Navigation

dr Sandra Dedijer

Tehnološki fakultet

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B53524 Grafičke komunikacije
B53624 Grafički dizajn

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Rubbing fastness properties of ink jet prints on plastic materials

  DOI 10.24867/MD.10.2018.2.73-76
  Časopis Machine Design
  Godina 2018
  Autori Nemanja Kašiković, Gojko Vladić, Mladen Stančić, Sandra Dedijer, Dragoljub Novaković, Rastko Milošević, and Ivana Jurič
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 76

Radovi sa skupova

  Data visualisation design performance evaluation

  Naučni skup International Joint Conference on Enviromental and Light Industry Technologies
  Publikacija Abstracts and Programs, ISBN 978-963-449-061-6
  Godina 2017
  Autori Gojko Vladić, Nemanja Kašiković, Magdolna Pál, Sandra Dedijer, Neda Milić, and Mladen Stančić
  Strana od 33
  Strana do 33

  Influence of packaging shape on a price presumption

  Naučni skup V International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies
  Publikacija Proceedings of the V International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies; ISBN 978-615-5460-60-9
  Godina 2015
  Autori Gojko Vladić, Nemanja Kašiković, Sandra Dedijer, Mladen Stančić, and Stefan Đurđević
  Strana od 11
  Strana do 18