Ankica Milinković, Branko Božić, and Sanja Jaćimović

  PROMENE SPEKTRALNIH VREDNOSTI DIGITALNIH LIDAR SNIMAKA

  Naučni skup XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović
  Strana od 173
  Strana do 177

  Obrada satelitskih snimaka u programskom paketu MATLAB

  Naučni skup XLIII Međunarodni simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS
  Publikacija Zbornik radova SYM-OP-IS 2016
  Godina 2016
  Autori Sanja Jaćimović, Miodrag Regodić, and Ljubomir Gigović
  Strana od 181
  Strana do 184

  Promene spektralnih vrednosti digitalnih LIDAR snimaka

  Naučni skup XLIII Međunarodni simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS
  Publikacija Zbornik radova SYM-OP-IS
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović
  Strana od 173
  Strana do 176

  Određivanje osetljivosti libele instrumeta WILD T-3 na egzaminatoru i metodom Komstoka

  Naučni skup Kongres metrologa 2013
  Godina 2013
  Autori Sanja Grekulović, Miljana Todorović Drakul, and Sanja Jaćimović

  Uticaj dužine vizure na tačnost određivanja visinske razlike instrumentima iste klase tačnosti različite konstrukcije

  Naučni skup Kongres metrologa
  Godina 2013
  Autori Sanja Tucikešić, Nenad Gligorić, and Sanja Anđić

  Studijski programi geodezije u Srbiji i zemljama regiona

  Naučni skup Nacionalni naučni skup - GEO2012
  Publikacija Zbornik radova GEO2012
  Godina 2012
  Autori Oleg Odalović, Sanja Grekulović, Miljana Todorović Drakul, Jovan Popović, and Sanja Jaćimović
  Strana od 118
  Strana do 124

  Savremeni geodetski instrumeti - primena u inženjersvu

  Naučni skup 4. Internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo-nauka i praksa
  Publikacija Zbornik radova GNP 2012
  Godina 2012
  Autori Sanja Jaćimović, Miljana Todorović Drakul, Sanja Grekulović, and Mileva Samardžić Petrović
  Strana od 2207
  Strana do 2214