Navigation

проф. др Бране Микановић
ванредни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
051/322-780
Катедре
 • Филозофски факултет-Студијски програм: Педагогија
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Општа педагогијаванредни професорSeptember 30, 2015

Предмети

Медицински факултет

Академске студије првог циклуса
ОЗЊ16ОПОснови педагогије

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МПД10ДПДДомска педагогија
МПД10МПДМедијска педагогија
МПД10СТПСавремени токови у педагогији
МУС07ДМИДидактичко-методичка истраживања
МУС07МПИМетодологија педагошких истраживања
ПИ259Методологија педагошких истраживања
Академске студије првог циклуса
ОП112Општа педагогија
ОП112-УС-07Општа педагогија
ОПФЗФОснови педагогије
ОПФЗФ-07Основи педагогије
ОПФЗФ-ПВ1Основи педагогије
ОПФЗФ-Ф1Основи педагогије
ПД147Педагогија
ПД147-07Педагогија
ПД174-16Педагогија
ППФ-07Породична педагогија
ПС1-ОПД32ООснови педагогије и дидактика
ПСВ147Педагогија слободног времена
ПСВФЗФПедагогија слободног времена
ПСВФЗФ-15Педагогија слободног времена
ПСВФЗФ-ПВ1Педагогија слободног времена
ТВФЗФТеорије васпитања
ТВФЗФ-07Теорије васпитања
ТВФЗФ-ПВ1Теорије васпитања
УП111Увод у педагогију
УПВ122-07Унапређивање породичног васпитања

Библиографија

Радови у часописима

  Family and Continued Education of Primary School Students

  ЧасописSodobna pedagogika
  Година2020
  АуториBrane Mikanović, Vesna Trifunović, and Gordana Budimir Ninković
  Волумен71 (137)
  Број1
  Страна од192
  Страна до210

  Медији у слободном времену ученика основне школе

  ЧасописЗборник радова учитељског факултета Призрен-Лепосавић
  Година2018
  АуториБране Микановић and Милена Стојановић
  Број12
  Страна од61
  Страна до77

  Фактори еколошког васпитања ученика основне школе

  DOI10.7251/NSK1801077M
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2018
  АуториБране Микановић
  ВолуменXXIV
  Број1
  Страна од77
  Страна до93

  Мотивисаност ученика основне школе за физичко васпитање

  ЧасописУчење и настава
  Година2017
  АуториБране Микановић
  Број2
  Страна од307
  Страна до324

  Интеркултурална осјетљивост ученика основне школе

  DOI10.7251/NSK1601023P
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2017
  АуториКристијан Поповић and Бране Микановић
  ВолуменLXXVIII
  Број1-2
  Страна од23
  Страна до38

  STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS VICTIMS AND BULLIES, THEIR ACADEMIC SELF-CONCEPT AND INTERPERSONAL TRUST WITHIN THE FAMILY

  DOI10.22190/FUPES1702283J
  ЧасописFacta universitatis, Series: Physical Education and sport
  Година2017
  АуториBisera Jevtić and Brane Mikanović
  Волумен15
  Број2
  Страна од283
  Страна до293

  Интеркултурне компетенције ученика основне школе

  DOI10.7251/RAD1624121M
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2016
  АуториБране Микановић, Бранка Ковачевић, Бисера Јевтић, and Кристијан Поповић
  Број24
  Страна од121
  Страна до140

  Efficiency of SRI Model of Learning

  ЧасописBritish Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Година2016
  АуториNenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Бране Микановић, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić, and Aleksandar Tubica
  Број18(1):XX-XX
  Страна од1
  Страна до15

  Neformalno nasilje u srednjoj školi

  ЧасописSinteze
  Година2016
  АуториБране Микановић and Marijana Maran
  Број9
  Страна од65
  Страна до81

  Pedagoško-metodološke vrednosti intervjuisanja u istraživanju neformalnog nasilja

  ЧасописУчење и настава
  Година2016
  АуториMarijana Maran and Brane Mikanović
  Број1
  Страна од43
  Страна до60

  Интеркултурне компетенције наставника основне школе

  DOI10.7251/FIZN1701179M
  ЧасописРадови Филозофског факултета
  Година2016
  АуториБране Микановић and Кристијан Поповић
  Број18
  Страна од179
  Страна до194

  Multicultural environment and peer violence in elementary school

  ЧасописPedagogija
  Година2015
  АуториBrane Mikanović and Bisera Jevtić
  Број4
  Страна од459
  Страна до474

  Унапређење квалитета вјежби у универзитетској настави

  ЧасописУчење и настава
  Година2015
  АуториБране Микановић and Драган Партало
  Број3
  Страна од441
  Страна до456

  Знања и вјештине у наставним програмима за млађи школски узраст

  DOI10.5937/inovacije1402084Z
  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2014
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Александра Хаџић-Крнетић, and Милица Дробац
  Број2
  Страна од84
  Страна до94
  Веб адресаhttp://www.inovacijeunastavi.rs/sr/27-2-7/

  Културне активности у слободном времену ученика разреднe наставе

  ЧасописСИНТЕЗЕ
  Година2014
  АуториБране Микановић and Славојка Панзаловић
  Број6
  Страна од59
  Страна до74

  Исходи учења и стандарди знања у основном образовању

  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Број1
  Страна од84
  Страна до93

  Примјена таксономије васпитно-образовних циљева у анализи уџбеника природе и друштва

  ЧасописУЧИТЕЉ
  Година2013
  АуториДраго Бранковић, Бране Микановић, and Драган Партало
  Број4
  Страна од539
  Страна до551

  Вредносне оријентације ученика основе школе у слободном времену

  ЧасописСИНТЕЗЕ
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Број4
  Страна од53
  Страна до69

  Неформално насиље у основној школи

  ЧасописPedagogija
  Година2013
  АуториБране Микановић and Кристијан Поповић
  Број1
  Страна од79
  Страна до89

  Проблемско-откривајући модел истраживачког рада ученика

  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2012
  АуториДраго Бранковић and Бране Микановић
  Број1
  Страна од22
  Страна до32

  Еманципаторско васпитање - основ развоја партнерских односа у настави

  ЧасописMedicinski žurnal
  Година2011
  АуториДраго Бранковић and Бране Микановић
  Број7-8
  Страна од581
  Страна до595

  Социјална педагогија - научна дисциплина у развоју

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2011
  АуториБране Микановић
  Број14
  Страна од197
  Страна до214

  Теоријске основе истраживачког рада ученика у савременим дидактичким теоријама

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2011
  АуториБране Микановић
  Број2/2009
  Страна од139
  Страна до151

  Педагошки аспекти слободног времена

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториБране Микановић
  Број13
  Страна од163
  Страна до177

  Самоевалуација студената и квалитет студирања

  ЧасописPedagogija
  Година2010
  АуториБране Микановић and Милка Ољача
  Број2
  Страна од295
  Страна до303

  Истраживачки рад ученика у образовно-васпитним стратегијама

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2010
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од101
  Страна до115

  Тестирање - научноистраживачка техника

  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Број66
  Страна од203
  Страна до215

  Припремање ученика за самоусмјерено учење

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Број12
  Страна од343
  Страна до355

  Педагошки аспекти истраживачког рада ученика

  ЧасописНАСТАВА
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од65
  Страна до77

  Модели истраживачких задатака у настави српског језика и познавања природе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2008
  АуториБране Микановић, Љубица Јовић, Смиља Дрљић, Јелена Цицовић, and Нада Шијачић
  Број1-2
  Страна од173
  Страна до186

  Учење рјешавањем истраживачких задатака у функцији унапређивања самосталног и истраживачког рада ученика

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториБране Микановић
  Број3-4
  Страна од83
  Страна до103

  Мишљења учитеља о задацима на којима раде ученици разредне наставе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од69
  Страна до86

  Уџбеник као средство развијања критичког и креативног мишљења ученика

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2006
  АуториБране Микановић
  Број9
  Страна од399
  Страна до408

  Потреба и могућност унапређења рада стручних актива

  ЧасописНАША ШКОЛА часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2005
  АуториБране Микановић and Роса Радевић
  Број3-4
  Страна од111
  Страна до127

  Ефикасност допунске наставе математике у четвртом разреду основне школе

  ЧасописНАША ШКОЛА часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2004
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од123
  Страна до139

Радови са скупова

  Процене деце млађег школског узраста о факторима и вредносним оријентацијама у слободном времену

  Научни скупИновативни приступи васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе
  ПубликацијаИновативни приступи васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе
  Година2019
  АуториБране Микановић and Бранка Станојевић
  Страна од225
  Страна до241
  Веб адресаuf-pz.net>научни-скуп-2019

  Медијска писменост и хуманиситчко васпитање у слободном времену

  Научни скупХуманистичко васпитање и информационе технологије
  ПубликацијаХуманистичко васпитање и информационе технологије
  Година2019
  АуториБране Микановић
  Страна од27
  Страна до41

  Педагогија доживљаја у књижевном делу Љубивоја Ршумовића

  Научни скупКњижевно дело Љубивоја Ршумовића
  ПубликацијаКњижевно дело Љубивоја Ршумовића
  Година2019
  АуториБране Микановић
  Страна од443
  Страна до456

  Токови развоја педагошке терминологије

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  DOI10.7251/FILZBNS1718437M
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети 2017
  Година2018
  АуториБране Микановић
  Страна од437
  Страна до456

  Ставови студената друштвених и хуманистичких наука о језику, култури и образовању

  Научни скупЈезик, култура, образовање
  ПубликацијаЈезик, култура, образовање
  Година2018
  АуториБране Микановић
  Страна од279
  Страна до298

  Педагошко савјетовање студената са инвалидитетом

  Научни скупИнклузија студената са инвалидитетом
  ПубликацијаИнклузија студената са инвалидитетом
  Година2018
  АуториБране Микановић
  Страна од92
  Страна до113

  Metodološki pristupi istraživanju vršnjačkog nasilja

  Научни скупДруштвене девијације
  DOI10.7251/CMZ1803013M
  ПубликацијаNE NASILJU - jedinstven društveni odgovor
  Година2018
  АуториBrane Mikanović
  Страна од13
  Страна до20

  Уџбеник и мултимедијални системи у образовању и васпитању као културно-потпорни системи

  Научни скупКУЛТУРНО-ПОТПОРНА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
  ПубликацијаКултурно-потпрона средства у функцији наставе и учења
  Година2017
  АуториБране Микановић
  Страна од303
  Страна до316

  Теоријско-методолошки проблеми (не)саображености педагошке теорије и праксе

  Научни скупНАУКА И СТВАРНОСТ
  DOI10.7251/ZRNS1702151B
  ПубликацијаНАУКА И СТВАРНОСТ, ТОМ 2
  Година2017
  АуториБране Микановић and Драго Бранковић
  Страна од151
  Страна до161

  Педагошке функције савременог уџбеника

  Научни скупУџбеник у функцији наставе и учења
  ПубликацијаУџбеник у функцији наставе и учења
  Година2016
  АуториБране Микановић
  Страна од479
  Страна до488

  Хуманистичко васпитање у слободном времену и еманципација личности

  Научни скупХуманистичко и еманципаторско васпитање
  ПубликацијаХуманистичко и еманципаторско васпитање
  Година2016
  АуториБране Микановић
  Страна од39
  Страна до54

  Интеркултурно васпитање - конституента евроинтеграција

  Научни скупНАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ
  DOI10.7251/ZRNETOM11510033B
  ПубликацијаНАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ
  Година2016
  АуториДраго Бранковић and Бране Микановић
  Страна од33
  Страна до46

  Хуманистичко васпитање и еманципација личности

  Научни скупНаука и савремени универзитет 4
  ПубликацијаХуманистички идеали образовања, васпитања и психологије
  Година2015
  АуториБране Микановић
  Страна од223
  Страна до235

  Критичко мишљење ученика утемељено на исходима учења

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКритичко мишљење - фактор развоја науке и друштва
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од237
  Страна до254

  Квалитет основног васпитања и образовања

  Научни скупКВАЛИТЕТ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
  ПубликацијаКВАЛИТЕТ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА - зборник 1
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од73
  Страна до91

  Концептуализација васпитања и образовања у процесу глобализације

  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 3
  ПубликацијаСАВРЕМЕНЕ ПАРАДИГМЕ У НАУЦИ И НАУЧНОЈ ФАНТАСТИЦИ зборник радова
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од385
  Страна до397

  Примјена Блумове таксономије у анализи исхода образовања за основну школу

  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаИНДИВИДУАЛНЕ РАЗЛИКЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И РАД, Тематски зборник радова
  Година2014
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Милица Дробац-Ступар, Ивана Зечевић, and Бране Микановић
  Страна од93
  Страна до103

  Медији и њихов допринос насиљу и злостављању младих

  Научни скупНАСИЉЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ МЛАДИХ
  ПубликацијаНАСИЉЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ МЛАДИХ
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од63
  Страна до76

  Знања и вјештине у наставним програмима за старији школски узраст

  Научни скупНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лука
  ПубликацијаНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лукa
  Година2013
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Милица Дробац-Ступар, and Александра Хаџић

  Слободно вријеме и факултетске обавезе студената

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаВРИЈЕДНОСТИ И ПРОТИВУРЈЕЧЈА ДРУШТВЕНЕ СТВАРНОСТИ
  Година2013
  АуториБране Микановић and Драган Партало
  Страна од165
  Страна до178

  Хуманистичко развојне парадигме универзитетског образовања

  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 2
  ПубликацијаХуманизација универзитета
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од52
  Страна до65

  Актуелност идеја Бранка Ракића о дисциплини

  Научни скупЖИВОТ И ДЈЕЛО БРАНКА РАКИЋА
  ПубликацијаЖИВОТ И ДЈЕЛО БРАНКА РАКИЋА
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од331
  Страна до342

  Циљеви и исходи физичког васпитања у основној школи

  Научни скупФизичка култура и модерно друштво
  ПубликацијаФизичка култура и модерно друштво
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од211
  Страна до222

  Медијска култура ученика основне школе

  Научни скупТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ
  ПубликацијаТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ стање и проблеми, циљеви и могућности, промјене и перспективе 7
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од781
  Страна до797

  Искуствено учење у професионалном развоју педагога

  Научни скупПедагог између теорије и праксе
  ПубликацијаПедагог између теорије и праксе
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од171
  Страна до182

  Интеркултуралност у очима наставника - проблеми и перспективе

  Научни скупПЕДАГОГИЈА И КУЛТУРА
  ПубликацијаПЕДАГОГИЈА И КУЛТУРА 3
  Година2013
  АуториБисера Јевтић and Бране Микановић
  Страна од129
  Страна до140

  Модели исксутвеног учења и професионални развој наставника

  Научни скупНастава и учење - циљеви, стандарди, исходи
  ПубликацијаНастава и учење - циљеви, стандарди, исходи
  Година2012
  АуториДраго Бранковић and Бране Микановић
  Страна од131
  Страна до146

  Савремена школа у друштву знања

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаДРУШТВО ЗНАЊА И ЛИЧНОСТ: ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ (ДЕ)ХУМАНИЗАЦИЈЕ
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Страна од111
  Страна до126

  Иновирање универзитетске наставе у функцији квалитета образовања

  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 1
  ПубликацијаОБРАЗОВАЊЕ И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Страна од44
  Страна до57

  Циљеви, компетенције и исходи васпитања и образовања у савременој школи

  Научни скупSCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  ПубликацијаШКОЛА КАО ЧИНИЛАЦ РАЗВОЈА НАЦИОНАЛНОГ И КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА И ПРОЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ/SCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Страна од95
  Страна до104

  Информално образовање у концепцији цјеложивотног учења

  Научни скупВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
  ПубликацијаВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
  Година2011
  АуториБране Микановић
  Страна од564
  Страна до573

  Ставови младих о вриједностима спорта

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКултура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса
  Година2010
  АуториБране Микановић, Драженко Јоргић, and Драган Партало
  Страна од347
  Страна до358

  Вриједносне оријентације и слободно вријеме

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКултура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса
  Година2010
  АуториДраго Бранковић and Бране Микановић
  Страна од311
  Страна до326

  Савремени уџбеник и истраживачки рад ученика

  Научни скупИНОВАЦИЈЕ У ОСНОВНОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ - ВРЕДНОВАЊЕ
  ПубликацијаИНОВАЦИЈЕ У ОСНОВНОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ - ВРЕДНОВАЊЕ
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Страна од136
  Страна до144

Остали радови

  Obrazovanje za održivi razvoj u inicijalnom profesionalnom razvoju predškolske djece

  ИздавачFilozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem
  ISSN/ISBN978-99976-38-27-4
  Година2019
  АуториТамара Прибишев-Белеслин, Sanja Partalo, Aleksandra Šindić-Radić, Brane Mikanović, and Nives Ličen
  Страна од9
  Страна до26

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  ИздавачMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpskе, Save the Children
  Година2012
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Александра Хаџић-Крнетић, and Милица Дробац-Ступар

Књиге

  Interkulturalne kompetencije nastavnika i učenika

  ИздавачFilozofski fakultet Banja Luka
  ISBN978-99976-38-21-2
  Година2019
  АуториКристијан Поповић and Бране Микановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна174

  Читанка за трећи разред основне школе

  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства Источно Ново Сарајево
  ISBN978-99955-1-302-3
  Година2017
  АуториСања Мацура and Бране Микановић
  Тип књигеосновни уџбеник

  (НЕ)ДИСЦИПЛИНА У ВАСПИТАЊУ

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99976-38-04-5
  Година2017
  АуториБране Микановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна184

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  ИздавачCENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN978-99976-722-1-6
  Година2017
  АуториДраженко Јоргић, Тања Станковић - Јанковић, Тања Вујић, Маргарета Скопљак, Бране Микановић, Амра Џиндо, Небојша Мацановић, and Матјаж Дебевц
  Тип књигеостале научне публикације

  Obuka studenata s invaliditetom

  ИздавачCentar modernih znanja Banja Luka
  ISBN9789997672216
  Година2017
  АуториДраженко Јоргић, Тања Станковић - Јанковић, Тања Вујић, Маргарета Скопљак, Бране Микановић, Амра Џиндо, Небојша Мацановић, and Матјаж Дебевц
  Тип књигеостале научне публикације

  Васпитање и слободно вријеме

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99955-59-92-2
  Година2017
  АуториДраго Бранковић and Бране Микановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна223

  OSNOVE PEDAGOGIJE

  ИздавачFilozofski fakultet Banja Luka
  ISBN978-99955-59-89-2
  Година2017
  АуториБране Микановић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна269

  NAUČNI RAZVOJ PEDAGOGIJE I PODRUČJA VASPITANJA

  Издавач"Grafomark" Laktaši
  ISBN978-99955-92-62-2
  Година2016
  АуториBrane Mikanović
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна268

  PEDAGOGIJA - osnovna znanja o vaspitanju

  Издавач"Grafomark" Laktaši
  ISBN978-99955-92-50-9
  Година2015
  АуториBrane Mikanović and Bisera Jevtić
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна311

  ИСТРАЖИВАЧКИ РАД УЧЕНИКА теоријске основе и модели

  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-24-3
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна249

  ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-10-6
  Година2010
  АуториНенад Сузић, Драго Бранковић, Миле Илић, Драженко Јоргић, Бране Микановић, and Бисера Јевтић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна144

  Слика о себи и превенција поремећаја у понашању младих

  Издавач"Штампарија Фојница" Д. Д. Фојница
  ISBN978-9958-585-79-1
  Година2010
  АуториАрзија Махмутовић, Бране Микановић, Авдо Хебиб, Горјана Коледин, Халид Ганија, and Осман Јашаревић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна144

  Слободно вријеме младих

  Издавач"Штампарија Фојница" Д.Д Фојница
  ISBN978-9958-585-87-6
  Година2010
  АуториАрзија Махмутовић, Бране Микановић, Авдо Хебиб, Горјана Коледин, Халид Ганија, and Осман Јашаревић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна106

Пројекти

Obrazovanje za odrzivi razvoj na ranom uzrastu i medjugeneracijsko ucenje

Project Number1251307
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitFilozofski fakultet
Headprof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participantsdoc. dr Sanja Partalo
mr Dragan Partalo
Adrijana Jevtic Visnjic
Zelimir Dragic, ma
Snjezana Jovanovic
prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
prof. dr Brane Mikanovic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2020-04-01
End of the project2021-04-30
Project value10000.0 БАМ

Djecije stvaralastvo u predskolskim ustanovama

Project Number1251304
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitFilozofski fakultet
Headprof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participantsdoc. mr Biljana Smailagic
prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
prof. dr Biljana Babic
prof. dr Jelenka Pandurevic
doc. dr Sanja Partalo
mr Danijel Dojcinovic
prof. dr Svetozar Bogojevic
Vladana Gajic
doc. Miroslav Drljaca
prof. dr Brane Mikanovic
Jasmina Becirovic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-05-01
End of the project2020-05-01
Project value4500.0 БАМ

Ocuvanje zivotne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici (Komparativna analiza izmedju Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine)

Project Number1251302
СтатусАктиван
Type of projectMedjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unitFilozofski fakultet
Headprof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participantsdoc. dr Sanja Partalo
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Milana Damjenic, ma
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization2019-01-01
End of the project2019-12-31
Project value4000.0 БАМ

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Project Number0830042
СтатусНеактиван
Type of projectErazmus+
Organizational unitFilozofski fakultet
Headprof. dr Drazenko Jorgic
Participantsprof. dr Brane Mikanovic
Zeljana Kovacevic
prof. dr Nebojsa Macanovic
prof. dr Margareta Skopljak
prof. dr Dragan Matic
doc. dr Ljiljana Jerkovic
Business PartnerEvropska unija
Beginning of realization2015-10-01
End of the project2018-10-14
Project value144664.0 БАМ